Kosmetisk behandling, Vejledning om. VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014.

Vist 246 gange.
Vejledning om kosmetisk behandling – VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014 – er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Herunder gengives uddrag af vejledningen.

2. Definitioner og anvendelsesområde
Kosmetisk behandling er i autorisationsloven og bekendtg√łrelse om kosmetisk behandling defineret som korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udg√łr den afg√łrende indikation, eller behandling, der har som hovedform√•l at forandre eller forbedre udseendet, jf. autorisationslovens ¬ß 71, stk. 1, og bekendtg√łrelse om kosmetisk behandling ¬ß 1.

Det vil sige, at der ved kosmetisk behandling er tale om operative indgreb eller andre behandlinger, hvor det kosmetiske hensyn udg√łr den afg√łrende indikation, og hovedform√•let er at forandre eller forbedre udseendet.

Ved et operativt indgreb forst√•s indgreb, som gennembryder hud eller slimhinder, eller indgreb med indf√łrelse af apparatur i de naturlige legems√•bninger.
[…]

3. Kosmetiske behandlinger
Kosmetisk behandling m√• ikke foretages p√• patienter under 18 √•r. Den endelige v√¶kst er tidligst f√¶rdig i 18-20 √•rs alderen, og mange af behandlingerne kan ikke g√łres om, hvis man skulle fortryde. Indgreb p√• medicinsk indikation, jf. vejledningens punkt 2, kan godt foretages p√• patienter under 18 √•r.
[…]

3.1.1 Hårtransplantationer
Ved h√•rtransplantation i kosmetisk √łjemed forst√•s et indgreb, hvorved h√•r fjernes fra et omr√•de og placeres i et andet omr√•de. Der findes forskellige metoder hertil, f.eks. ved udtr√¶kning af h√•r direkte fra hovedbunden, udtagning af en tynd strimmel h√•r eller udtagning af en hudstrip med h√•r, hud og underhud.
[…]

3.1.2 Hudplastik og ekspanderindlæggelse
Ved hudplastik mod skaldethed i kosmetisk √łjemed forst√•s et indgreb, hvorved skaldethed korrigeres. Det g√łres f.eks. ved at sk√¶re det h√•rl√łse omr√•de v√¶k og d√¶kke omr√•det ved hj√¶lp af en h√•rb√¶rende rotations-lap. En anden metode er at placere en ekspander under skalpen i omr√•det ved siden af det h√•rl√łse omr√•de, hvorefter den langsomt udvides ved j√¶vnlige injektioner af saltvand. P√• den m√•de udvides det omkringliggende h√•rb√¶rende omr√•de og ved en efterf√łlgende operation kan det h√•rl√łse omr√•de d√¶kkes.

Hudplastik og ekspanderindl√¶ggelse p√• skalpen med henblik p√• korrektion af skaldethed m√• alene udf√łres af speciall√¶ger i plastikkirurgi. Det indbefatter forunders√łgelse af patienten i forbindelse med indgrebet og valg af behandling (stille indikation). Mindre indgreb i forbindelse med kosmetisk hudplastik og ekspanderindl√¶ggelse, som alene kr√¶ver sammensyning af huden, m√• udf√łres af l√¶ger med ret til selvst√¶ndigt virke og med dokumenterede relevante kvalifikationer. Mindre indgreb er defineret ved sm√• isolerbare pletter, som efter en bortsk√¶ring alene vil kr√¶ve sammensyning af huden.
[…]

3.3.2 Operative indgreb på næsen
Ved operative indgreb p√• n√¶sen i kosmetisk √łjemed forst√•s indgreb, som har til form√•l at korrigere den ydre del af n√¶sen. Det kan b√•de v√¶re en reduktion eller forst√łrrelse af n√¶sen, en √¶ndring i formen p√• n√¶setippen og -ryggen, indsn√¶vring af n√¶seborenes √•bning og/eller en √¶ndring i vinklen mellem patientens n√¶se og overl√¶be.
[…]

3.5.1 Operativ indsættelse af implantater i ansigtet
Ved operativ inds√¶ttelse af implantater i ansigtet i kosmetisk √łjemed forst√•s indgreb, hvorved der inds√¶ttes implantater for at fremh√¶ve de benede strukturer og konturer i ansigtet (kind, k√¶be, hage). Implantaterne placeres oftest via snit gennem slimhinden i mundhulen for at camouflere arrene.
Operativ inds√¶ttelse af implantater i ansigtet m√• alene udf√łres af speciall√¶ger i plastikkirurgi. Dette indbefatter forunders√łgelse af patienten i forbindelse med indgrebet og valg af behandling (stille indikation).

3.6.1 Brystforst√łrrende indgreb
Ved brystforst√łrrende indgreb i kosmetisk √łjemed forst√•s et indgreb, hvorved der indopereres et implantat under brystkirtlen eller musklen. Implantaterne indopereres enten via et snit under brystet, ved brystvorten eller armhulen. Inds√¶ttelse af implantater i m√¶nds brystmuskulatur sker p√• samme m√•de.

For at kunne foretage indgrebet er det vigtigt at have et indg√•ende kendskab til brystets anatomi og rutine i indgrebets udf√łrelse. Brystforst√łrrende indgreb m√• derfor alene udf√łres af speciall√¶ger i plastikkirurgi. Dette indbefatter forunders√łgelse af patienten i forbindelse med indgrebet og valg af behandling (stille indikation).

Ved st√łrre og komplicerede brystforst√łrrende indgreb vil det v√¶re et krav, at patienten efterf√łlgende skal indl√¶gges til observation p√• behandlingsstedet, jf. vejledningens punkt 8. Det er ikke muligt n√¶rmere at opremse, hvilke brystforst√łrrende indgreb, der betragtes som st√łrre og komplicerede, idet det altid vil bero p√• en konkret vurdering.

3.6.2 Brystreducerende indgreb, herunder fjernelse af brystvæv hos mænd
Ved brystreducerede indgreb i kosmetisk √łjemed forst√•s et indgreb, hvor brystv√¶v og overskydende hud fjernes. Ved indgreb flyttes brystvorten tillige, og brystet l√łftes. Der kan ogs√• v√¶re tale om fjernelse af brystv√¶v hos m√¶nd.

For at kunne foretage indgrebet er det vigtigt at have et indg√•ende kendskab til brystets anatomi og en rutine i indgrebets udf√łrelse. Brystreducerende indgreb, herunder fjernelse af brystv√¶v hos m√¶nd, m√• derfor alene udf√łres af speciall√¶ger i plastikkirurgi. Dette indbefatter forunders√łgelse af patienten i forbindelse med indgrebene og valg af behandling (stille indikation).

Ved st√łrre og komplicerede brystreducerende indgreb vil det v√¶re et krav, at patienten efterf√łlgende skal indl√¶gges til observation p√• behandlingsstedet, jf. vejledningens punkt 8. Det er ikke muligt n√¶rmere at opremse, hvilke brystreducerende indgreb, der betragtes som st√łrre og komplicerede, idet det altid vil bero p√• en konkret vurdering.
[…]

3.9.1 Operative indgreb p√• mandlige k√łnsorganer
Ved operative indgreb p√• de mandlige k√łnsorganer i kosmetisk √łjemed forst√•s indgreb, hvorved penis forst√łrres, enten i tykkelse og l√¶ngde eller begge dele, samt korrektion for sk√¶vhed af penis.

Ved penisforl√¶ngende indgreb oversk√¶res s√¶dvanligvis ledb√•ndet fra pungen til penis samtidig med, at der foretages en V-Y-plastik i huden. Derudover kan penis forst√łrres ved injektion af fedt i underhuden af penis. Ved et oprettende indgreb af en sk√¶v penis l√¶gges et snit p√• den modsatte side af krumningen, og der s√¶ttes solide nylontr√•de i penisskaftet, som dermed retter penis op.

Det er vigtigt inden indgrebenes udf√łrelse at sikre sig oplysninger om patientens bev√¶ggrunde for at f√• foretaget det p√•g√¶ldende indgreb og herunder vurdere, om patienten b√łr tilbydes psykologisk eller eventuelt sexologisk udredning. Operative indgreb p√• de mandlige k√łnsorganer m√• alene udf√łres af speciall√¶ger i plastikkirurgi eller urologi (nyre- og urinvejssygdomme). Dette indbefatter forunders√łgelse af patienten i forbindelse med indgrebene og valg af behandling (stille indikation).

Indgrebene er kontroversielle og indeb√¶rer en stor risiko for et d√•rligt resultat, hvorfor styrelsen finder grundlag for at indsk√¶rpe over for de speciall√¶ger i plastikkirurgi, som v√¶lger at foretage s√•danne indgreb, at der skal udvises s√¶rlig forsigtighed ved udv√¶lgelsen af patienter, jf. autorisationslovens ¬ß 17. Indikationen for indgrebet skal udtrykkeligt journalf√łres.

3.9.2 Indgreb p√• kvindelige k√łnsorganer
Det fremg√•r af straffelovens ¬ß 245a, at den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke, bortsk√¶rer eller p√• anden m√•de fjerner kvindelige ydre k√łnsorganer helt eller delvis, straffes med f√¶ngsel indtil 6 √•r. Bestemmelsen omfatter alle indgreb p√• de kvindelig k√łnsorganer, der ikke har et terapeutisk form√•l, alts√• ikke foretages p√• medicinsk, psykiatrisk eller funktionel indikation. Det er s√•ledes ulovligt at foretage indgreb p√• de kvindelig k√łnsorganer p√• kosmetisk indikation.

3.10 Injektioner i kosmetisk √łjemed
Alle former for injektioner er at betragte som operative indgreb, idet der foreg√•r et gennembrud af huden. Der kr√¶ves ikke alene kendskab til korrekt hygiejne- og injektionsteknik, men ogs√• kendskab til anatomi, til de enkelte midler, der spr√łjtes ind i patienten, samt bivirkningerne til og risici ved disse, og hvorledes der skal ageres i tilf√¶lde af bivirkninger.

Det er indgreb, uanset hvilket stof der indspr√łjtes, som er af mere indgribende karakter end akupunktur, piercing eller tatovering, jf. vejledningens punkt 2.
[…]

9.1 Information
Patienten har ret til at f√• fyldestg√łrende information om den kosmetiske behandling, som den p√•g√¶ldende √łnsker at f√• foretaget.

Informationen skal gives af den registrerede l√¶ge, som er ansvarlig for den kosmetiske behandling. Anvender l√¶gen en registreret medhj√¶lp, der selv kan v√¶lge behandling (stille indikation), jf. bekendtg√łrelsens ¬ß 10, stk. 3, kan informationen gives af den p√•g√¶ldende medhj√¶lp. Den, der giver informationen, har ansvaret for, at patienten har forst√•et informationen samt ansvaret for at journalf√łre informationen, jf. vejledningen punkt 9.4.

Generel information, der ikke gives i forbindelse med et konkret behandlingsforl√łb, men som har karakter af oplysning om forskellige behandlingstilbud m.v. kan godt gives af en anden end den, der er ansvarlig for behandlingen.

Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov.

Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere én behandlingsmetode frem for en anden. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

Den skriftlige information skal indeholde f√łlgende:
  1. En fyldestg√łrende fremstilling af den p√•t√¶nkte kosmetiske behandling.
  2. Hvilke realistiske forventninger, patienten generelt kan have til resultatet af den kosmetiske behandling.
  3. Typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf.
  4. Eventuelle senf√łlger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den kosmetiske behandling.
  5. Oplysning om betænkningstid, jf. vejledningens punkt 9.2, samt om at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.

Informationen skal v√¶re mere omfattende forud for st√łrre behandlinger, og n√•r behandlingen medf√łrer n√¶rliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Patienter, der f√•r indsat implantater, skal i forbindelse med den √łvrige skriftlige information have udleveret skriftlig information om implantatets placering i kroppen, implantatets navn, herunder model, st√łrrelsen af implantatet og fabrikantens navn. Efter behandlingen skal patienten have udleveret serienummer eller lot efterfulgt af batchkode.

Patienten skal have information om resultaterne af Sundhedsstyrelsens kosmetiske tilsyn med den registrerede læge og den pågældende klinik/behandlingssted, således som det fremgår af den kosmetiske tilsynsrapport, og det skal oplyses, at hele rapporten kan ses på behandlingsstedets hjemmeside og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk.

Afviger det påtænkte kosmetiske indgreb eller kosmetiske behandling fra den eller de almindeligt fagligt accepterede metoder i relation til behandling, skal patienten særligt have information herom, herunder om hvorfor den registrerede læge tilbyder en anden metode end den eller de almindeligt fagligt accepterede.

Hvor det er relevant, skal patienten have information om den registrerede læges eller dennes medhjælps behandlingsresultater, herunder indtrådte komplikationer m.v.

Har den registrerede læge eller dennes medhjælp begrænset erfaring med den pågældende kosmetiske behandling, skal patienten have information herom.

Sk√łnnes patienten i √łvrigt at v√¶re uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, skal den registrerede l√¶ge eller dennes medhj√¶lp s√¶rligt oplyse herom.

Kosmetiske behandlinger må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig information om indgrebet eller behandlingen.

9. 2. Betænkningstid
Ved st√łrre kosmetiske behandlinger, herunder ved st√łrre indgreb p√• bryster, operative l√łft af mave, fedtsugninger og behandling med permanente fillers, skal patienten have en uges bet√¶nkningstid fra den mundtlige information er givet til samtykke indhentes.

Ved mindre, kosmetiske behandlinger, herunder mindre h√•rtransplantationer, behandling med botulinumtoksin, behandling med ikke-permanente fillers i mindre m√¶ngder, skal patienten have to dages bet√¶nkningstid fra den mundtlige information er givet til samtykke indhentes. Ved tilbagevendende behandlinger, hvor patienten er i et behandlingsforl√łb, skal patienten ikke have bet√¶nkningstid mellem behandlingerne. Det er kun ved den f√łrste behandling i forl√łbet, at patienten skal have bet√¶nkningstid.

Ved to former for behandling – peeling af huden med produkter med en pH-v√¶rdi p√• 3 eller derunder og fjernelse af h√•r og kar samt non-ablative (milde) rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed, som n√¶vnt i bekendtg√łrelsens ¬ß 10, stk. 3, nr. 1 og nr. 3 – kan patienten samtykke til behandling med det samme, n√•r den mundtlige information er givet.

9.3. Samtykke
En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.

Ved informeret samtykke forst√•s i bekendtg√łrelsen om kosmetisk behandling et samtykke, der er givet p√• grundlag af skriftlig og mundtlig information.

Et informeret samtykke skal v√¶re konkret, hvilket vil sige, at samtykket skal v√¶re specifikt og individuelt, og det skal afgives snarest efter udl√łbet af bet√¶nkningstiden. Et samtykke skal v√¶re aktuelt, hvilket vil sige, at det skal gives i forbindelse med en kosmetisk behandling, som skal foretages i n√¶rmeste fremtid. Patienten kan p√• ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke.
[…]

10.2 Klageadgang og straf
Sundhedsstyrelsens afg√łrelser i medf√łr af bekendtg√łrelsens kapitel 5 kan indbringes for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som vil kunne vurdere, om styrelsen har truffet afg√łrelse i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om sagsbehandling. Indbringelsen har ikke ops√¶ttende virkning, medmindre andet bestemmes af ministeriet.

Klager over registrerede l√¶gers og deres medhj√¶lps udf√łrelse af kosmetisk behandling kan indbringes for Patientombuddet/Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn.

Sundhedsstyrelsen kan ogs√• indbringe sager for Patientombuddet, hvor styrelsen finder, at der kan v√¶re grundlag for kritik af eller sanktion over for registrerede l√¶ger p√• grund af deres eller deres medhj√¶lps udf√łrelse af kosmetisk behandling.

12. Ikrafttræden
Vejledningen træder i kraft den 1. juli 2014.

Sundhedsstyrelsen, den 27. juni 2014.
Anne Mette Dons.

Vejledning om kosmetisk behandling i sin helhed på Retsinformation.
Se ogs√•: Bekendtg√łrelse om kosmetisk behandling.

* * *
Historik
VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014(g√¶lende) afl√łste den 1. juli 2014 VEJ nr. 9193 af 29. april 2013
VEJ nr. 9193 af 29. april 2013 afl√łste den 1. maj 2013 VEJ nr. 93 af 28. december 2012