Vidensbankens indhold og funktion.

Vist 2.285 gange.

Af Tina Thranesen.
Den 21. november 2013.
Redigeret den 21. juli 2018.

Indholdet.
Vidensbanken er primært et opslagsværk med et faktuelt og transrelateret indhold.
I nogle tilf√¶lde vises tekster (f.eks. en lov) i sin helhed – i andre kun i uddrag. Det afh√¶nger prim√¶rt af, hvor transrelevant indholdet er i sin helhed. Uddragene (f.eks. fra en lov) viser s√•ledes det transrelaterede, hvorimod det resterende i de fleste tilf√¶lde er udeladt. Det g√łr det muligt hurtigt at f√• et overblik over det transrelevante i st√łrre tekster.
Der vil gerne være en kort indledning, som jeg har formuleret.

Vidensbanken indholder primært faktuelle informationer.
Ved korte tekster om et omtalt indhold og ved beskrivelse af f.eks. handlingen i en film eller en bog, har jeg bestræbt mig på, at formulere en objektiv tekst.
Der er imidlertid også artikler fra enkeltpersoner, som kan indeholde personlige holdninger.
Indholdet i artikler skrevet af forskellige personer – herunder af mig – kan i st√łrre eller mindre udstr√¶kning give udtryk for personlige holdninger. Det fremst√•r tydeligt i disse artikler, hvem der er forfatter, og holdningerne i artiklerne kan alene tilskrives forfatteren af de enkelte artikler.

Med få undtagelser er alt indholdet i Vidensbanken på dansk.
En lang række engelsksprogede tekster er helt eller delvist oversat til dansk.

* * *
Forbehold.
P√• trods af stor omhu, kan der indsnige sig fejl – herunder ogs√• i overs√¶ttelser til dansk. Ved brug som dokumentation er der derfor i n√¶sten alle tilf√¶le anf√łrt links til originalteksterne.

* * *
Funktion.
Det er tilstr√¶bt at strukturen og funktionen i Vidensbanken g√łr det er s√• nemt som muligt at finde de √łnskede informationer.

* * *
Menuen.
Menuen er hierarkisk opbygget.
Jo længere ud i menustrukturen, des færre og mere specifikke emner.
I hvert menupunkt vises en oversigt over de emner, som findes i det aktuelle menupunkt. Hovedmenupunktet viser således alle emner fra samtlige undermenupunkter. Yderste menupunkter i hierarkiet indeholder alene emner direkte relateret til disse menupunkter.
Et emne kan have en karakter – et indhold – som g√łr, at det er tilknyttet og dermed kan findes under flere menupunkter.

√ėnskes der f.eks. vist en h√łringsskrivelse vedr√łrende et beslutningsforslag fremsat i Folketinget, er det muligt via hovedmenupunktet at g√• direkte til det menupunkt, som vedr√łrer beslutningsforslaget. I d√©t menupunkt er der en visning med kort omtale af de enkelte emner vedr√łrende beslutningsforslaget. Ved klik p√• overskriften eller “Vis forekomsten” skiftes til visning af det √łnskede dokument.

Hidh√łrer et emne (en dokument, artikel eller andet) ikke fra Vidensbanken, men er omtalt og eventuelt gengivet, vil der med meget f√• undtagelser v√¶re anf√łrt referencer og links til emnets originale placering. Som eksempel gengives mange dokumenter fra Folketinget. P√• sider, der gengiver disse dokumenter, er der link til deres placering p√• Folketingets hjemmeside.

* * *
Site map og S√łgeordsoversigt, der er placeret i hovedmenupunktet “Om” kan i mange situationer v√¶re en god indgangsvinkel til at finde et bestemt emne.

* * *
S√łgning

Vidensbanken har to s√łgefunktioner.
 1. Standards√łgningen via s√łgefeltet √łverst til h√łjre p√• siden.
 2. Avanceret s√łgning via linket under standards√łgefeltet √łverst til h√łjre p√• siden.

En s√łgning igangs√¶ttes ved tryk p√• tastaturets “Enter”-knap eller tryk på s√łgeknappen i s√łgefeltet.

 1. Standards√łgning
  Standards√łgningen viser resultater for alle de ord, som er skrevet i s√łgefeltet fra b√•de overskrifter og br√łdtekster uden hensyn til, om ord er skrevet med store eller sm√• bogstaver.
  N√•r s√łgeresultatet vises er den avancerede s√łgefunktion vist over resultatet.
  Ved fornyet s√łgning kan der frit v√¶lges mellem standards√łgningen i √łverste h√łjre hj√łrne eller den avancerede s√łgning.
 2. Avanceret s√łgning
  Den avancerede s√łgefunktion har f√łlgende muligheder for at pr√¶cisere s√łgningen i Vidensbanken.
  Flueben i:
  • Overskrift.
   S√łgningen begr√¶nses til forekomsternes overskrifter.
  • Br√łdtekst.
   S√łgningen begr√¶nses til forekomsternes br√łdtekst.
  • Forskel p√• store/sm√• bogstaver.
   S√łgningen tager hensyn til, om det s√łgte staves med store eller sm√• bogstaver.
  S√łgning med flueben i “Overskrift” og “Br√łdtekst” og uden flueben i “Forskel p√• store/sm√• bogstaver” giver den bredeste s√łgning med mulighed for flest s√łgeresultater.
  Vides det, at det s√łgte findes i en overskrift og et eller flere ord har et eller flere store bogstaver, vil en s√łgning med flueben i “Overskrift” og “Forskel p√• store/sm√• bogstaver” give det mest pr√¶cise resultat med f√¶rrest resultater.
  Tilsvarende, hvis det vides, at det s√łgte findes i en br√łdtekst.

  Ovenn√¶vnte kan kombineres med prik et af f√łlgende steder.

  • N√łjagtig.
   Der s√łges efter n√łjagtigt d√©t, som er skrevet i s√łgefeltet.
   Der gives kun resultat, s√•fremt der findes en tekst som den, der er skrevet i s√łgefeltet.
  • Alle ord.
   Der s√łges efter alle ordene, der er skrevet i s√łgefeltet.
   Der gives kun resultat, s√•fremt alle de skrevne ord findes, men uanset hvilken r√¶kkef√łlge ordene findes.
  • Mindst et ord.
   Der s√łges efter alle ordene, der er skrevet i s√łgefeltet.
   Der gives resultat blot ét af de skrevne ord findes.

  S√łgeresultatet indledes med en oplysning om det antal forekomster, som s√łgningen har resulteret i.

  S√łgeresultatet vises i form af et tekstudsnit p√• 85 tegn, hvori det eller de s√łgte ord er markeret med gul baggrundsfarve.
  Findes det s√łgte mere end √©n gang, vises de f√łrste op til 5 gange, det s√łgte forekommer. Hvert tilf√¶lde begynder p√• en ny linje.

  Det er af sikkerhedshensyn ikke muligt at s√łge p√• tegnet: ‘ (En gnyf).
  Dvs., at der ikke kan søges på f.eks.: FN’s
  S√łg i stedet p√• teksten f√łr eller efter ‘ (gnyffen).

* * *
Et eller flere emner.
Artikler m.m. fra et givet sted i menuen, Site map eller S√łgeordsoversigten vises p√• en samlet side med emnets overskrift og et kort uddrag af teksten. Ved klik p√• overskriften eller “Vis forekomsten” skiftes til visning af det √łnskede emne. Det g√¶lder ogs√•, selv om der kun er et enkelt emne.

* * *
Interne links.
Overalt i emnerne er der interne links, som f√łrer til andre sider. Omtales f.eks. en bestemt lov i et beslutningsforslag eller i en artikel, er der link til loven de steder, hvor loven n√¶vnes.

* * *
Strukturen.
Indholdet i Vidensbanken er opdelt i en række hovedemner, som svarer til hovedmenuen.

 • Om
  Informationer og artikler om Vidensbanken samt oversigterne:
  • M√•nedsoversigt
   Viser, hvor mange emner, der relaterer sig til en bestemt måned.
  • S√łgeordsoversigt
   De anf√łrt ord og korte s√¶tninger giver adgang til indhold, som manuelt har f√•et tilf√łjet disse.
  • Sitemap
   En oversigt over hele Vidensbankens indhold – reelt en udfoldet menu.
 • Love mm.
  Omtale af transrelateret lovgivning i Danmark, Europa, internationalt og i en lang række lande.
  Samtlige g√¶ldende danske transrelaterede love, lovforslag, beslutningsforslag, sp√łrgsm√•l til ministre er omtalt.
  Tilsvarende med transrelaterede konventioner, doms- og n√¶vnsafg√łrelser, h√łringsskrivelser og meget mere.
  Der findes ikke andre tilsvarende oversigter over transrelevant lovgivning og dokumenter med relation til love og lovgivning.
 • Foreninger
  Artikler om og fra både nuværende og historiske transrelaterede danske og udenlandske foreninger og organisationer.
  Omtale af og link til eksisterende foreninger er anf√łrt under Foreninger i hovedmenupunktet “Links“.
 • Personer
  Artikler om og fra en lang r√¶kke transrelaterede personer opdelt i Danske transpersoner og Udenlandske transpersoner, Drags, L√¶ger og forskere, Politikere og embedsm√¶nd samt √ėvrige personer (dvs. personer, som ikke falder ind under de specifikke grupper). Flere af persongrupperne er opdelt i undergrupper
 • Artikler
  En lang række emneopdelte artikler Рherunder omtale af transrelaterede arrangementer af forskellig slags.
  Menupunktet indeholder ogs√• “Div.”, som emner, der ikke kan indpasses i de √łvrige menupunkter.
 • Videnskab
  Omtale af og i de fleste tilf√¶lde links til transrelevante afhandlinger, diagnosefortegnelser, vejledninger, popul√¶rvidenskabelige artikler, projektopgaver og unders√łgelser.
 • Links
  Vidensbankens linkssamling.
  Omtale af og links til transrelevante foreninger og offentlige institutioner og organisationer i Danmark og udlandet.
 • Kultur
  Omtale af transrelevante danske og udenlandske b√łger, film, musik, sport og ordbogsrevidionen i 2012.
 • Tidslinjen – Ordb√łger
  • Tidslinjen
   Tidslinjen er en omfattende oversigt over v√¶sentlige transrelaterede begivenheder mm. sp√¶ndende over mytologi, f√łr vor tidsregning frem til i dag.
   √Örstallene gjort til link, som f√łrer til en uddybende artikel.
  • Ordb√łger
   De tre specielle ordb√łger indeholder tilsammen et meget stort antal opslagsord med tilh√łrende beskrivelser om rigtig mange transrelaterede aspekter.
   Under “Andre ordb√łger” er der omtale af og links til en r√¶kke andre ordb√łger, hvor der yderligere kan hentes informationer.