Vejledning om ans√łgning om juridisk k√łnsskifte. Tina Thranesen den 24. juni 2014. Ikke gyldig mere. 25. august 2014.

Vist 1.961 gange.
Ikke gyldig mere. Tina Thranesen, den 25. august 2014.
CPR-kontoret har den 25. august 2014 offentliggjort en vejledning til og en ans√łgningsformular om juridisk k√łnsskifte, hvortil der henvises.

* * *
Fra den 1. september 2014 bliver det muligt at foretage juridisk k√łnsskifte jf. lov nr. 752 af 25. juni 2014.
Der vil blive udarbejdet en officiel vejledning inden den 1. september 2014.
Når den officielle vejledning udgives, vil nedenstående, såfremt der bliver behov derfor, blive justeret.
Det er CPR-kontoret, som h√łrer under √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, som rent praktisk kommer til at behandle ans√łgninger om nyt personnummer.
Ajourf√łrt 4. august 2014.

 • En person f√•r et nyt personnummer med et endetal svarende til det k√łn, som den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende.
  Herefter vil den p√•g√¶ldende juridisk i et og alt v√¶re at betragte som det nye k√łn.
Kort beskrivelse
 • Der kr√¶ves ikke nogen form for behandling, udredning eller erkl√¶ring fra l√¶ge, psykiater, Sexologisk Klinik eller andre.
 • Der er ikke nogen krav til p√•kl√¶dning eller udseende i √łvrigt.
 • Det er alene den p√•g√¶ldendes egen oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
 • Personen skal v√¶re fyldt 18 √•r p√• ans√łgningstidspunktet.
Fremgangsmåde
 1. Indsend en skriftlig ans√łgning om nyt personnummer til CPR-kontoret, hvoraf det fremg√•r at ans√łgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
 2. Fornavnet skal om n√łdvendigt √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn, eller er anerkendt til brug for begge k√łn.
 3. Angiv derfor i ans√łgningen det k√łnskorrekte fornavn, der √łnske skiftet til. Hvis fornavnet er et af de navne, som er k√łnskorrekte til begge k√łn, og der ikke √łnskes fornavneskift, s√• anf√łr dette i ans√łgningen.
 4. Indsend en skriftligt bekr√¶ftelse efter en reflektionsperiode p√• 6 m√•neder efter ans√łgningstidspunktet om, at ans√łgningen fastholdes.
 5. CPR-kontoret tildeler derefter den p√•g√¶ldende et nyt personnummer i overensstemmelse med det nye k√łn i form af et nyt sundhedskort med et nyt personnummer med endetal svarende til det nye k√łnog det nye navn.
 6. Herefter kan der udstedes nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og d√•bs-/f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn.
  Der skal ans√łges p√• s√¶dvanlig vis og betales s√¶dvanligt gebyr.
Overgangsbestemmelse
For personer, som inden lovens ikrafttr√¶den den 1. september 2014 efter de hidtil g√¶ldende regler har ans√łgt om
regnes reflektionsperioden p√• 6 m√•neder fra tidspunktet for indgivelse af ans√łgning herom.
Har en person indgivet ans√łgning om flere af disse tilladelser, regnes reflektionsperioden fra tidspunktet for den f√łrst indgivne ans√łgning.

Der er ikke krav om, at ans√łgningen/ans√łgningerne skal v√¶re im√łdekommet – kun, at der er ans√łgt.

Det vil sige, at en person, der har indgivet ans√łgning om en af de tre n√¶vnte tilladelser inden lovens ikrafttr√¶delse den 1. september 2014, kan indsende en skriftligt bekr√¶ftelse efter en reflektionsperiode p√• 6 m√•neder efter datoen for ans√łgningen – dog tidligst ved lovens ikrafttr√¶delse den 1. september 2014.

En person, der har indgivet ans√łgning:
 • Den 1. marts 2014 eller tidligere kan indsende en skriftligt bekr√¶ftelse allerede ved lovens ikrafttr√¶delse den 1. september 2014.
 • Den 1. maj 2014 kan indsende en skriftlig bekr√¶ftelse den 1. oktober 2014.

Personer, der inden lovens ikrafttr√¶delse den 1. september 2014 har ans√łgt om en af de tre n√¶vnte tilladelser, kan ogs√• efter lovens ikrafttr√¶delse henvise til den tidligere indgivne ans√łgning og dermed undg√• reflektionsperioden p√• 6 m√•neder.

Det anbefales, at pågældende

* * *
V√¶r opm√¶rksom p√• f√łlgende
 • Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som et √łnske om at skifte k√łn for sjov, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder m.v., et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele.
 • Hvis √ėkonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opm√¶rksom p√•, at den afgivne erkl√¶ring er urigtig, vil tilladelsen til at skifte personnummer kunne tilbagekaldes efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer.
 • Urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen om nyt personnummer vil efter omst√¶ndighederne kunne straffes efter straffelovens ¬ß 163.
* * *
Ans√łgningerne sendes til:
√ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

* * *
Eksempler p√• ans√łgninger

Eksempel 1a – ans√łgning om nyt personnummer (juridisk k√łnsskifte)

  √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

(Skriv dato)

Vedr√łrende: Ans√łgning om nyt personnummer (juridisk k√łnsskifte)

Undertegnede, der biologisk er f√łdt som mand, ans√łger om et kvindeligt personnummer, idet jeg oplever mig som v√¶rende kvinde.

Samtidig √łnsker jeg at skifte mit nuv√¶rende fornavn (skriv navnet) til det kvindelige fornavn (skriv navnet), som er godkendt som kvindenavn.

Med venlig hilsen.
Nuværende fulde navn
Nuværende personnummer
Adresse
Evt. telefonnummer
Evt. e-mail adresse

Eksempel 1b – bekr√¶ftelse p√• ans√łgningen om nyt personnummer tidligst 6 m√•neder efter ans√łgningen

  √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

(Skriv dato)

Vedr√łrende: Bekr√¶ftelse p√• ans√łgning om nyt personnummer (juridisk k√łnsskifte)

Undertegnede, der biologisk er f√łdt som mand, bekr√¶fter hermed min ans√łgning af (skriv dato for indgivelsen af ans√łgningen) om et kvindeligt personnummer, idet jeg oplever mig som v√¶rende kvinde.

Samtidig bekr√¶fter jeg, at jeg √łnsker at skifte mit nuv√¶rende fornavn (skriv navnet) til det kvindelige fornavn (skriv navnet), som er godkendt som kvindenavn.

Med venlig hilsen.
Nuværende fulde navn
Nuværende personnummer
Adresse
Evt. telefonnummer
Evt. e-mail adresse

Eksempel 2 – har tidligere s√łgt om fornavneskift/X som k√łnsbetegnelse i passet/kastration med henblik p√• k√łnsskifte

  √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

(Skriv dato)

Vedr√łrende: Ans√łgning om nyt personnummer (juridisk k√łnsskifte)

Undertegnede, der biologisk er f√łdt som mand, ans√łger om et kvindeligt personnummer, idet jeg oplever mig som v√¶rende kvinde.

Med henvisning til ¬ß 2, stk. 2 i lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister vedtaget den 11. juni 2014 g√łr jeg opm√¶rksom p√•, at jeg den (skriv dato) ans√łgte om (skriv et eller flere af f√łlgende: fornavneskift/X som k√łnsbetegnelse i passet/kastration med henblik p√• k√łnsskifte).

Vedlagt kopi af min ans√łgning derom.

Samtidig √łnsker jeg at skifte mit nuv√¶rende fornavn (skriv navnet) til det kvindelige fornavn (angiv navnet), som er godkendt som kvindenavn.

Med venlig hilsen.
Nuværende fulde navn
Nuværende personnummer
Adresse
Evt. telefonnummer
Evt. e-mail adresse

* * *
I eksemplerne er for nemheds skyld brugt mand til kvinde.
For kvinde til mand udskiftes “mand” til “kvinde”, “kvindelige” til “mandlige” og “kvindenavn” til “mandenavn”.

I tilf√¶lde af, at der b√¶res et fornavn, der er godkendt b√•de som kvindenavn og mandenavn, og dette ikke √łnskes √¶ndret, anf√łres i stedet:
  Jeg √łnsker ikke at √¶ndre mit nuv√¶rende fornavn (skriv navnet), idet det er godkendt b√•de som kvindenavn og mandenavn.

* * *
Det skal bem√¶rkes, at der med indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte ikke er sket √¶ndringer i reglerne om udredning og behandling af transpersoner, der √łnsker operativt k√łnsskifte og/eller k√łnshormonbehandling.

* * *
Orientering af 12. juni 2014 fra CPR-kontoret. Orienteringen afsluttes med:
CPR-kontoret vil inden l√¶nge p√• hjemmesiden offentligg√łre n√¶rmere oplysninger om proceduren ved indgivelse af ans√łgning, om den vejledning, CPR-kontoret vil fremsende til ans√łgere om konsekvenserne af tildeling af nyt personnummer, og om kravene til den erkl√¶ring, der skal afgives.
Pr. 4. august 2014 oplyste CPR-kontoret ved min telefoniske henvendelse, at det ikke vides, hvornår der vil foreligge en vejledning. Tina Thranesen.