Børnesagkyndige undersøgelser, Vejledning om

Vist 510 gange.
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser – VEJ nr. 72 af 27. september 2012 – trĂĽdte i kraft
den 1. oktober 2012 og er udstedt i medfør af ForÌldreansvarsloven og hører hjemme under Social- og Integrationsministeriet.
Vejledningen er udarbejdet af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i samarbejde med Dansk Psykolog Forening og indeholder vejledende retningslinjer for børnesagkyndige undersøgelser i sager om forÌldremyndighed, barnets bopÌl og/eller samvÌr.

Som udgangspunkt henvender vejledningen sig til statsforvaltningerne og de børnesagkyndige, som udarbejder børnesagkyndige undersøgelser for statsforvaltningerne, men vil ogsü vÌre anvendelig for domstolene, men kan vÌre nyttig at kende for forÌldrende.

Vejledningen indeholder bl.a. en kort gennemgang af lovgrundlaget for børnesagkyndige undersøgelser, vejledende retningslinjer for, hvorledes statsforvaltningerne og børnesagkyndige bør tilrettelÌgge en børnesagkyndig undersøgelse samt en generel beskrivelse af børnesagkyndige undersøgelsers indhold og omfang.

Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser pü Retsinformation