Afdeling for Kvindesygdomme
Gyn√¶kologisk Klinik forest√•r k√łnshormonbehandlingen af voksne transk√łnnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen. Udover almindelige gyn√¶kologiske lidelser, varetager afdelingen ogs√• behandlingen af patienter med gyn√¶kologiske cancerlidelser, endometriose, hormonforstyrrelser, ...
Vis forekomsten
Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
Rigshospitalets Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling er det eneste sted i Danmark, der har tilladelse til at foretage nedre k√łnsskiftekirurgi. Den eneste information om transk√łnnethed er en henvisning under menupunktet "Unders√łgelser og behandling" > "Patietpjecer", hvor pjecen Information ...
Vis forekomsten
Afdeling for Vækst og Reproduktion.
Afdeling for V√¶kst og Reproduktion forest√•r k√łnshormonbehandlingen af transk√łnnede, der af Sexologisk Klinik eller Center for K√łnsidentitet (CKI) er godkendt til behandlingen. Afdelingen tager sig af patienter fra hele landet med v√¶kstproblemer, pubertetsforstyrrelser, mandlig infertilitet og sj√¶ldne ...
Vis forekomsten
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er √łverste klageinstans p√• velf√¶rdsomr√•det. Styrelsen er en domstolslignende myndighed, der hver √•r tr√¶ffer afg√łrelser i mange tusinde klagesager og fastl√¶gger praksis p√• landsplan ved blandt andet at offentligg√łre principielle afg√łrelser. Desuden udarbejder Ankestyrelsen unders√łgelser ...
Vis forekomsten
Beskæftigelsesministeriet
Besk√¶ftigelsesministeriet har ansvaret for regler og rammer for ans√¶ttelses- og arbejdsvilk√•r, arbejdsmilj√ł og arbejdsskader, for fors√łrgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne og for jobformidling, virksomhedsservice og aktive tilbud. Forhold om forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet - Lov ...
Vis forekomsten
Beskæftigelsesudvalget (BEU)
Besk√¶ftigelsesudvalgets (BEU) sagsomr√•der er: Arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsretlige sp√łrgsm√•l, arbejdsl√łshedsforsikring, ydelser til personer permanent uden for arbejdsmarkedet, en r√¶kke ydelser, bl.a. folkepension, f√łrtidspension, boligst√łtte, b√łrnetilskud, hj√¶lp til betaling af ...
Vis forekomsten
Borger.dk
Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen skal give nem adgang for borgerne til offentlig information og digital selvbetjening samt et overblik over den offentlige sektor på tværs af myndigheder og myndighedsskel. Borger.dk tilbyder generel information og svar på ...
Vis forekomsten
Borgerr√•dgiveren, K√łbenhavns Kommune
Borgerr√•dgiveren er en uafh√¶ngig klageinstans under K√łbenhavns Kommune. Er du utilfreds med behandlingen af din sag i K√łbenhavns Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til Borgerr√•dgiveren. Det er muligt at f√• en tolk stillet til r√•dighed ved et eventuelt m√łde. S√•dan bliver ...
Vis forekomsten
B√łrn & Familie i Ankestyrelsen
B√łrn & Familie, der er en del af Ankestyrelsen, behandler klagesager, der har med b√łrn og familie at g√łre, sp√¶nder fra adoption til anbringelser, fra faderskab til for√¶ldremyndighed. De kan ogs√• handle om √łkonomi ‚Äď ydelser og bidrag ‚Äď eller om, hvilket navn barnet kan f√•. Det er ogs√• her, du kan ...
Vis forekomsten
B√łrne- og Undervisningsministeriet.
B√łrne- og Undervisningsministeriet har det overordnede ressortansvar for: dagtilbudsomr√•det, grundskole, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Ministre i de seneste √•r Historisk Da Mette Frederiksen efter folketingsvalget den 19. juni 2019 dannede regering den 27. juni 2019 blev undervisningsomr√•det ...
Vis forekomsten
B√łrne- og Undervisningsudvalget (BUU).
Grundskole og ungdomsuddannelse er blandt hovedemnerne for arbejdet i Undervisningsudvalget. Unges uddannelse og vilkår er derfor et af omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde. Dagsordenen for udvalgets arbejde er bred: folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, ...
Vis forekomsten
B√łrne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.
Transk√łnnede b√łrn og unge f√•r en del af deres udredning og behandling hos B√łrne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg. At en del af udredningen og behandlingen foreg√•r i psykiatrien skyldes, at de har ekspertise til at vurdere, om barnet eller den unge har psykiske vanskeligheder, der vil kunne ...
Vis forekomsten
Center for K√łnsidentitet (CKI) Rigshospitalet
Center for K√łnsidentitet (CKI) p√• Rigshospitalet tager sig af voksne personer (fyldt 18 √•r), der √łnsker sundhedsfaglig hj√¶lp i forbindelse med k√łnsidentitetsforhold. Det kr√¶ver henvisning fra egen l√¶ge for at komme i et forl√łb p√• CKI. B√łrn og unge under 18 √•r, der √łnsker sundhedsfaglig hj√¶lp om ...
Vis forekomsten
Center for K√łnsidentitet, CKIO, Odense.
Center for K√łnsidentitet, CKIO er godkendt af Sundhedsstyrelsen til opstart og kontrol af hormonbehandling samt visse former for kirurgi. Ikke nedre kirurgi. P√• hjemmesiden er der generel patientinformation, juridiske forholde, forl√łbet hos CKIO, personalet tilknyttet CKIO, patientrettigheder og lovgivning. ...
Vis forekomsten
Center for K√łnsidentitet, Aalborg Universitetshospital.
Center for K√łnsidentitet er en funktion under Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital, behandler voksne transk√łnnede og patienter med andre k√łnsidentitetsforhold med kvindelige og mandlige k√łnshormoner. Dette sker i t√¶t samarbejde med Sexologisk Klinik, Plastikkirurgisk Klinik og Klinik for V√¶kst ...
Vis forekomsten
Civilretsdirektoratet (Nedlagt)
I 1982 blev Familieretsdirektoratet oprettet. I 1989 skiftede det navn til Civilretsdirektoratet. Civilretsdirektoratet h√łrte under Justitsministeriet og havde som sagsomr√•det sager om adoption, faderskab, bidrag, for√¶ldremyndighed, kastration, k√łnsskifte, navne, samkvemsret, sterilisation, svangerskab og ...
Vis forekomsten
CPR-kontoret. Det Centrale Personregister
Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) er et centralt, landsdækkende grundregister. Hovedformålet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, ...
Vis forekomsten
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentligg√łre statistiske oplysninger om det danske samfund. H√łrer under √ėkonomi- og Indenrigsministeriet. ...
Vis forekomsten
Datatilsynet.
Central uafh√¶ngig myndighed, der r√•dgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og f√łrer tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven. Datatilsynets afg√łrelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ...
Vis forekomsten
Det Etiske Råd
Det Etiske R√•d blev oprettet i 1987 med det form√•l at r√•dgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. R√•det arbejder endvidere med etiske sp√łrgsm√•l, der knytter sig til sundhedsv√¶senet. R√•det er et uafh√¶ngigt r√•d, hvilket indeb√¶rer, at R√•det ‚Äď inden for ...
Vis forekomsten
Det Kriminalpreventive Råd
Det Kriminalpreventive R√•ds m√•ls√¶tning er inden for g√¶ldende lovgivning at virke for forebyggelse af kriminalitet ved gennemf√łrelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed eller p√• anden form√•lstjenstlig m√•de. Godt 40 offentlige og private organisationer st√•r bag r√•det. P√• ...
Vis forekomsten
eSundhed.dk (Ventetider)
eSundhed.dk er Sundhedsdatastyrelsens indgang til sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau. eSundhed.dk er både til borgere og sundhedsfaglige. Nogle informationer vil primært være rettet mod professionelle brugere, mens andre er rettet mod borgere. Alle oplysningerne på eSundhed.dk er ...
Vis forekomsten
Familieretshuset
Familieretshuset behandler sager, som handler om familien i bred forstand. Hovedomr√•der: Adoption Bidrag Faderskab og medmoderskab For√¶ldremyndighed, bop√¶l og samv√¶r Navne Pr√łvelse af √¶gteskabsbetingelser Separation og skilsmisse V√¶rgem√•l * * * Familieretshuset √•bnede den 1. april 2019 og erstattede ...
Vis forekomsten
Flygtningenævnet
Flygtningen√¶vnet behandler klager vedr√łrende asylrelaterede afg√łrelser truffet af Udl√¶ndingestyrelsen. Flygtningen√¶vnet er et uafh√¶ngigt kollegialt domstolslignende organ. Flygtningen√¶vnet er s√•ledes uafh√¶ngigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regering eller folketing. ...
Vis forekomsten
Folketinget
Folketinget er sammen med den regerende monark den lovgivende magt i Damark. Monarkens rolle er i praksis begrænset til at underskrive de love, som Folketinget har vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter vedtagelsen. Folketinget består af 179 medlemmer valgt for maksimalt fire år. Heraf er to valgt ...
Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Institut for Menneskerettigheder (IMR) er en selvejende institution under den danske stat. IMR arbejder med indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder. IMR skal være et stærkt center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder, både i forhold til danske, ...
Vis forekomsten
Justitsministeriet
Justitsministeriet varetager opgaver vedr√łrende det samlede justitsv√¶sen. Af s√¶rlig interesse for transpersoner kan n√¶vnes: Pasloven, Pasbekendtg√łrelsen, Retsplejeloven, Straffeloven, Lov om forskelsbehandling p√• grund af race m.v. Justitsministre de seneste √•r ...
Vis forekomsten
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagen√¶vnet for Specialundervisning er et uafh√¶ngigt klagen√¶vn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til r√•dighed for n√¶vnet, men det er alene n√¶vnet, der tr√¶ffer afg√łrelser i sagerne. Transpersoner, der har f√•et afslag p√• stemmetr√¶ning (taleundervisning), kan klage over afslaget til ...
Vis forekomsten
Koordinationen for K√łnsforskning
Koordinationen for K√łnsforskning har bl.a. til form√•l at styrke og formidle k√łnsforskning. Det sker bl.a. ved afholdelse af konferencer, seminarer og andre former for arrangementer med et k√łnsrelateret indhold. ...
Vis forekomsten
Kropumulig! Om sundhed, sk√łnhed og selvv√¶rd
Et undervisningsh√¶fte om unges forhold til kroppen og dens betydning for unges identitet. Materialet kan bruges som diskussionsopl√¶g, som inspiration til projektopgaver eller tv√¶rfaglige forl√łb i grundskolens afgangsklasser (8. - 10. klasse), men ogs√• 1.g. Det Etiske R√•d l√¶gger med dette materiale op til ...
Vis forekomsten
Landspatientregisteret (LPR)
Registret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. P√• baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opg√łrelser p√• eSundhed.dk som fx viser antal operationer p√• de forskellige sygehuse fordelt p√• k√łn og alder. Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et ...
Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet er et samlet nævn for behandling af klager over forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet indledte sit virke den 1. januar 2009 og virker i overensstemmelse med Lov om Ligebehandlingsnævnet. Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet. For medlemmer af en fagforening, kan der gælde ...
Vis forekomsten
Ligestillingsudvalg - LIU, Folketingets
Ligestillingsudvalgets sagsomr√•der er: ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde. Udvalget forkortes LIU. P√• udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets m√łder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde. Der kan ...
Vis forekomsten
Min medicin, Pro medicin og Indlægssedler
Medicin.dk best√•r af tre dele. min.medicin.dk om medicin, sygdomme, unders√łgelser og behandling skrevet i et let tilg√¶ngeligt sprog m√•lrettet patienter, p√•r√łrende eller ansatte i sundhedssektoren. Siden indeholder beskrivelser af al medicin p√• det danske marked. For hvert l√¶gemiddel kan der l√¶ses, hvad ...
Vis forekomsten
Nordisk Ministerråd.
Det officielle nordiske samarbejde foreg√•r inden for rammerne af Nordisk Ministerr√•d og Nordisk R√•d og omfatter Danmark,. Finland, Island, Norge og Sverige samt F√¶r√łerne, Gr√łnland og √Öland. Nordisk Ministerr√•d er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. De nordiske statsministre har det ...
Vis forekomsten
Retsinformation
Retsinformation er det f√¶lles statslige retsinformationssystem indeholdende love, tidligere love, nogle af Folketingets dokumenter, statslige myndigheders bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer mv. ...
Vis forekomsten
Retslægerådet
Omtale af r√•det og statistik vedr. k√łnsskifte og navne/cpr.nr. skift Retsl√¶ger√•dets opgave er at afgive l√¶gevidenskabelige og farmaceutiske sk√łn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retsl√¶ger√•det blev oprettet ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om Sundhedsv√¶senets ...
Vis forekomsten
Retsudvalg - REU, Folketingets
Retsudvalgets sagsomr√•der er: Rets- og politiv√¶sen herunder retsplejeloven, retsafgifter, straffelovgivning, almindelig formueret herunder tinglysning og f√¶rdselslovgivning m.v. Udvalget forkortes REU. P√• udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets m√łder, udvalgets dokumenter, ...
Vis forekomsten
Sexologisk Klinik
Sexologisk Klinik (ofte forkortet SK) har landsfunktion i behandling mm. af unge under 18 √•r vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold. Klinikken, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, arbejder med mennesker, der har sexologiske problemer, f.eks. af psykiatrisk, psykologisk, somatisk og social art. Deres ...
Vis forekomsten
Social- og Indenrigsministeriet.
Under Social- og Indenrigsministeriet h√łrer bl.a. statsforvaltningerne, overv√•gning af dansk og international √łkonomi, tilsyn med kommunerne og regionerne, Danmarks Statistik, Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) og Ankestyrelsen. Bl.a. f√łlgende love henh√łrer under ministeriet: CPR loven og ...
Vis forekomsten
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget (SOU)
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalgets sagsomr√•der er bl.a.: Dagtilbud til b√łrn inden skolestart, sociale forhold, herunder hj√¶lp og st√łtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte b√łrn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale f√¶llesskaber m.v., ...
Vis forekomsten
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed. Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedsstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme. ...
Vis forekomsten
Statens Serum Institut (SSI)
Statens Serum Institut (SSI), der blev oprettet i 1902, er en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation ejet af staten og organiseret under Sundheds- og Ældreministeriet. SSI skal sikre et tidssvarende smitteberedskab, der også omfatter nye infektioner og biologiske trusler. ...
Vis forekomsten
Statsforvaltningen. Lukket.
Statsforvaltningen er lukket. Familieretshuset er oprettet og har overtaget en stor del af opogaverne. Statsforvaltningen varetager p√• vegne af den danske stat en r√¶kke opgaver vedr√łrende b√łrn, bidrag, skilsmisse, EU, adoption, v√¶rgem√•l, tilsyn og forskellige andre opgaver. Der er p√• Statsforvaltningens ...
Vis forekomsten
Styrelsen for Patientklager (STPK)
Styrelsen for Patientklager (STPK) er en institution under Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen påbegyndte sit virke den 1. juli 2018, som et resultat af en opsplitning af Styrelsen for Patientsikkerhed efter udflytningen af statslige arbejdspladser i 2018. Styrelsens hovedopgave er at behandle klager ...
Vis forekomsten
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
Styrelsen blev skabt i august 2015 ved en sammenl√¶gning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder. Styrelsen h√łrer under Sundheds- og √Üldreministeriet. Styrelsen udf√łrer en r√¶kke opgaver, som indg√•r i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenst√•ende opgaver: * at f√łre ...
Vis forekomsten
Sundhed.dk
Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet - en fælles sundhedsportal, der samler information og kommunikation om det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsportalen virker dels mellem sundhedsvæsenet og borgerene, og dels de sundhedsfaglige indbyrdes. Visioner og mål for sundhedsportalen Hvad enten ...
Vis forekomsten
Sundheds- og Ældreudvalget - SUU
Sundheds- og √Üldreudvalgets sagsomr√•der er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusv√¶senet, sygesikring, den prim√¶re sundhedssektor, apoteksvirksomhed, l√¶gemidler, medicinalpersoner, etik og forskning p√• sundhedsomr√•det samt foranstaltninger vedr√łrende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget ...
Vis forekomsten
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen har til opgave at skabe sammenh√¶ngende sundhedsdata og digitale l√łsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsm√¶ssige og administrative form√•l i sundhedsv√¶senet. Styrelsen har herunder ansvaret for Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS), der bl.a. indeholder den danske ...
Vis forekomsten
Sundhedsministeriet.
Sundhedsministeriet har bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik under sig. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til transpersoners forhold. ...
Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen tr√¶ffer bl.a. afg√łrelse i ans√łgninger om k√łnsskifteoperationer. Styrelsen h√łrer under Sundhed- og Forebyggelsesministeriet. Styrelsens opgaver varetages i en r√¶kke enheder og centre. Hertil kommer embedsl√¶gerne og en r√¶kke sagkyndige r√•dgivere. Sundhedsstyrelsen har udstedt bl.a. ...
Vis forekomsten
Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Ministeriets omr√•de er videreg√•ende voksenuddannelse. Har ansvaret for forskning, innovation, teknologi, de videreg√•ende uddannelser og SU-omr√•det. Under ministeriet h√łrer en lang r√¶kke uddannelsesinstitutioner og fonde. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. p√• disse omr√•der. ...
Vis forekomsten
Udlændinge- og Integrationsudvalget - UUI, Folketingets
Udl√¶ndinge- og Integrationsudvalget sagsomr√•der er: udl√¶ndingelovgivning, sager vedr√łrende flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter, for s√• vidt ang√•r ophold i Danmark, samt integrationslovgivningen. Udvalget forkortes UUI. P√• udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets m√łder, ...
Vis forekomsten
Udlændingestyrelsen
Udl√¶ndingestyrelsen administrerer udl√¶ndingelovgivningen. Udl√¶ndingestyrelsen h√łrer under Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet og st√•r for administration af udl√¶ndingelovgivningen - Asyl, familiesammenf√łring, arbejds- og opholdstilladelse og visum. Udl√¶ndingestyrelsen varetager desuden opgaver ...
Vis forekomsten
Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har ansvar for folkeskoler, friskoler, andre grund- og ungdomsskoler, gymnasiale og erhvervsuddannelser og forskellige omr√•der vedr√łrende videreg√•ende uddannelser samt ligestilling. Universiteter, erhvervsakademier og andre videreg√•ende uddannelser h√łrer dog under Uddannelses- og ...
Vis forekomsten