X, Y og Z mod The United Kingdom РApplication no. 21830/93. Ret til familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 22. april 1997.

Vist 127 gange.
I sagen X, Y og Z v. The United Kingdom – Application no. 21830/93 – konkluderede Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, at der ikke havde v√¶ret nogen overtr√¶delse af artikel 8 (ret til respekt for privatliv og familieliv), men anerkendte alligevel, at der var et familieliv mellem den transseksuelle og hans partners barn. (¬ß 37: “X har i enhver henseende fungeret som Z’s “far” siden f√łdslen. Under disse omst√¶ndigheder finder Retten, at dette [de facto] familieb√•nd forbinder de tre sags√łgere.”)

Sags√łgerne var Britiske statsborgere bosiddende i Manchester, England.
X var kvinde til mand transseksuel, blev f√łdt i 1955 og arbejdede som gymnasiel√¶rer.
Y var en kvinde f√łdt i 1959.
Siden 1979 har X og Y levet i et fast og stabilt parforhold.
Z blev f√łdt den 3. oktober 1992 af Y, der var blevet gravid ved kunstig befrugtning med s√¶d fra en anonym s√¶ddonor.

X blev f√łdt som pige, men f√łlte sig fra fire√•rs-alderen som en dreng. I 1975 begyndte X med behandling med mandlige k√łnshormoner.
Under Y’s graviditet – i februar 1992 – ans√łgte X og Y om at blive registreret som for√¶ldre – far og mor – til det kommende barn, men fik afslag. Tilsvarende ans√łgninger efter f√łdslen gav samme resultat. X kunne ikke blive registreret som far til barnet, da han ikke var den biologiske far. Rubrikken i Z’s f√łdselsattest var derfor blank.

Dommen i sin helhed hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.