Vidensbankens 19 ürs fødselsdag. 26. oktober 2019.

Vist 112 gange.

Vidensbanken den 26. oktober 2009.
Vidensbanken den 26. oktober 2009.
Af Tina Thranesen.
Vidensbanken fyldte den 26. oktober i ür (ür 2019) 19 ür. Vidensbanken indeholder stadig Danmarks største samlede mÌngde transrelateret information.
Og i modsĂŚtning til de sociale medier, sĂĽ er det muligt at finde bestemte informationer i Vidensbanken.

Lidt statistik
For et ür siden, den 26. oktober 2018, havde Vidensbanken i alt haft 1.646.840 besøgende, havde 3.119 forekomster og 1.383 opslagsord fordelt med 762 i Vidensbankens ordbog, 579 i Institutionsordbogen og 42 i Kosmetikordbogen.

Nu, den 26. oktober 2019, har Vidensbanken i alt haft 1.728.281 besøgende, har 3.282 forekomster og 1.423 opslagsord fordelt med 783 i Vidensbankens ordbog, 598 i Institutionsordbogen og fortsat 42 i Kosmetikordbogen.
I det forløbne ür indtil i dag, den 26. oktober 2019 har Vidensbanken haft 81.441 besøgende svarende til et gennemsnitligt besøgstal pü 268 i døgnet. Det er 12.463 flere besøgende end det foregüende ür.
Det største antal besøg pü et enkelt døgn fandt sted den 18. juli 2019, hvor der var 908 besøgende.

Vidensbankens ordbog er stadig den mest besøgte side i Vidensbanken.
Men justering af besøgstÌlleren i forbindelse med reparation af funktionsproblemerne har ogsü betydet, at Vidensbankens ordbog nu kun tÌller unikke besøg, som den 26. oktober 2019 var pü totalt 12.281. Counterize, som er et besøgstÌllersystem, som Vidensbanken benytter, viser imidlertid, at der den 26. oktober 2018 i alt er lavet 103.865 opslag i Vidensbankens ordbog. I dag den 26. oktober 2019 er der lavet 107.005 opslag i Vidensbankens ordbog. Det er 3.140 opslag i det forløbne ür.

Interne links
For to ĂĽr siden, den 26. oktober 2017 var der 13.823 interne links i Vidensbanken – dvs. links, som fører til en anden artikel i Vidensbanken.
Antallet af interne links kan desvĂŚrre ikke mere optĂŚlles.
De interne links gør imidlertid, at det er let at fü yderligere information om ting, som nÌvnes i artikler, i lovtekster m.v.
I omtale af love, lovforslag, beslutningsforslag og spørgsmül til ministre, er der ofte henvisning til/omtale af andre love, tidligere lovforslag m.v. Pü Folketingets hjemmeside og i Retsinformation er der ikke links til disse henvisninger. DÊr overlades det til lÌseren selv at finde informationerne, og det kan godt vÌre vanskeligt.
I Vidensbanken har jeg gjort dette arbejde – de interne links fører til henvisningerne. Derved er Vidensbanken sĂŚdvanligvis et bedre opslagsvĂŚrk end bĂĽde Folketingets hjemmeside og Retsinformation, nĂĽr det drejer sig om pĂĽ en nem mĂĽde at fĂĽ vist information, der henvises til/omtales. Der er ogsĂĽ interne links til forklaring om en lang rĂŚkke ord og begreber og oplysninger om personer, foreninger, institutioner m.v., der nĂŚvnes i artiklerne.

Eksterne links
For to ĂĽr siden, den 26. oktober 2017 var der 6.885 eksterne links i Vidensbanken – dvs. links, som fører til en anden hjemmeside.
Antallet af eksterne links kan desvĂŚrre heller ikke optĂŚlles mere.

Kontakt til skoleelever, studerende, medier og enkeltpersoner
I det forløbne ür har jeg som tidligere ür besvaret adskillige henvendelser med spørgsmül om transrelaterede forhold, ligesom jeg har givet interview til flere studerende og journalister.

Foreningsengagement
Jeg er fortsat medlem af TiD – Transpersoner i Danmark og LGBT Danmark.
Indtil umiddelbart efter det ekstraordinÌre landsmøde i LGBT Danmark den 12. maj 2019, var jeg aktiv i foreningens transpolitiske udvalg.

Den 15. maj 2019 stiftede Søren Laursen og jeg LGBT komiteen og fra den dag, har jeg lagt mit transpolitiske arbejde dÊr.
Søren Laursen udtalte i forbindelse med stiftelsen:
“Efter at have brugt overordentlig megen tid på arbejdet i organisationer finder vi, at tiden nu er inde til at fokusere på det, vi finder vigtigst og mest interessant at arbejde med, nemlig lobbyismen, Vi har allerede gennem de sidste ti år haft et meget nært og produktivt samarbejde, så vi har stor tro på, at vi kan løfte opgaven og være med til at tage de næste skridt i retning af fuld ligebehandling.”

Følgegruppe til undersøgelse
I indevÌrende ür har jeg vÌret med i en følgegrupper til en stor undersøgelse om LGBTI-personers trivsel pü arbejdsmarkedet bestilt af Ligestillingsministeriet.

Hvad der sker i Folketinget og ministerier vedrørende transforhold
Året igennem følger jeg nøje med i, hvad der foregĂĽr af transrelaterede ting i Folketinget og i relevante ministerier. Det er et stort arbejde, da der ikke specifikt kan abonneres pĂĽ “transrelaterede emner”. Det betyder, at jeg dagligt følger med i Folketingets og relevante folketingsudvalgs dagsordner, udkast til lovforslag og udkast til bekendtgørelser fra relevante ministerier, lovforslag og beslutningsforslag fremsat i Folketinget og spørgsmĂĽl stillet til ministre.

NÌvnsafgørelser og domme
Jeg holder mig ogsü orienteret om afgørelser fra LigebehandlingsnÌvnet og tilstrÌber at blive bekendt med domme. Det sidste er vanskeligt, da der ikke findes nogen central domsdatabase.

Arrangementer og møder jeg har deltaget i
 1. Lørdag den 28. oktober 2018. Sammenkomst i TiD i Pejsegürden.
 2. Onsdag den 14. november 2018. Møde i transpolitisk udvalg i LGBT Danmark.
 3. Lørdag den 24. november 2018. Deltog i LGBT Danmarks landsmøde.
 4. Tirsdag den 4. december 2018. Møde i transpolitisk udvalg i LGBT Danmark.
 5. Lørdag den 15. december 2018. Deltog i TiD’s julefrokost i PejsegĂĽrden.
 6. Torsdag den 31. januar 2019. Møde i transpolitisk udvalg i LGBT Danmark.
 7. Tirsdag den 26. februar 2019. Visit hos Lisa Andersen.
 8. Lørdag den 9. marts 2019. Sammenkomst i TiD i Pejsegürden.
 9. Onsdag den 13. marts 2019. Møde i transpolitisk udvalg i LGBT Danmark.
 10. Fredag den 26. april 2019. Møde med Ditlev Tamm, Cecillie Cederstrøm og Søren Laursen om et bogprojekt.
 11. Tirsdag den 7. april 2019. Visit hos Jette Clemmensen, formand for TiD.
 12. Fredag den 10. maj 2019. Møde hos Als Research i følgegruppen om undersøgelsen “LGBTI-personers trivsel pĂĽ arbejdsmarkedet”.
 13. Søndag den 12. maj 2019. Deltog i det ekstraordinÌre landsmøde i LGBT Danmark.
 14. Lørdag den 15. juni 2019. Deltog i TiD’s 25-ĂĽrs jubilĂŚumsarrangement i Middelfart.
 15. Onsdag den 3. juli 2019. Deltog i møde i LGBT komiteen hos Steffen Jensen.
 16. Tirsdag den 27. august 2019. Sammen med Søren Laursen til møde i Sundhedsstyrelsen.

Fremtiden
Mine tanker om fremtiden for Vidensbanken er, at den fortsat skal vÌre stedet, hvor der findes seriøs og trovÌrdig information om forhold vedrørende kønsidentitet, og at informationerne som hovedregel skal vÌre pü dansk.
Og sü er det min hensigt fortsat at vÌre transpolitisk aktiv, som jeg har vÌret siden før tiden med Netstrømperne i 2001, der førte til dannelse af Trans-Danmark, som ikke eksisterer mere. Derefter i LGBT Danmark og nu i LGBT komiteen.

Tak
Til sidst vil jeg udtrykke en tak til alle de mange, som har gÌstet Vidensbanken, som i anden anledning har kontaktet mig, og som jeg har mødt.
Den respons, jeg herunder har modtaget, er med til, at jeg bevarer lysten til at arbejde med Videnbanken og med transpolitik.

Mandag den 26. oktober 2019.
KĂŚrlig hilsen. Tina Thranesen.