Navnevejledningen. VEJ nr. 9308 af 22. marts 2022.

Vist 1.172 gange. Navnevejledningen – VEJ nr. 9308 af 22. marts 2022 – er udstedet af Social- og √Üldreministeriet i medf√łr af navneloven og navnebekendtg√łrelsen.

I vejledningen hedder det bl.a.:
Vejledningen retter sig til personregisterf√łrerne i folkekirken, til personregisterf√łrerne i de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution f√łr den 1. januar 1970, til personregisterf√łrerne i kommunerne i de s√łnderjyske landsdele, til Ankestyrelsen og til Familieretshuset og er et praktisk redskab til brug for behandling af navnesager. I punkt 2, 6, 7 og 8, der beskriver de processuelle regler, n√¶vnes de enkelte myndigheder med f√¶llesbetegnelsen ‚ÄĚmyndigheden‚ÄĚ, medmindre noget s√¶rligt g√łr sig g√¶ldende for den enkelte myndighed.

Vejledningen er opdateret som f√łlge af lov nr. 227 af 15. februar 2022 om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.), der i relation til √¶ndringer af navneloven tr√¶der i kraft den 1. april 2022. Denne lov indeholder i ¬ß 2 √¶ndringer af ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 2 og 3, og ¬ß 13, stk. 2 og 3, i navneloven. √Ündringerne indeb√¶rer, at udgangspunktet om, at fornavne og efternavne ikke m√• betegne det modsatte k√łn, ikke g√¶lder, n√•r ans√łgeren erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. En person, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, kan s√•ledes f√• et navn, der passer til den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet, ved at erkl√¶re, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Det er s√•ledes ikke l√¶ngere en betingelse for disse navne√¶ndringer, at der indhentes en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller lignende. Dette g√¶lder ogs√• for navne√¶ndringer, der er under behandling ved lovens ikrafttr√¶den. I disse sager vil der ikke skulle indhentes en erkl√¶ring fra Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital om, at ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, og en fremsat anmodning herom vil skulle tilbagekaldes, hvis ans√łgeren erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Det er personregisterf√łreren, der skal tr√¶ffe afg√łrelse i disse sager. Hvis sagen er blevet forelagt for Familieretshuset, vil Familieretshuset derfor skulle sende den tilbage til personregisterf√łreren.

Et grundl√¶ggende princip i navneloven er, at en persons navn i f√łrste r√¶kke er et privat anliggende, og kun i anden r√¶kke er et sp√łrgsm√•l, som samfundet har interesse i at regulere. Den enkelte b√łr s√•ledes som udgangspunkt have ret til selv at bestemme sit navn, medmindre der er st√¶rke grunde til at hindre den p√•g√¶ldende heri.

I vejledningen beskrives de processuelle og materielle regler, som g√¶lder ved behandling af ans√łgning om erhvervelse og √¶ndring af navn. […]

Efternavn
3.9. Efternavn med k√łnsbestemt endelse (eks. -ski/-ska)
Navneloven
¬ß 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af f√łlgende betingelser er opfyldt:
1-5) […]
6) Navnet er et efternavn, som ans√łgeren har ret til efter de √łvrige bestemmelser i dette kapitel, med √¶ndring af en k√łnsbestemt endelse af dette efternavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.

Efter navnelovens ¬ß 4, stk. 1, nr. 6 kan man f√• k√łnsb√łjet et efternavn, man i √łvrigt har ret til at tage efter navnelovens kapitel 1, uanset om navnet er beskyttet eller frit.

Det er Familieretshuset, der behandler disse sager, hvorfor personregisterf√łreren skal videresende sagen til Familieretshuset.
[…]

Det ans√łgte navn skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Undtagelse herfra kan g√łres, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, jf. punkt 5.5.
[…]

3.12. Danske patronymnavne

Navneloven
§ 7. Som efternavn kan endvidere tages
1) en af for√¶ldrenes fornavn med tilf√łjelsen -s√łn eller -datter,
2) en af for√¶ldrenes fornavn med en anden tilf√łjelse, der viser sl√¶gtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette, eller
3) en af forældrenes, bedsteforældrenes eller ægtefællens fornavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som ikke skelner mellem for- og efternavn. Med en ægtefælle sidestilles en samlever, såfremt betingelserne i § 5, stk. 2, er opfyldt.
Stk. 2. Et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. 1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.
Stk. 3. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

3.12.1. Danske patronymnavne (-s√łn og -datter)
Efter ¬ß 7, stk. 1, nr. 1, kan man tage en af sine for√¶ldres fornavne med tilf√łjelsen -s√łn eller -datter.

Patronymnavnet skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet, jf. navnelovens ¬ß 7, stk. 2. √ėnskes der et patronymnavn for en pige/kvinde, skal tilf√łjelsen (endelsen p√• navnet) derfor v√¶re -datter, og for en dreng/mand skal endelsen v√¶re -s√łn. Der kan g√łres undtagelse fra dette krav, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, jf. punkt 5.5.
[…]

3.12.2. Udenlandske patronymnavne (f.eks. islandske: -dottir og -son og muslimske: Al og El)
Efter ¬ß 7, stk. 1, nr. 2, i navneloven kan man tage en af sine for√¶ldres fornavne med en anden tilf√łjelse end -s√łn og -datter, der viser sl√¶gtskabet, hvis det p√•g√¶ldende fornavn har tradition i en kultur, som tillader dette.
[…]

Et navn givet efter ¬ß 7, stk. 1, nr. 2, skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet, jf. lovens ¬ß 7, stk. 2. Der kan g√łres undtagelse fra dette krav, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, jf. punkt 5.5.
[…]

4.5. Et godkendt fornavn som mellemnavn

Navneloven
§ 11. Som mellemnavn kan tages:
1-3) […]
4) Et navn, der kan tages som fornavn efter ¬ß 13, stk. 1, uanset hvilket k√łn det p√•g√¶ldende navn betegner.

Efter denne bestemmelse kan man f√• et godkendt fornavn som mellemnavn, uanset om det betegner det modsatte k√łn. Tina Jensen kan alts√• f√• Michael som mellemnavn efter denne bestemmelse.

[Tilsvarende kan Ole Jensen f√• Lene som mellemnavn efter denne bestemmelse og dermed komme til at hedde Ole Lene Jensen. Denne tekst i skarp parentes er tilf√łjet af Tina Thranesen og fremg√•r derfor ikke i vejledningen.]
[…]

Ved en ans√łgning om at f√• et godkendt fornavn som mellemnavn skal personregisterf√łreren alene unders√łge, om navnet er et godkendt fornavn. Dette kan bl.a. g√łres ved at unders√łge listerne om godkendte fornavne, som findes p√• Familieretshuset hjemmeside: www.familieretshuset.dk.
[…]

5.3. Godkendte fornavne

Navneloven
§ 13. Som fornavn kan tages et navn, der er optaget på den liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 14, stk. 3.
Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. 1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.
¬ß 14. Familieretshuset offentligg√łr en liste over drenge- og pigenavne, der kan tages uden godkendelse efter stk. 3.
Stk. 2. På den i stk. 1 nævnte liste optages navne, der er eller har været almindeligt udbredt her i landet, samt navne, der er godkendt efter stk. 3.
Stk. 3. Efter ans√łgning godkendes et navn, der
1) er et egentligt fornavn,
2) ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og
3) ikke er upassende eller kan v√¶kke anst√łd.
Stk. 4. Social- og √¶ldreministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om offentligg√łrelse og udformning af den liste, der er n√¶vnt i stk. 1, og om de forhold, der er n√¶vnt i stk. 2 og 3

Af §§ 13 og 14 i navneloven fremgår, at man som fornavn kan tage et navn, som er på den af Familieretshuset offentliggjorte liste over godkendte fornavne. Listen findes på Familieretshusets hjemmeside: www.familieretshuset.dk. Listen er opdelt i drenge- og pigefornavne.

Efter navnelovens ¬ß 13, stk. 2, er det en betingelse, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Efter bestemmelsens 2. pkt. g√¶lder dette dog ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, jf. punkt 5.5.

Ved en ans√łgning om navngivning eller navne√¶ndring for s√• vidt ang√•r fornavne skal personregisterf√łreren og Familieretshuset derfor unders√łge, om det ans√łgte navn er p√• listen eller ej, og om det er p√• den del af listen, der svarer til ans√łgerens k√łn. Det bem√¶rkes, at en r√¶kke navne, s√•som Kim og Nikita, er opf√łrt p√• begge lister, da de er k√łnsneutrale.
[…]

5.5. √Ündring af fornavn for personer, der oplever at tilh√łre det modsatte k√łn

Navneloven
¬ß 13. […]
Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. 1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Af ¬ß 13, stk. 2, 2. pkt., i navneloven fremg√•r, at der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et fornavn skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Ved behandlingen af sagen skal det alene unders√łges, om blanketten med erkl√¶ringen er korrekt udfyldt.

Det bem√¶rkes, at bestemmelsen ikke regulerer navne√¶ndringer for personer, der har gennemf√łrt et fysisk eller juridisk k√łnsskifte, idet disse betragtes som h√łrende til det nye k√łn.

Det bem√¶rkes derudover, at en ans√łger ikke ved en erkl√¶ring om, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, kan b√¶re to fornavne, der betegner hvert sit k√łn. En ans√łger, der √łnsker at b√¶re et navn, der er k√łnskorrekt i forhold til det erkl√¶rede k√łn, kan ikke samtidig bevare et navn, som er k√łnskorrekt i forhold til vedkommendes nuv√¶rende k√łn.

Det er som udgangspunkt personregisterf√łreren, der skal behandle sagerne, jf. ¬ß 16, stk. 2, i navneloven.

Dette gælder også ændring af fornavn for personer, der ikke er fyldt 18 år, jf. punkt 7.2.3-7.2.4.

8.2. Hvilke navneændringer skal der betales gebyr for?
Som udgangspunkt betales der gebyr for alle ans√łgninger om navne√¶ndring.
[…]

Navnevejledningen på Retsinformation.

* * *
Historik
Navnevejledning – VEJ nr. 9159 af 3. marts 2021 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9393 af 26. juni 2020 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9264 af 20. marts 2019 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9040 af 18. januar 2018 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 11359 af 30. december 2015 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9651 af 28. november 2013 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9768 af 30. september 2009 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9187 af 26. maj 2008 hos Retsinformation.