Skrivelse om regnbuefamilier den 22. november 2018 i relation til L 90 om Familieretshuset/L 91 om forÌldreansvarsloven, Ìgteskabslovgivningen og andre love til børne- og socialministeren.
LGBT Danmark sendte den 22. november 2018 en skrivelse til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om LGBT-familier i relation til de to fremsatte lovforslag. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget registrerede den 22. november 2018 skrivelsen som bilag 6 til L 90 Forslag til lov om Familieretshuset/som bilag 5 til ...
Vis forekomsten