Høring over: Forslag til Ìndring af vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. 24. november 2023.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte den 24. november 2023 udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter i offentlig høring. Udkastet indeholder ogsü et punkt om, at kønsmodificerende kirurgi ikke er omfattet af udvidet ...
Vis forekomsten
LGBT komiteens høringssvar den 7. december 2023 til: Forslag til Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.
LGBT komiteen indsendte den 7. december 2023 sit høringssvar til: Forslag til Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. Herunder gengives høringssvaret. sum@sum.dk Kopi: jhp@sum.dk, cawi@sum.dk@sum.dk 7. december 2023 LGBT ...
Vis forekomsten