Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse. 9. august 2022.

Vist 57 gange.

Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse.
Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse.

Titel Kortlægning af homo- og biseksuelles samt
transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse
Forfatter Jane Greve, Stine Vernstr√łm √ėstergaard,
Matvei Andersen og Morten Kjær Thomsen
Sprog Dansk
Udfærdiget og
udgivet af
VIVE. Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd
Udgivet 9. august 2022
Antal sider 145
ISBN-13 978-87-7582-066-5

Af rapportens sammenfatning fremgår bl.a.:
Forskelle mellem minoritets- og majoritetsgrupper kan
illustrere, hvorvidt og inden for hvilke s√¶rlige omr√•der personer med minoritetsseksualitet og -k√łnsidentitet m√łder barrierer i samfundet. For at unders√łge homo- og biseksuelles og transpersoners levevilk√•r og samfundsdeltagelse fokuserer denne rapport p√• f√łlgende omr√•der: familiem√¶ssig baggrund, uddannelse, besk√¶ftigelse, ledighed, indkomst, livskvalitet, selvvurderet og sundhed, forbrug af sundhedsydelser, samfundsdeltagelse, sociale relationer, diskrimination og vold. N√•r det er muligt og relevant, vil vi sammenligne rapportens resultater med tidligere lignende unders√łgelser.

Rapportens resultater baserer sig p√• en sp√łrgeskemaunders√łgelse, som er udsendt til en stikpr√łve p√• 38.000 personer, og som er repr√¶sentativ for befolkningen i 2020. I dette sp√łrgeskema er respondenterne blevet spurgt til deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Ved projektets start havde vi en formodning om, at den repr√¶sentative sp√łrgeskemaunders√łgelse ikke ville indbringe os et stort nok datamateriale til, at vi ville kunne sige noget validt om forholdene for transpersoner. Vi har derfor udsendt en yderligere sp√łrgeskemaunders√łgelse til gruppen af transpersoner med juridisk k√łnsskifte. I sp√łrgeskemaet bliver respondenterne spurgt om deres k√łnsidentitet. Selvom vi ved, at gruppen af transpersoner med juridisk k√łnsskifte er en anden og udvalgt gruppe i forhold til hele gruppen af transpersoner i befolkningen, vil vi for at √łge l√¶sbarheden i denne rapport bruge betegnelsen ‚ÄĚtranspersoner‚ÄĚ, selvom det alts√• kun inkluderer transpersoner med juridisk k√łnsskifte.

Begge sp√łrgeskemaunders√łgelser er koblet til registerdata med information om bl.a. uddannelse, indkomst og brug af sundhedsydelser og medicin.

Rapporten indeholder hovedkapitlerne:
Sammenfatning.
1. Baggrund, formål og definition.
2. Unders√łgelsens datagrundlag og metoder.
3. Baggrundkarakteristika.
4. Uddannelse.
5. Beskæftigelse og indkomst.
6. Livskvalitet og sundhed.
7. Samfundsdeltagelse og sociale relationer.
8. Diskrimination og vold.
Litteratur.

* * *
Rapporten "Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse" hos VIVE.
Omtale af rapporten hos VIVE.
Rapporten “Kortl√¶gning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilk√•r og samfundsdeltagelse” hos Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
Omtale af rapporten hos Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.