LGBT komiteens h√łringssvar den 7. december 2023 til: Forslag til Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Vist 70 gange.
LGBT komiteen indsendte den 7. december 2023 sit h√łringssvar til: Forslag til Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Herunder gengives h√łringssvaret.

sum@sum.dk
Kopi: jhp@sum.dk, cawi@sum.dk@sum.dk

7. december 2023

LGBT komiteens h√łringssvar til:

Indledning
LGBT komiteens h√łringssvar vedr√łrer ordene/begrebet ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ i f√łlgende afsnit:
4.1 Undtagelser til udvidet frit sygehusvalg
Udvidet frit sygehusvalg g√¶lder ikke for patienter, der er henvist til organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, h√łreapparatbehandling, kosmetisk behandling, k√łnsmodificerende kirurgi, eller rekreations- og rehabiliteringsophold. Det g√¶lder heller ikke forskningsm√¶ssig, eksperimentel eller alternativ behandling, jf. sygehusbekendtg√łrelsen ¬ß 21.

LGBT komiteen √łnsker f√łrst og fremmest, at k√łnsbekr√¶ftende behandling ikke er undtaget fra udvidet frit sygehusvalg. Hvis det ikke kan opn√•s, √łnsker vi, at sprogbrugen bringes i overensstemmelse med lovteksten, og at den ikke-lovhjemlede glidning mod stadig flere restriktioner hermed im√łdeg√•s. Som en konsekvens heraf vil undtagelsen alene g√¶lde nedre k√łnskorrigerende kirurgi, som oprindeligt tilt√¶nkt.

Primære henstilling
LGBT komiteen henstiller prim√¶rt og st√¶rkt, at ordene/begrebet ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ fjernes fra forslagets punkt om undtagelser til udvidet frit sygehusvalg.

Samtidig henstilles det, at ordene/begrebet ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ fjernes i ‚ÄĚBekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.‚ÄĚ[1].

LGBT komiteen g√łr opm√¶rksom p√•, at transpersoner, der af ‚ÄĚDet multidisciplin√¶re team‚ÄĚ er henvist til nedre operation, m√• vente i √•revis p√• at f√• operationen, ligesom det ikke er us√¶dvanligt, at planlagte operationer flere gange aflyses med yderligere ventetid ‚Äď helt op til otte √•r. Det er uacceptabelt og skyldes bestemmelsen om undtagelser til udvidet frit sygehusvalg i bekendtg√łrelsen.

Sekundære henstilling
LGBT komiteen henstiller sekund√¶rt, at ordene/begrebet ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ b√•de i vejledningen og i bekendtg√łrelsen √¶ndres til ordene/begrebet ‚ÄĚnedre k√łnskorrigerende kirurgi‚ÄĚ.

N√•r det √łnskes, at ordet ‚ÄĚnedre‚ÄĚ medtages i ‚ÄĚnedre k√łnskorrigerende kirurgi‚ÄĚ skyldes det, at der gennem de seneste √•r er opst√•et det fejlagtige skred, at den nug√¶ldende betegnelse ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ er kommet til at d√¶kke enhver form for k√łnskorrigerende behandling. I bilaget nedenfor gennemg√•s den historiske brug af ordet k√łnsskifteoperationr, hvoraf det tydeligt fremg√•r, at det entydigt anvendes i betydningen nedre k√łnsmodificerende kirurgi. LGBT komiteen √łnsker, at denne betydning genindf√łres.

Der g√łres endvidere opm√¶rksom p√•, at s√•vel ordene/begreberne ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ som ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ ikke er d√¶kkende for den behandling, som det drejer sig om, ligesom det for mange transpersoner er traumatiserende betegnelser.

I forhold til anvendelsen af ordet ‚ÄĚk√łnskorrigerende‚ÄĚ, begrundes med, at der er tale om kirurgisk √¶ndring af de nedre k√łnsorganer p√• personer, hvis k√łnsidentitet er modsat i forhold til det k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen. Der er dermed tale om √¶ndring af noget forkert til noget rigtigt ‚Äď √¶ndring af det forkerte k√łn til det rigtige k√łn.

LGBT komiteen bem√¶rker, at ordene/begrebet ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ er en ny formulering, idet der b√•de i den nug√¶ldende vejledning[2] og den nug√¶ldende bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.[3] anvendes ordet/begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ.

LGBT komiteen finder det forkert, at forslaget til ny vejledning indeholder ordene/begrebet ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ, n√•r der i bekendtg√łrelsen anvendes ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ.

Det kan selvf√łlgelig skyldes, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets hensigt ogs√• at √¶ndre bekendtg√łrelsen, s√• der bliver overensstemmelse mellem bekendtg√łrelsen og vejledningen. I s√• fald burde √¶ndring af bekendtg√łrelsen dog v√¶re sket f√łrst.

LGBT komiteens nærmere begrundelse.
Sundhedsloven indeholder jf. ¬ß 115 alene bestemmelse om, at ‚ÄĚen person kan blive kastreret som led i k√łnsskifte, hvis personen er transk√łnnet‚ÄĚ.

Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. indeholder derimod jf. ¬ß 21 bestemmelse om, at flere regler ikke g√¶lder ved henvisning til k√łnsskifteoperation.

LGBT komiteen g√łr opm√¶rksom p√• Finanstilsynets ‚ÄĚInformation om vejledninger‚ÄĚ, hvori det fremg√•r, at:
‚ÄĚEn vejledning er en ikke juridisk bindende regulering og kan s√•ledes ikke i sig selv v√¶re regulerende. Den kan udstedes uden hjemmel, fordi den ikke i sig selv er retligt bindende. Dens indhold skal ligge inden for lovens gr√¶nser.‚ÄĚ[4]

Derfor b√łr forslaget til ‚ÄĚVejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtigudredning og information til henviste patienter‚ÄĚ p√• v√¶sentlige punkter v√¶re i overensstemmelse med loven og bekendtg√łrelsen, som vejledningen vedr√łrer[5]. P√• den baggrund finder LGBT komiteen, at skredet i vejledningen i fortolkningen af begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ og dermed i vejledningens d√¶kningsomr√•de er forkerte og m√• tilbagerulles til den oprindelige betydning.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Tina Thranesen       S√łren Laursen

Noter
 1. [Retur] Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657
 2. [Retur] https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9988
 3. [Retur] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657
 4. [Retur] https://www.finanstilsynet.dk/om-os/finanstilsynets-opgaver/information-om-vejledninger
 5. [Retur] Sundhedsloven, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1011, og
  Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v., https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657

Bilag

Vedr√łrende ordet/begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ forholder det sig historisk s√•ledes:
 1. Det m√• antages, at en af de f√łrste gange ordet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ blev anvendt var i forbindelse med Christine Jorgensen, k√łnsskifteoperation p√• Rigshospitalet i 1951.
  https://www.transviden.dk/christine-jorgensen/
 2. Derefter skal vi frem til 1976, hvor Preben Hertoft (initiativtager til oprettelse af Sexologisk Klinik) bl.a. skrev om indikationer for ikke at st√łtte √łnske om k√łnsskifteoperation.
  https://www.transviden.dk/indikationer-ikke-stotte-onske-om-konsskifteoperation-preben-hertoft-1976/
 3. I 1982 skrev Thorkil S√łrensen og Preben Hertoft i en rapport bl.a. ‚ÄĚSiden den f√łrste k√łnsskifteoperation i Danmark i 1951 p√• Rigshospitalet har i alt 37 patienter, 29 m√¶nd og 8 kvinder f√•et k√łnsmodificerende kirurgi og √¶ndret deres civilretslige k√łnsbetegnelse.‚ÄĚ Af formuleringen m√• det l√¶gges til grund, at de anvender ordene/begreberne ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ synonymt.
  https://www.transviden.dk/male-and-female-transsexualism-1982/
 4. Den 25. marts 1992 afgjorde Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol i sagen B. mod Frankrig, at den franske stat skulle √¶ndre k√łnsbetegnelse og k√łnsbestemte fornavne p√• personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation. I 1972 gennemgik B en k√łnsskifteoperation i Marokko, hvorunder hende mandlige k√łnsorganer blev fjernet, og der blev lavet en skede.
  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57770%22]}
  https://www.transviden.dk/b-v-mod-frankrig/
 5. I 1999 anvendte sundhedsminister, Carsten Koch ordet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ i et svar om to personer, som begge havde f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation p√• Rigshospitalet efter indstilling fra Sexologisk Klinik.
  https://webarkiv.ft.dk/?/samling/19981/udvbilag/suu/almdel_bilag546.htm
  https://www.transviden.dk/spgsm-85-1999/
 6. I 2001 besvarede sundhedsminister Arne Rolighed et sp√łrgsm√•l stillet den 28. februar 2001 om behandlingsforl√łbet forud for en k√łnsskifteoperation. Af svaret fremg√•r indiskutabelt, at ordet k√łnsskifteoperation anvendes i betydningen af nedre operation ‚Äď alts√• om √¶ndring af k√łnsorganerne ‚Äď og i √łvrigt i overensstemmelse med reglerne i lov om sterilisation og kastration.
  https://webarkiv.ft.dk/?/samling/20001/udvbilag/SUU/Almdel_bilag642.htm
  https://www.transviden.dk/spgsm-127-2001/
 7. Den 29. januar 2002 fremsattes ‚ÄĚL 64 ‚Äď Forslag til lov om √¶ndring af lov om sygehusv√¶senet‚ÄĚ af dav√¶rende indenrigs- og sundhedsministeren Lars L√łkke Rasmussen. I bem√¶rkningerne til lovforslaget anf√łrtes til ¬ß 1, nr. 3.: ‚ÄĚDet er endvidere tanken at afgr√¶nse ordningen, s√• den ikke omfatter en r√¶kke behandlingsformer, hvor en ventetid p√• over 2 m√•neder i almindelighed ikke kan anses for et problem, der b√łr prioriteres. Det g√¶lder f.eks. kosmetiske operationer i det omfang, de finder sted i det offentlige sygehusv√¶sen, barnl√łshedsbehandling, sterilisation, k√łnsskifteoperationer mm.‚ÄĚ Det er disse bem√¶rkninger, som danner grundlag for de senere udstedte bekendtg√łrelser og vejledninger om k√łnsskifteoperationer. Det er entydigt, at ordet/begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ entydigt er anvendt i betydningen ‚ÄĚnedre operation‚ÄĚ.
  https://webarkiv.ft.dk/?/samling/20012/lovforslag_oversigtsformat/L64.htm
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/143
  https://www.transviden.dk/l-64-2002/
 8. 29. august 2014. Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. Anvender i ¬ß 21 ordet k√łnsskifteoperation.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/958
 9. Helt frem til og med Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. VEJ nr. 9060 af 16. august 2018.‚ÄĚ Af vejledningen fremg√•r klart, at det kun er kastration og kirurgi p√• genitalier der er omfattet af Sundhedsstyrelsens g√¶ldende specialeplan.
  https://www.transviden.dk/sst-vej-9658-2018/
  https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9060
  https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/~/media/DB10EF540F1F4A0D9B4EFCA713DE5BB5.ashx
 10. I Sundhedsstyrelsens specialeplans g√¶ldende ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ af 24. marts 2023 anf√łres i afsnittet ‚ÄĚH√łjt specialiserede funktioner‚ÄĚ under pkt. 23: ‚ÄĚk√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer. Varetages i t√¶t samarbejde med psykiatri og gyn√¶kologi og obstetrik. Rigshospitalet, Blegdamsvej‚ÄĚ.
 11. √ėvrige k√łnsmodificerende behandlinger er i de respektive specialevejledninger ikke anf√łrt som ‚ÄĚH√łjt specialiserede funktioner‚ÄĚ, hvorfor de if√łlge specialevejledningerne kan foreg√• p√• adskillige hospitaler og klinikker.
  https://www.transviden.dk/specialeplan-2017/
  https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-plastikkirurgi/Specialevejledning-for-Plastikkirurgi-den-24_-marts-2023_-NY-pdf.ashx

Som det kan ses af foranst√•ende punkter, d√¶kker det nuv√¶rende ord/begreb ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ alene nedre kirurgi.

* * *
LGBT komiteens h√łringssvar i pdf-format.
Omtale af h√łringssvaret p√• LGBT komiteens hjemmeside.
H√łringssvaret i pdf-format p√• LGBT komiteens hjemmeside.