Indkaldelse den 22. januar 2008 med forel√łbig dagsorden til den 15. marts 2008.

Vist 114 gange.
Dato: 22. januar 2008.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark
som finder sted l√łrdag den 15. marts 2008 kl. 1300,
Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt.
 6. Forslag om vedtægtsændring
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. P√• valg: Ulla R√łrvig (villig til genvalg) og Pernille Knudsen (√łnsker ikke at genopstille).
   Nanna Nielsen, Victoria Nielsen og Layla Nielsen har bekendtgjort, at de opstiller til en post i bestyrelsen.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. Nanna Nielsen, Victoria Nielsen og Layla Nielsen har bekendtgjort at de opstiller til en post som suppleant.
  4. 2 revisorer. Jytte Witt. (Villig til genvalg). revisor Jan Rasmussen.
  5. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.

Eventuelle ændringsforslag til vedtægterne vil blive distribueret til medlemmerne efter fristen for indsendelse den 15. februar 2008.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterf√łlgende v√¶re f√¶llesspisning. Prisen pr. kuvert er 100,00 dkk. Foreningen giver den f√łrste √łl eller vand, hvorefter yderligere kan k√łbes til rimelige penge.

Af hensyn til bestilling af maden bedes du tilmelde dig spisningen til Signe på e-mail skruse@lite.dk eller Karin på formand@trans-danmark.dk senest den 12. marts 2008.

På foreningens vegne
Karin Astrup, Formand.

* * *
Dagsordenen i pdf-format.