H√łring over: Forslag til √¶ndring af vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. 24. november 2023.

Vist 69 gange.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte den 24. november 2023 udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter i offentlig h√łring.
Udkastet indeholder ogs√• et punkt om, at k√łnsmodificerende kirurgi ikke er omfattet af udvidet frit sygehusvalg.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal senest den 11. december 2023 kl. 1200 være modtaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Bemærkninger bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til jhp@sum.dk og cawi@sum.dk.
Eventuelle sp√łrgsm√•l kan rettes til konsulent Julia Hvid Pedersen (jhp@sum.dk).

Herunder gengives alene:

4.1 Undtagelser til udvidet frit sygehusvalg
Udvidet frit sygehusvalg g√¶lder ikke for patienter, der er henvist til organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, h√łreapparatbehandling, kosmetisk behandling, k√łnsmodificerende kirurgi, eller rekreations- og rehabiliteringsophold. Det g√¶lder heller ikke forskningsm√¶ssig, eksperimentel eller alternativ behandling, jf. sygehusbekendtg√łrelsen ¬ß 21.

I forhold til fx kosmetisk behandling vil det v√¶re en l√¶gefaglig vurdering, hvorvidt det kosmetiske aspekt eller det terapeutiske aspekt er den afg√łrende faktor for en beslutning om operation. Hvis en behandling alene eller prim√¶rt er kosmetisk dvs. forandring eller forbedring af udseendet, s√• vil behandlingen ikke v√¶re omfattet af udvidet frit sygehusvalg.

Retten til udvidet frit sygehusvalg kan begr√¶nses for patienter, der er optaget i kriminalforsorgens institutioner eller som opholder sig i institution i henhold til retsplejeloven, straffeloven, et farlighedsdekret efter psykiatriloven eller i sikret afdeling efter lov om social service. Begr√¶nsningen sker af sikkerhedsm√¶ssige hensyn eller af hensyn til retsh√•ndh√¶velsen, jf. sygehusbekendtg√łrelsen ¬ß 17.

* * *
Bemærkning af Tina Thranesen.
I forslagets punkt 4.1 anvendes begrebet “k√łnsmodificerende kirurgi“.
I den tidligere vejledning “VEJ nr 9988 af 22/09/2016. Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter” og i bekendtg√łrelsen “BEK nr 657 af 28/06/2019. Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.” anvendes begrebet “k√łnsskifteoperation“.

* * *
H√łringsportalen med H√łring over: Forslag til √¶ndring af vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. 24. november 2023.