Uvisheden om forl√łbet om den ekstraordin√¶re generalforsamling forts√¶tter. Opfordring af 9. september 2011 fra Tina Thranesen.

Vist 240 gange.
Formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup har ikke bidraget ret meget til at skabe klarhed omkring forvirringen og uvisheden omkring den indkaldte ekstraordinære generalforsamling. Det burde være en enkel sag Рmen det er det måske ikke for Karin?

Når forskellige udmeldinger studeres nærmere, er det dog muligt at sammenstykke, at beslutningen om at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling må være truffet på et tidspunkt mellem den 23. august og 1. september 2011. [1]
Den 23. august 2011 meddelte Karin Astrup: “Bestyrelsen vil fasts√¶tte tidspunkt, sted og dagsorden i henhold til foreningens vedt√¶gter og fremsende indkaldelse hertil“.
N√•r Karin Astrup skrev, at “Bestyrelsen vil fasts√¶tte tidspunkt.”, m√• det konstateres, at bestyrelsen p√• dette tidspunkt ikke havde fastsat (truffet beslutning) om tidspunkt, sted og dagsorden.
Den 1. september 2011 m√• det n√łdvendige bestyrelsesm√łde have v√¶ret afholdt, idet indkaldelsen til ekstraordin√¶r generalforsamling blev udsendt.

Det er imidlertid også muligt at konstatere, at det ikke er bestyrelsen, der har fastsat tidspunkt, sted og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
B√•de Ulla R√łrvig, Cathrine og Michelle Holst-Fischer har oplyst, at de ikke har kendskab til eller v√¶ret med til at dr√łfte eller vedtage, hvorn√•r den ekstraordin√¶re generalforsamling skulle afholdes eller udforme dagsordenen.

Kære Karin
 1. Hvorfor fortæller du ikke klart og tydeligt, hvorledes det er foregået?
 2. Er det ikke korrekt, at det er dig og Pia Nielsen samt eventuelt ogs√• Tina Vyum, som uden om den √łvrige bestyrelse har bestemt datoen og udformet dagsordenen for den ekstraordin√¶re generalforsamling?
 3. Ved udsendelsen af indkaldelsen den 1. september må I jo have været klar over, at der den 26. august var blevet udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 15. september.
  Da det kun var jer to Рmåske tre, som traf beslutningen om datoen for den ekstraordinære generalforsamling, må det jo være utroligt let for jer at vælge en anden dato, inden I udsendte indkaldelsen.
  Hvorfor fastholdt I datoen for den ekstraordinære generalforsamling?
 4. Den 4. september 2011 kl. 0743 skrev Karin Astrup i Trans-Danmarks debatforum bl.a.:
  “Du ved lige s√• godt som jeg at hvis ikke bestyrelsen overholder p√•l√¶gget om at holde den af generalforsamlingen p√•lagte ekstraordin√¶re generalforsamling indenfor s√• ville ikke mindst Tina Thranesen hudflette bestyrelsen for ikke at overholde regler og p√•l√¶g fra generalforsamlingen.”

  Det har du ganske enkelt ikke belæg for at skrive, Karin.
  Jeg har ganske rigtigt p√• flere generalforsamlinger p√•peget fors√łmmelser fra bestyrelsens side, men har hver eneste gang ogs√• v√¶ret med til at f√• tingene til at glide.

  Jeg har endvidere allerede den 2. september i en e-mail til dig – to dage f√łr du skrev n√¶vnte tekst – opfordret til, at generalforsamlingen blev flyttet grundet folketingsvalget og anf√łrt:
  “Skulle valget af en anden dato betyde, at fristen p√• det halve √•r ikke kan overholdes, s√• vil der n√¶ppe lyde mange protester med en mindre overskridelse.”

  Der er ogs√• flere andre medlemmer, som har udtrykt √łnske om flytning af generalforsamlingen og tilkendegivet, at de accepterer, at tidsfristen overskrides.
  Derfor Karin – skynd dig at f√• flyttet datoen for den ekstraordin√¶re generalforsamling – du vil h√łste anerkendelse for det! Og v√¶lg en l√łrdag og gerne et mere centralt sted.
  Det er ikke for sent!
  Det vil samtidig give dig mulighed for at få bragt formaliteterne omkring indkaldelsen og dagsordenens udformning i orden.

* * *
Dagsordenen
Den udsendte dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling ser sådan ud
 1. Valg af dirigent
 2. Eventuel ændring af foreningens navn.
 3. Mistillidsvotum til bestyrelsen
  1. Fremlæggelse af begrundelse for mistilliden
  2. Bestyrelsens replik
  3. Dr√łftelse
  4. Afstemning
 4. Hvis mistillidsvotum bliver vedtaget, så valg af ny bestyrelse.
 5. Udelukkelser
  1. Irene Haffner
  2. GNOEQA [a]

Dagsordenen er ikke i overensstemmelse med almindelige foreningsmæssige principper
for en dagsorden.
Der er i foreningens vedt√¶gt ikke direkte anf√łrt noget om, hvordan dagsordenen til en ekstraordin√¶r generalforsamling som denne skal udformes, men der er alligevel nogle overordnede foreningsm√¶ssige principper, som skal f√łlges.

Det er således et overordnet foreningsmæssigt princip, et overordnet dagsordensprincip, at alle forslag skal være behandlet og evt. andre beslutninger truffet inden valg af bestyrelse.
De, der stiller op til valg skal vide, hvad der er besluttet, så de kan trække deres kandidatur, hvis de ikke kan acceptere beslutningerne.
Tilsvarende skal bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, vide, hvad der besluttet, så de har mulighed for at nedlægge deres mandat, hvis de ikke kan acceptere beslutningerne, inden valghandlingen finder sted.
Dette overordnede dagsordenprincip er ogs√• grunden til, at punktet om valg af bestyrelse i foreningens vedt√¶gt¬ß 12 om generalforsamling og generalforsamlingens dagsorden er placeret som sidste punkt inden “Eventuelt.

Den udsendte dagsorden indeholder som punkt 3 et mistillidsvotum til bestyrelsen, og såfremt dette vedtages af generalforsamlingen et punkt 4 om valg af ny bestyrelse.

At placere behandling af udelukkelserne som det sidste punkt og dermed efter det eventuelle valg af bestyrelse er derfor et klart brud på det overordnede dagsordensprincip.

Dagsordenen b√łr derfor √¶ndres, s√• behandlingen af udelukkelserne bliver punkt 2. (Punktet efter valg af dirigent).

Udover, at den udsendte dagsorden er et brud på det overordnede dagsordensprincip, er det grænsende til det uanstændige at sætte udelukkelserne på som sidste punkt på dagsordenen.
 1. Det er p√• grund af de forudg√•ende punkter meget vanskeligt at vurdere hvor lang tid, det tager fra generalforsamlingens start, f√łr behandlingen af udelukkelserne begynder.
  Det g√łr, at det er sv√¶rt at meddele et m√łdetidspunkt til de udelukkede, som har ret til at deltage i dette punkt.
  De udelukkede er derfor n√¶rmest tvunget til at v√¶re lige uden for d√łren fra generalforsamlingens start med en ukendt ventetid foran sig – m√•ske en ventetid p√• flere timer.
 2. Hvis behandlingen af udelukkelserne resulterer i, at udelukkelsen omg√łres, s√• er p√•g√¶ldende fuldgyldigt medlem igen, og har derfor ret til at deltage i resten af generalforsamlingen.
  Det er imidlertid uden betydning, når det er sidste punkt på generalforsamlingen.
  Hvis udelukkelsen derimod behandles som punkt 2 og resulterer i en omg√łrelse af udelukkelsen, s√• har p√•g√¶ldende mulighed for at deltage i behandlingen af de √łvrige punkter.
  Hvis udelukkelsen derimod bliver godkendt, s√• m√• p√•g√¶ldende forlade generalforsamlingen og kan derfor ikke deltage i behandlingen af de √łvrige punkter – og de har ikke haft ret lang ventetid.

Karin Astrup opfordres derfor til at ændre dagsordenen, så udelukkelserne bliver punkt 2.
S√•fremt dette ikke sker, b√łr dirigenten orientere generalforsamlingen om, at dagsordenen ikke overholder overordnede principper for en dagsorden til en foreningsgeneralforsamling og stille forslag om, at dagsordenen √¶ndres, hvilket generalforsamlingen m√• stemme om.

* * *
Udelukkelserne af Irene Haffner og GNOEQA
Jeg har ikke t√¶nkt mig at kommentere de grunde til at udelukke Irene Haffner og GNOEQA, som Karin Astrup har fremf√łrt i sin skrivelse vedh√¶ftet en e-mail den 3. september 2011 kl. 1832 til udvalgte (eller i hvert fald ikke alle) medlemmer af Trans-Danmark

Derimod finder jeg tidspunktet for udelukkelserne meget uheldigt. Udelukkelserne blev if√łlge n√¶vnte skrift besluttet p√• et bestyrelsesm√łde den 16. juni 2011. P√• det tidspunkt havde der gennem nogen tid raset en til tider voldsom debat om foreningen og bestyrelsen – en debat, som flere andre end de to udelukkede deltog i.

Uanset om det har v√¶ret bestyrelsens hensigt at fors√łge at g√łre to kritikere tavse og s√¶tte dem uden for indflydelse eller ej, s√• kan tidspunktet for udelukkelsernes vedtagelse ikke undg√•, at tanken opst√•r. Det er derfor et utroligt d√•rligt valgt tidspunkt at gennemf√łre udelukkelserne.

Det er klart, at bestyrelsen har retten til at udelukke medlemmer, hvis bestyrelsen finder det tilstrækkeligt begrundet. Det er derfor muligheden er til stede i foreningens vedtægt.
Det er imidlertid lige så klart, at en bestyrelse skal være enormt påpasselig med at gribe til udelukkelser af medlemmer, der er deltagere i en (til tider hæftig) debat om bestyrelsens virke.

* * *
Bemærkninger til et par punkter i skrivelsen fra Karin Astrup udsendt vedhæftet en e-mail den 3. september 2011 kl. 1832 til udvalgte (eller i hvert fald ikke
alle) medlemmer af Trans-Danmark

Citat
Trans-Danmark har mistet sine h√łringssvar og som det kan l√¶ses har LGBT nu f√•et plads som en meget vigtig h√łringspartner i det danske parlament. Hvorfor har Trans-Danmark ikke taget skridt til at genoprette sin praksis med h√łringssvar? Skal det udledes som en nedprioritering af dansk transpolitik? Det er et af de sp√łrgsm√•l som stadig bl√¶ser i vinden og som ville v√¶re interessant at f√• belyst. S√• her gentages sp√łrgsm√•let: Hvorfor er Trans-Danmark ikke p√• pletten i nationale sager? (citat Irene)
Nu er det jo således at LGBT Danmark har en bredere agenda en Trans-Danmark og Trans-Danmark har aldeles ikke nedprioriteret dette. Jeg har derfor svært ved at se, hvad det konkret er, at vi ikke har svaret eller reageret på.

Bemærkning
I slutningen af 2010 oph√łrte jeg med at servicere bestyrelsen med orientering om, hvad der foregik p√• Christiansborg og med at skrive udkast til myndigheder og h√łringsskrivelser grundet uoverensstemmelser med bestyrelsen.
I stedet har jeg ydet hj√¶lp til LGBT Danmark og bla. medvirket til f√łlgende transrelaterede initiativer, hvor Trans-Danmark (bestyrelsen) ogs√• kunne (og burde) have v√¶ret p√• banen, men ikke var det.
 1. Skrivelse den 20. februar 2011 til Datatilsynet om transk√łnnedes beskyttelse i persondataloven.
 2. Pressemeddelelse den 19. april 2011 og andre skrivelser vedr. transfoberne Julia Bindels og Janice Raymonds deltagelse konference om prostitution.
 3. Henvendelse den 1. maj 2011 til Familiestyrelsen om √¶ndring af brugen af k√łnsbetegnelser i vielsesattester.
 4. H√łringssvar den 25. april 2011 til Retsudvalget vedr√łrende beslutningsforslag B 129 om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).
 5. Henvendelse den 15. maj 2011 til Retsudvalget om k√łnsneutrale personnumre.
 6. Skrivelse den 6. juni 2011 til Retsudvalget vedr√łrende Justitsministerens bem√¶rkninger til LGBT Danmarks h√łringssvar af 25. april 2011.
 7. Tryksag til brug ved det udskrevne folketingsvalg offentliggjort den 26. august 2011.

Derudover har LGBT Danmark haft andre transrelaterede initiativer, som jeg ikke har medvirket til.

Det var en konkret opremsning, hvor Trans-Danmark kunne have været på banen, men ikke var det.

Kære Karin: Skyldes det en nedprioritering eller hvad?

Citat
Det er nu engang således, at flertallet i en bestyrelse bestemmer. Men Irene glemmer at hun også har haft medhold i sager, blandt andet da hun plæderede for at Tina Thranesen ikke skulle have så megen indflydelse i foreningen og at Tina Thranesen ikke skulle foreslås til dirigent på generalforsamlingen, bare for at tage et par eksempler.

Bemærkning
Det er legalt at have en holdning om, at jeg ikke skulle have så megen indflydelse i Trans-Danmark, og at jeg ikke skulle foreslås som dirigent.
Indflydelse
Indflydelsen er gerne et resultat af en aktiv indsats, og min indsats for foreningen på det transpolitiske område overgås næppe af andre.
Det kan hver enkelt s√• have sin holdning til. Det er for mig ret tydeligt, at den siddende bestyrelse ikke mere √łnsker min bistand.
Som jeg har anf√łrt lige herover, s√• har det allerede haft yderst synlige resultater.
Jeg har tilkendegivet for for gruppen, der har fremsat mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, at kommer der en ny bestyrelse, s√• er jeg villig til at servicere dem og bist√• dem, hvis det √łnskes.
Dirigent
Det er generalforsamlingen, som vælger dirigenten Рsædvanligvis efter forslag fra bestyrelsen.
Lad det være helt klart, at jeg aldrig har bedt om at være dirigent. Det er noget, jeg hver eneste gang er blevet bedt om Рbåde i Trans-Danmark og i andre foreninger. Og det er blevet til rigtigt mange gange gennem årene.

* * *

Opfordring til Trans-Danmarks medlemmer
Uanset om Karin Astrup vælger at lytte og flytte generelforsamlingen eller ej, så bliver der holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der bl.a. skal tages stilling til
 1. udelukkelsen (eksklusionen) af Irene Haffner og GNOEQA,
 2. eventuel ændring af foreningens navn,
 3. det fremsatte mistillidsvotum til bestyrelsen, og hvis det bliver vedtaget,
 4. valg af ny bestyrelse.

Jeg opfordrer alle medlemmer af Trans-Danmark, som har mulighed for det, til at deltage i denne yderst vigtige ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011 Рeller senere, hvis den bliver flyttet.

Jeg er en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen og har til for et års tid siden været yderst aktiv i foreningen både på det transpolitiske område og som deltager i sociale sammenkomster.

Det g√łr mig usigeligt ondt at se den uro og splid i foreningen, som finder sted, ligesom jeg finder det enormt trist, at Trans-Danmarks bestyrelse ikke mere deltager i og ikke er synlige i den danske transpolitik.
Det har gjort, at jeg gennem det sidste √•rs tid har gjort mig tanker om ikke det var bedre at nedl√¶gge foreningen og overlade det til andre at f√łre kampen for bedre forhold for transpersoner videre.

Da der nu er en gruppe transpersoner, som er klar til at tage udfordringen op og pr√łve at g√łre det bedre, s√• synes jeg, at de skal have chancen.
Derfor var jeg blandt dem, der begærede den ekstraordinære generalforsamling for at få valgt en ny bestyrelse.

Jeg vil anbefale, at dirigenten stiller forslag om ændring af dagsorden, så udelukkelserne bliver behandlet allerede som punkt 2, hvis Karin Astrup ikke forinden selv har gjort det.

En eventuel ændring af foreningens navn finder jeg ikke grund til at komme med anbefalinger om.

Jeg vil anbefale at stemme mod bestyrelsens udelukkelse af Irene Haffner og GNOEQA.

Jeg vil også anbefale at stemme for det fremsatte mistillidsvotum, så der kan blive valgt en ny bestyrelse.

Tina Thranesen.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Ud fra datoer p√• beslutninger, skrivelser og udtalelser kan f√łlgende sammenstykkes
  Dato Dette skete
  19. marts 2011 Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at afholde ekstraordinær generalforsamling senest om et halvt år Рdvs. senest 19. september 2011 Рom eventuel ændring af foreningens navn.
  22. maj 2011 Irene Haffner meddelte, at hun udtræder af bestyrelsen.
  14. august 2011 Begæring om ekstraordinær generalforsamling. Ikke anerkendt.
  22. august 2011 Begæring om ekstraordinær generalforsamling genfremsat.
  23. august 2011kl. 0935 Karin Astrup meddelte i en e-mail:
  Jeg bekræfter hermed modtagelsen af begæringen af 22. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling.
  Bestyrelsen vil fastsætte tidspunkt, sted og dagsorden i henhold til foreningens vedtægter og fremsende indkaldelse hertil.
  26. august 2011 Statsminister, Lars L√łkke Rasmussen udskrev folketingsvalg til afholdelse 15. september 2011.
  Mellem den 23. august og
  den 1. september 2011
  Beslutning truffet om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 15. september.
  1. september 2011 Indkaldelse via indlæg på foreningens debatforum til afholdelse den 15. september 2011 kl. 1900.
  og via e-mail kl. 1648 (i hvert fald til nogle medlemmer).
  2. september 2011 kl. 0135
  Tina Thranesen opfordrede i en e-mail til Karin Astrup, at hun flyttede generalforsamlingen, da der samme dag er folketingsvalg, og tilf√łjede:
  1. Skulle valget af en anden dato betyde, at fristen på det halve år ikke kan overholdes, så vil der næppe lyde mange protester med en mindre overskridelse.
  3. september 2011 kl. 1521 Cathrine meddelte i et indlæg i Trans-Danmarks debatforum, at datoen for den ekstraordinære generalforsamling var truffet uden, at hun som bestyrelsesmedlem havde været involveret i beslutningen.
  3. september 2011 kl. 1732 Cathrine meddelte i et indl√¶g i Trans-Danmarks debatforum, at hun ikke har v√¶ret indkaldt til eller modtaget referat fra noget bestyrelsesm√łde i august.
  Hun havde lavet referat af et bestyrelsesm√łde i juli, hvor dato for en eventuel generalforsamling ikke blev dr√łftet.
  4. september 2011 kl. 1832
  Karin Astrup skrev i Trans-Danmarks debatforum bl.a. f√łlgende
  1. Datoen er ikke den mest optimale; men den blev valgt f√łr valgets udskrivelse,.
  2. Da den ansvarlige for navneudvalget skal arbejde i weekenden, så valgte vi en hverdagsaften til at afholde denne generalforsamling og valgte bevidst at lægge det på en torsdag, da vi regnede med at et eventuelt folketingsvalg ville blive afholdt på en tirsdag som hidtil. Normalt er der valgdag i Danmark på tirsdage [2], derfor valgte vi en torsdag, idet vi forventede at hvis der blev udskrevet valg, at dette ikke ville kollidere med valgdagen.
  3. Du ved lige så godt som jeg, at hvis ikke bestyrelsen overholder pålægget om at holde den af generalforsamlingen pålagte ekstraordinære generalforsamling indenfor så ville ikke mindst Tina Thranesen hudflette bestyrelsen for ikke at overholde regler og pålæg fra generalforsamlingen.
  6. september 2011
  Bestyrelsesmedlem, Ulla R√łrvig, og bestyrelsessuppleant, Michelle Holst-Fischer offentliggjorde en erkl√¶ring i hvilken de anf√łrte:
  1. Vi har ikke været med til at fastsætte dato og sted for den ekstraordinære generalforsamling.
  2. Vi har ikke været med til at beslutte udformningen af dagsordenen.
  3. Vi har ikke v√¶ret indkaldt til et bestyrelsesm√łde, hvor disse punkter var p√• dagsordenen, og ved ikke, hvorn√•r de er besluttet.
  7. september 2011 kl.1318
  Karin Astrup skrev i et debatindl√¶g p√• Trans-Danmarks debatforum bl.a. f√łlgende:
  1. Som f√łlge af en beg√¶ring fra en gruppe medlemmer om en ekstra ordin√¶r generalforsamling, var valget i mellem at sl√• de to ekstra ordin√¶re generalforsamlinger sammen eller afholde to med 4-6 ugers mellemrum.
   Da gruppen der begærede den ekstra ordinære generalforsamling samtidig har givet udtryk for at denne skulle afholdes huritgst muligt, hvorefter valget blev at slå dem sammen, men under forudsætning at vi overholder den af generalforsamlingen fastlagte tidsfrist.
 2. [Retur] Oversigt over alle afholdte folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger i perioden fra 1945 til og med det den 15. september 2011 udskrevne folketingsvalg
  Ugedag 1945 Р2011 Afgrænset til
  1992 – 2011
  Mandag 1 0
  Tirsdag 28 5
  Onsdag 3 2
  Torsdag 12 5
  Fredag 0 0
  L√łrdag 0 0
  S√łndag 3 3
  (I alt) 47 15

  47 folketingsvalg, EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger afholdt i hele perioden.
  15 folketingsvalg, EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger i de sidste 10 år.

  Som det kan ses i skemaet, har der i hele perioden fra 1945 været afholdt valg og afstemninger på 28 tirsdage og 12 torsdage.
  Inden for de sidste ti år Р1992 til 2011 Рhar der imidlertid været afholdt lige så mange på torsdage som på tirsdage.

Skrivelsen i pdf-format.

 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.