Skrivelse om regnbuefamilier den 22. november 2018 i relation til L 90 om Familieretshuset/L 91 om for√¶ldreansvarsloven, √¶gteskabslovgivningen og andre love til b√łrne- og socialministeren.

Vist 152 gange.
LGBT Danmark sendte den 22. november 2018 en skrivelse til Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget om LGBT-familier i relation til de to fremsatte lovforslag.

Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget registrerede den 22. november 2018 skrivelsen som bilag 6 til L 90 Forslag til lov om Familieretshuset/som bilag 5 til L 91 Forslag til lov om √¶ndring af for√¶ldreansvarsloven, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love – Samling: 2018-19 – og stillede samme dag sp√łrgsm√•l 5 til L 90 /L 91 om at kommentere henvendelsen fra LGBT Danmark til b√łrne- og socialminister, Mai Mercado (KF).

LGBT Danmarks skrivelse:

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark

Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget

L90, forslag til lov om Familieretshuset, og L91, forslag til lov om ændring af
for√¶ldreansvarsloven, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige
andre love

22. november 2018

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hilser lovforslagene L90, forslag til lov om Familieretshuset, og L91, forslag til lov om √¶ndring af for√¶ldreansvarsloven, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love, velkommen.

Regnbuefamilier, altså familier hvor mindst én af forældrene er en LGBT-person, er på mange måder anderledes end traditionelle familier.

Hvordan sikres, at Familieretshuset er kalificeret til at håndtere regnbuefamilier?

Vil der ske inddragelse af fagfolk med specialiseret viden omkring de særlige problemer, som regnbueforældre kan stå overfor, ved en skilsmissebehandling i Familieretshuset, og i givet fald hvilke?

I regnbuefamilier er ofte mere end to voksne involveret. Dette var fx baggrunden for udformningen af revisionen af b√łrneloven i 2013 og indf√łrelsen af medmoderskab. Her indf√łrtes muligheden for et en mand, en kvinde og dennes kvindelige partner kan indg√• en aftale om, hvem af de tre, der skal v√¶re de to juridiske for√¶ldre til et barn, som manden og kvinden f√•r sammen, idet den f√łdende altid vil v√¶re den ene juridiske for√¶lder [1]. Det betyder med andre ord, at der er familier, hvor det juridiske for√¶lderskab ligger hos de genetiske for√¶ldre, men hvor der samtidig ved siden af disse kan v√¶re sociale medfor√¶ldre, som ofte er blandt de prim√¶re omsorgspersoner for barnet. For barnet kan opbrud i familien v√¶re lige h√•rdt, uanset om der foreligger et juridisk for√¶lderskab eller ej.

Hvem kan blive betragtet som part? Kan omsorgspersoner, der ikke er juridiske forældre, blive betragtet som parter?

Regnbuefamilier, hvor en af de juridiske forældre er fra udlandet, står overfor særligt komplekse problemer ved opbrud i familien, da familieretten i andre lande adskiller sig fra den danske.

Hvilken form for rådgivning mv. vil Familieretshuset kunne yde til sådanne familier?

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Peder Holk Svendsen
Forperson
S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson

Note 1: B√łrnelovens ¬ß 27 a.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 22/11-18 fra LGBT om regnbuefamilier.

Svaret
Med aftalen om √©t samlet familieretligt system og de to lovforslag, der skal udm√łnte aftalen, skabes et nyt familieretligt system, der kan rumme alle familier. Fra de familier, som blot har brug for at f√• registreret en aftale og m√•ske f√• viden om egne og barnets reaktioner i brudsituationen, til familier med et h√łjt konfliktniveau og komplekse sociale problemer.

Regnbuefamilier er lige s√• forskellige som alle andre familier. Det betyder, at ogs√• regnbuefamilier skal m√łdes i det familieretlige system med et forl√łb, der er tilpasset familiens behov. Det sikres bl.a. ved, at Familieretshuset har en st√¶rk kerne af medarbejdere med b√łrne- og familiefaglige kompetencer og viden om familiernes forskellige problemstillinger, men ogs√• ved at Familieretshuset, n√•r det er n√łdvendigt, inddrager eksterne fagfolk med specialiseret viden.

Andre voksne end barnets juridiske for√¶ldre kan v√¶re vigtige omsorgspersoner i et barns liv. Det g√¶lder for b√łrn i regnbuefamilier p√• samme m√•de, som det kan v√¶re tilf√¶ldet for b√łrn, der er t√¶t knyttede til en stedmor eller stedfar. I det nye familieretlige system v√¶gtes hensynet til barnet og barnets trivsel altid h√łjest, og barnets relationer til andre omsorgspersoner end de juridiske for√¶ldre kan v√¶re vigtige for denne vurdering. At s√•danne omsorgspersoner er vigtige for barnet vil naturligt ogs√• have betydning for B√łrneenhedens arbejde ‚Äď b√•de med at afd√¶kke barnets perspektiv, men ogs√• i B√łrneenhedens st√łtte til barnet. Aftalen om √©t samlet familieretligt system medf√łrer derimod ikke √¶ndringer i, hvem der er part i den familieretlige sag.

Aftalen om √©t samlet familieretligt system indeb√¶rer, at alle familieretlige sager samles i Familieretshuset og familieretten. Dermed samles ogs√• viden og kompetencer om komplicerede juridiske problemstillinger, s√•som relationen mellem dansk og udenlandsk lovgivning vedr√łrende regnbuefamilier. Det har betydning for, at der kan findes samlede l√łsninger for s√•danne regnbuefamilier, men det betyder ogs√•, at familierne kan s√łge r√•dgivning om alle familieretlige problemstillinger i Familieretshuset.

Med venlig hilsen
Mai Mercado

* * *
Folketingets journal vedr√łrende LGBT Danmarks skrivelse i relation til L 90.
Skrivelsen fra LGBT Danmark tilsluttet L 90 hos Folketinget i pdf-format.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 5 til L 90 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 5 og svaret vedr. L 90 hos Folketinget i pdf-format.

Folketingets journal vedr√łrende LGBT Danmarks skrivelse i relation til L 91.
Skrivelsen fra LGBT Danmark tilsluttet L 91 hos Folketinget i pdf-format.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 1 til L 91 og svaret, der henviser til svaret p√• sp√łrgsm√•l 5 til L 90.
Sp√łrgsm√•l 1 og svaret vedr. L 91 hos Folketinget i pdf-format.