Åbent samrådsspgsm. T af 26. februar 2021 om status på LGBT+ handlingsplanen, inkl. de enkelte indsatser relateret til børn. Samrådet afholdt 8. april 2021.
Børne- og Undervisningsudvalget stillede den 26. februar 2021 spørgsmmül T - Alm. del. Samling: 2020-21 - til besvarelse i et übent samrüd med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S), som afholdtes den 8. april 2021. ...
Vis forekomsten