Indkaldelse med revideret dagsorden. (16. februar 2008).
Den 16. februar 2008. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300, Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflÌgger beretning for det forløbne ür. Bestyrelsen forelÌgger det ...
Vis forekomsten
Formandens beretning lørdag den 15. marts 2008.
2007 var et ür, hvor vores aktivitetsniveau blev skruet endnu højere op end tidligere. Dette vil desvÌrre fremgü af vores regnskab, hvor vi kommer ud med et driftsunderskud igen i 2007. Under gennemgangen af regnskabet vil kassereren komme ind pü hvad der er ürsagen til dette underskud. Hvilke aktiviteter ...
Vis forekomsten
Referat. 15. marts 2008.
Den 23. marts 2008. Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark afholdt den 15. marts 2008 i Skader hos Signe Kruse. Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsen aflÌgger beretning for det forløbne ür 3) Bestyrelsen forelÌgger det reviderede regnskab 4) FremlÌggelse af budget for det kommende ür 5) ...
Vis forekomsten
Bestyrelseskonstituering den 15. marts 2008.
Pü det konstituerende bestyrelsesmøde i Trans-Danmark umiddelbart efter generalforsamlingen lørdag den 15. marts 2008 fik bestyrelsen følgende sammensÌtning: Formand: Karin Astrup (generalforsamlingsvalgt) NÌstformand: Tina Vyum Kasserer: Pia Nielsen SekretÌr: Victoria Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ulla ...
Vis forekomsten