Sidste nyt

22. oktober 2021
L 18. Bilag 1. H√łringssvar til lovforslaget fra organisationer m.fl.
H√łringssvar til lovforslag L 18 fra organisationer m.fl. Enkelte har dog svaret, at de ikke har bem√¶rkninger til/√łnsker at udtale sig om lovforslaget.
H√łringssvarene er opdelt i to dele. De anf√łrte sidenumrene referer til sidenummeret i de respektive pdf-filer.

1. del af h√łringssvarene til lovforslag L 18 hos Folketinget i pdf-format.
2. del af h√łringssvarene til ... Vis forekomsten
16. oktober 2021
Ret til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r. Notat af 17. juni 2021 fra Institut for Menneskerettigheder.
Henvendelse af 17. juni 2021 til Ligestillingsudvalget - LIU Alm.del. Bilag 96 - fra Institut for Menneskerettigheder om deres notat om ret til at √¶ndre juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r.
Ordene "nyt notat" i "Henvendelsen", skal if√łlge Peter Kristian Hjaltasons oplysning til mig forst√•s som: "... at vores notat var "nyt" i den forstand, at det var udgivet for nylig.". Der er ... Vis forekomsten
13. oktober 2021
L 18. Referat af 1. behandlingen den 12. oktober 2021.
Det sidste punkt på dagsordenen er:
18) 1. behandling af lovforslag nr. L 18:
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love.
Af ministeren for ligestilling (Peter Hummelgaard).
(Fremsættelse 06.10.2021).

Kl. 2012
Forhandling ... Vis forekomsten
13. oktober 2021
¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 65 den 8. oktober 2021 fra Astrid Car√łe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), om transk√łnnede b√łrn og unge skal have ret til at f√• foretaget et juridisk k√łnsskifte uden nedre aldersgr√¶nse. Mundtligt besvaret 13. oktober 2021.
Astrid Carøe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), stillede den 8. oktober 2021 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 65 - Samling: 2021-22 - om transk√łnnede b√łrn og unge skal have ret til at f√• foretaget et juridisk k√łnsskifte uden nedre aldersgr√¶nse til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der besvarede sp√łrgsm√•let den 13. oktober 2021 mundtligt i folketingssalen som pkt. 1.13 i sp√łrgetiden ... Vis forekomsten
12. oktober 2021
L 18. F√łrstebehandling den 12. oktober 2021 omtalt af Tina Thranesen.
Folketinget havde den 12. oktober 2021 kl. 2013 til kl. 2127 f√łrstebehandling af lovforslag L 18 om styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

Ud fra tilkendegivelserne fra partiernes ordf√łrer, s√• m√łnstrer partierne, der vil stemme for lovforslaget samlet 121 stemmer. Det drejer sig om Socialdemokratiet (Regeringen), ... Vis forekomsten
Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 202211. oktober 2021
Lovforslag nr. L 1. Transrelevante punkter i "Forslag til Finanslov for finansåret 2022". 5. oktober 2021.
Lovforslag nr. L 1 - Forslag til Finanslov for finansåret 2022 - blev fremlagt den. 5. oktober 2021.
Lovforslaget indeholder 7 transrelevante punkter: Nyt krisecenter m√•lrettet dobbeltminoriteter; Driftst√łtte til Sabaah; Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer; Ligestillingspolitik; Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder ... Vis forekomsten
11. oktober 2021
Spgsm. 1 af 6. oktober 2021 om juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge og reflektionsperioden for voksne.
Ligestillingsudvalget stillede den 6. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 1 - LIU alm. del. Samling: 2021-22 - efter √łnske fra Pernille Skipper (EL), om hvorn√•r der frems√¶ttes lovforslag om mulighed for jurisisk k√łnsskifte for b√łrn og unge og om afskaffelse af reflektionsperioden for voksne, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

Sp√łrgsm√•l
LGBTI-udspillet ’Frihed til ... Vis forekomsten
Lovkatalog 2021-202211. oktober 2021
Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021/2022, der blev offentliggjort den 5. oktober 2021, indeholder to transrelaterede lovforslag.
Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-2022, der blev fremlagt den 5. oktober 2021, indeholder to transrelaterede lovforslag.
Det ene er om forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer fra ligestillingsministeren og blev allerede fremsat næste dag, den 6. oktober 2021.
Det andet er om transpersoners for√¶ldreskab i forhold til deres juridiske k√łn og om ... Vis forekomsten
7. oktober 2021
L 18. Lovforslag om styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Den 6. oktober 2021.
Ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) fremsatte den 6. oktober 2021 lovforslag L 18 - Samling: 2021-22 - om inds√¶tellse af bl.a. begreberne "k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika og hadefulde ytringer" i flere love.

Herunder gengives lovforslaget.
* * *
Fremsat den 6. oktober 2021 af ministeren for ligestilling (Peter Hummelgaard)
Forslag
til ... Vis forekomsten
1. oktober 2021
¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1721 den 27. juli 2021 om billedkunst som formidles k√łnspolitisk eller identitetspolitisk. Svar 7. september 2021.
Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) stillede den 27. juli 2021 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1721 om billedkunst som formidles kønspolitisk eller identitetspolitisk til kulturminister Ane Halsboe-J√łrgensen (S), der svarede den 7. september 2021.

Sp√łrgsm√•l
Er ministeren enig i, at danskerne som gæster på de statslige kunstmuseer skal kunne opleve bl.a. dansk billedkunst, ... Vis forekomsten
1. oktober 2021
¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1720 den 27. juli 2021 om Den Hirschsprungske Samlings identitetspolitiske og museumsloven. Svar 7. september 2021.
Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) stillede den 27. juli 2021 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1720 om Den Hirschsprungske Samlings identitetspolitiske fokus og udstillinger er i overensstemmelse med museumsloven til kulturminister Ane Halsboe-J√łrgensen (S), der svarede den 7. september 2021.

Sp√łrgsm√•l
Mener ministeren, at Den Hirschsprungske Samlings identitetspolitiske fokus og ... Vis forekomsten
1. oktober 2021
¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1719 den 27. juli 2021 om Den Hirschsprungske Samlings identitetspolitiske fokus. Svar 7. september 2021.
Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) stillede den 27. juli 2021 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1719 om de identitets- og k√łnspolitiske udstillinger ¬ĽMarie-Emilie¬ę og ¬ĽQueering the Collection¬ę p√• Den Hirschsprungske Samling til kulturminister Ane Halsboe-J√łrgensen (S), der svarede den 7. september 2021.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er ministerens holdning til de identitets- og k√łnspolitiske ... Vis forekomsten
Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden30. september 2021
Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden. En forskningsöversikt och kartläggning av insatser. 14. august 2021.
Indledning
Selv om levevilk√•rene for LGBTI-personer i Norden har √¶ndret sig i l√łbet af de sidste halvfjerds √•r, viser store folkesundhedsunders√łgelser, at de har et ringere fysisk og psykisk helbred end resten af befolkningen. Selv blandt den unge generation af LGBTI-personer p√•virkes deres liv af at have en seksualitet eller k√łnsidentitet, der falder uden for heteronormativiteten. ... Vis forekomsten
29. september 2021
Lisa Agervolds kritiske debatindl√¶g af 27. september 2121 vedr. bl.a. S√łren Stidsens borgerforslag.
Lisa Agervold fik den 27. september 2021 bragt et debatindlæg i POV International.
Lisa Agervolds debatindl√¶g er en kritik af borgerforslaget "Der er to k√łn, mand og kvinde. K√łn er biologisk og genetisk bestemt." om at forbyde juridisk k√łnsskifte og undg√• behandling af transpersoner. Borgerforslaget blev fremsat den 19. maj 2021 af S√łren Stidsen med flere.

Lisa Agervolds ... Vis forekomsten
23. september 2021
LGBTIQ-rettigheder i EU. Beslutning P9_TA(2021)0366 fra Europa-Parlamentet den 14. september 2021.
Europa-Parlamentet vedtog den 14. september 2021 en beslutning (resolution) om LGBTIQ-rettigheder i EU.
En beslutningen er ikke juridisk bindende for medlemsstaterne, men har f√łrst og fremmest politisk betydning, idet den fungerer som rettesnor for R√•dets fremtidige arbejde.

Herunder gengives den vedtagne beslutning.

* * *
Europa-Parlamentets beslutning ... Vis forekomsten
20. september 2021
Den engelske appelret har den 17. september 2021 afgjort, at transb√łrn kan give informeret samtykke om behandling med stophormoner til en l√¶ge.
Den engelske appelret har den 17. september 2021 omgjort den engelske domstols afg√łrelse af 1. december 2020 om, at sp√łrgsm√•let om at give transb√łrn stophormoner skulle forel√¶gges domstolen til afg√łrelse.
Appelretten har dermed afgjort, at det er lægerne, der skal sikre, at barnet er kompetent til at give informeret samtykke til at blive behandlet med stophormoner.

Hele ... Vis forekomsten
18. september 2021
Der er to k√łn, mand og kvinde. K√łn er biologisk og genetisk bestemt. Borgerforslag af 19. maj 2021.
S√łren Stidsen oprettede den 19. maj 2021 borgerforslaget: "Der er to k√łn, mand og kvinde. K√łn er biologisk og genetisk bestemt.".

Sidste frist for at underskrive borgerforslaget er den 15. november 2021.

Hvis borgerforslaget opnår 50.000 underskrifter, bliver det behandlet i Folketinget, hvis et folketingsmedlem eller en minister fremsættes det i folketinget.
Det ... Vis forekomsten
18. september 2021
K√łnsskiftestatistik fra 1988 og frem fra Retsl√¶ger√•det
I √•rsberetningerne fra Retsl√¶ger√•det er der enkelte informationer vedr√łrende ans√łgninger om k√łnsskifte, som er forelagt Retsl√¶ger√•det. Informationerne er imidlertid meget sparsomme, og det fremg√•r ikke, hvilket svar Retsl√¶ger√•det har afgivet i sagerne. Nogle af informationerne vedr√łrer √¶ndring af navn/cpr.nr. uden n√¶rmere information derom.
Sagerne registreres som C-sager - fra ... Vis forekomsten
17. september 2021
Ligebehandling for alle: Afskaf de k√łnsopdelte navnelister.
Ivy Oak Bech Charlton oprettede den 15. september 2021 borgerforslaget: "Ligebehandling for alle: Afskaf de k√łnsopdelte navnelister".

Sidste frist for at underskrive borgerforslaget er den 14. marts 2022.

Hvis borgerforslaget opnår 50.000 underskrifter, bliver det behandlet i Folketinget, hvis et folketingsmedlem eller en minister fremsættes det i folketinget.
Det er ... Vis forekomsten
Talk dirty - en erotisk leg12. september 2021
Talk dirty - en erotisk leg
Tegneserie.
I f√łrerhuset p√• en skrottet kran h√łjt h√¶vet over et havnebassin gennemspiller tre personer, hvoraf den ene er transseksuel, et utal af erotiske lege, kendte som ukendte.

* * *
Kan kun erhverves antikvarisk. ... Vis forekomsten
Ændre opfattelser og bryde traditioner!7. september 2021
√Ündre opfattelser og bryde traditioner!: K√łn og ligestilling i f√łrskoleundervisning i de nordiske lande. Nordisk Ministerr√•d for ligestilling og LGBTI den 2. september 2021.
Det finske formandskab for Nordisk Ministerr√•d for ligestilling og LGBTI (MR-J√ĄM) √łnsker at s√¶tte fokus p√• ligestilling mellem k√łnnene i f√łrskoleundervisningen. Denne rapport er resultatet af en unders√łgelse af hvilken viden, der er i de nordiske lande og i de autonome omr√•der inden for ligestilling og og k√łn i f√łrskoleundervisningen. Rapporten beskriver lovgivningen og ... Vis forekomsten
6. september 2021
Kan LGBTI-personer ældes med værdighed i Norden? Ministerrådet for Ligestilling og LGBTI den 6. september 2021.
Ministerrådet for Ligestilling og LGBTI den 6. september 2021:
Kan LGBTI-personer ældes med værdighed i Norden, eller bliver de tvunget tilbage i skabet i ældreboligen og ældreplejen?
Ministerrådet for Ligestilling og LGBTI tog den 6. september 2021 beslutning om en treårig nordisk forskningssatsning på ældre LGBTI-personers livsvilkår og på vidensbehovet på pleje- og ... Vis forekomsten
Jeg er min egen kone. Riddersalen 14. augl. til 5. sept. 2021.5. september 2021
TiD's bes√łg den 4. september 2021 i Riddersalen for at se "Jeg er min egen kone" af Jette Clemmensen.
Af Jette Clemmensen.

L√łrdag den 4. september 2021 var vi 7 piger fra TiD, som var p√• tur til Riddersalen, hvor vi sammen skulle se, eller gense forestillingen "Jeg er min egen kone".

Inden forestillingen havde vi glædet os til at indtage et let måltid på Restaurant Allégade 10. Det gjorde vi så. Selvom kalenderen melder, at det er efterår, fortsætter de på ... Vis forekomsten
Lukket land3. september 2021
Lukket land
I den lille landsby Swaithey i Suffolk er det bedst at n√łjes med at dr√łmme og lade v√¶re med at stikke for meget ud. Det er sv√¶rt for Mary Ward, der allerede som seks√•rig har f√•et et glimt af den dreng, der gemmer sig i hendes pigekrop. For Mary bliver det en lang kamp at finde lykken og f√• de k√łnsskifteoperationer, der skal g√łre hende til den, hun virkelig er.

Bogen tegner et ... Vis forekomsten
Sand mellem tænderne3. september 2021
Sand mellem tænderne
Forlagsbeskrivelse:
I Sand mellem tænderne mærker eleverne litteraturen. Med afsæt i en æstetisk tilgang arbejder de aktivt med teksterne, og de bruger sig selv og deres sanser. De skal småproducere undervejs i analyseprocessen - for det er, mens de producerer, at de bliver analysekloge.

De skal opleve, indleve sig i og forst√• de tekster, de m√łder. N√•r eleverne analyserer ... Vis forekomsten
De 4¬Ĺ og det mystiske mysterium2. september 2021
De 4¬Ĺ og det mystiske mysterium
Bogens bagsidetekst:
Ferien st√•r atter for d√łren, og de berygtede b√łrn er samlede p√•ny! Gervin har f√•et ny kjole, som han gl√¶der sig til at vise sine tapre f√¶tre, Julius og Dirk, samt sin t√łsede kusine Sanne! Sammen med vovhunden Trofast skal de nyde ferien i fred og ro, tror de! Men de bliver klogere! Onkel Kvintudse opstiller sin nyeste opfindelse p√• Klirrin√łen, og i farvandet ... Vis forekomsten
Min kamp for at blive kvinde1. september 2021
Min kamp for at blive kvinde
Forlagsbeskrivelse:
Bag Sasha Louise Spranges intense bl√• √łjne og velproportionerede ydre gemmer sig en historie om, hvordan hun er vokset op som Christian. F√łrst p√• et privathospital i Miami som 33-√•rig bliver hun p√• overfladen den kvinde, hun altid har f√łlt sig som indeni.

Bogen er Sasha Louises historie om at vokse op i en familie i total nedsmeltning, hvor Jehovas ... Vis forekomsten
Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 202231. august 2021
Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022 fremsat den 30. august 2021.
Det samlede finanslovforslag er på 3.778 sider.
Foruden det samlede finanslovforslag, findes det også ministerieopdelt.

Det bemærkes, at det er Regeringens finanslovforslag, som danner grundlag for forhandlingerne med partierne. Den endelige finanslov kan derfor komme til at se anderledes ud.

Herunder vises de LGBTI-relevante punkter fra det samlede ... Vis forekomsten
29. august 2021
Spgsm. nr.: 097-21 den 22. juni 2021 til Reg. H. om forholdene for transk√łnnede b√łrn og unge. Svar 26. august 2021.
Karoline Vind (SF), regionsr√•dsmedlem i Region Hovedstaden, stillede den 22. juni 2021 sp√łrgsm√•l nr.: 097-21 om forholdene for transk√łnnede b√łrn og unge til regionens administration, der svarede den 26. august 2021.
Sp√łrgsm√•l

Hvordan har antallet af ny-henviste b√łrn og unge under 18 √•r til Sexologisk Klinik udviklet sig i l√łbet af de seneste √•r?
Hvor mange ny- ... Vis forekomsten