Rigsadvokatens redegørelse - J.nr. RA-2006-120-0033 - af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrÌdelse af lov om forbud mod forskelsbehandling pü grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrÌdelse af lov om forbud mod forskelsbehandling pü grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den sükaldte Kjole-Ole sag: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der ...
Vis forekomsten