HateNoMore
HateNoMoreHateNoMore kampagnen er en del af det internationale projekt med titlen Accommodating the needs of the victims of homophobic and transphobic hate crimes (Imødekomme behovene hos ofrene for homofobiske og transfobiske hadforbrydelser), som kører i fem EU-lande: Polen, Litauen, Letland, Kroatien og Ungarn.
Hovedformålet med projektet er at forhindre hadforbrydelser motiveret af homofobi eller transfobi ved at øge kompetencerne hos personer, der repræsenterer de retshåndhævende myndigheder, og retsvæsenet, samt ved at gøre lovgiverne bekendt med hadforbrydelser mod de to beskyttede karaktertræk - seksuel orientering og kønsidentitet/kønsudtryk.
Interviews om homofobi- og transfobimotiverede forbrydelser er gennemført som en del af projektet.
Forskningen er ledsaget af en analyse af lovgivning og praksis på området vedrørende behandling af personer, der har været udsat for hadforbrydelser.

Fra slutningen af september til begyndelsen af oktober 2015 gennemførtes en undersøgelse på HateNoMores hjemmeside med det formål at indsamle erfaringer og behov hos personer, der har oplevet homofobiske eller transfobiske forbrydelser. Takket være analyse af resultaterne blev der udviklet en værktøjskasse med et sæt af god praksis, som kan anvendes i workshops for dommere, anklagere og politifolk, som gennem deres arbejde kommer i kontakt med ofre for forbrydelser motiveret af homofobi og transfobi.

Følgende organisationer deltager i projektet:
Zagreb Pride (Croatia), Háttér Társaság (Hungary), MOZAIKA (Latvia), LGL(Lithuania) og Campaign Against Homophobia (Poland).
De polske partnere inkluderede:
The Centre for Research on Prejudice of the University of Warsaw, the Polish Society of Anti-Discrimination Law, the Prosecution General in Poland og the National Police Headquarters in Poland.
Projektet er finansieret af the Fundamental Rights and Citizenship programme of the European Commission. [1]

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Rådets afgørelse af 19. april 2007 om et særprogram om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed. (2007/252/RIA)
    Afgørelsen hos EUR-Lex.
    Afgørelsen i pdf-format hos EUR-Lex.