For√¶ldreansvarsloven, Bekendtg√łrelse af. LBK nr. 1768 af 30. november 2020.

Vist 293 gange.
For√¶ldreansvarsloven – LBK nr. 1768 af 30. november 2020 – henh√łrer under Social- og Indenrigsministeriet.

Herunder gengives enkelte dele af loven.

Kapitel 1
Indledende bestemmelser

¬ß 1. I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i f√łrste r√¶kke.
¬ß 1 a. B√łrn og unge under 18 √•r er under for√¶ldremyndighed, medmindre de har indg√•et √¶gteskab.
¬ß 2. For√¶ldremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan tr√¶ffe afg√łrelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.
Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.
Stk. 3. Forældre, der har forældremyndigheden, kan anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling.
¬ß 3. Har for√¶ldre f√¶lles for√¶ldremyndighed, kr√¶ver v√¶sentlige beslutninger vedr√łrende barnets forhold enighed mellem for√¶ldrene. Den for√¶lder, som barnet har bop√¶l hos, kan tr√¶ffe afg√łrelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bop√¶len skal v√¶re. Har barnet delt bop√¶l efter ¬ß 18 a, stk. 1, 1. pkt., kr√¶ver afg√łrelse om overordnede forhold i barnets daglige liv efter 2. pkt. enighed mellem for√¶ldrene.
Stk. 2. Har for√¶ldre f√¶lles for√¶ldremyndighed, og er de uenige om for√¶ldremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet, herunder udrejser til Gr√łnland eller F√¶r√łerne, eller til, at barnets ophold i udlandet, i Gr√łnland eller p√• F√¶r√łerne forl√¶nges ud over det aftalte, forudsatte eller fastsatte, medmindre der foreligger en afg√łrelse efter ¬ß 17, stk. 1, 2. pkt., eller ¬ß 25.
¬ß 4. Afg√łrelser efter loven skal tr√¶ffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus p√•, at afg√łrelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der uds√¶tter barnet for skade eller fare, herunder at v√¶re vidne til vold.
[…]
¬ß 5. I alle forhold vedr√łrende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.
[…]

Kapitel 3
Barnets bopæl og varsling

¬ß 17. Har for√¶ldre f√¶lles for√¶ldremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal have bop√¶l, kan der tr√¶ffes afg√łrelse herom. Der kan herunder tr√¶ffes afg√łrelse om, at barnet kan have bop√¶l hos en for√¶lder, der har eller √łnsker at f√• bop√¶l i udlandet, i Gr√łnland eller p√• F√¶r√łerne.
Stk. 2. En aftale eller afgørelse om barnets bopæl efter stk. 1 kan ændres.
[…]

Kapitel 6
[…]
Inddragelse af barnet

¬ß 34. Barnet skal inddrages under en sag om for√¶ldremyndighed, barnets bop√¶l eller samv√¶r, s√• dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, b√łrnesagkyndige unders√łgelser eller p√• anden m√•de, der belyser barnets perspektiv.
Stk. 2. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen g√¶lder ikke, hvis det m√• antages at v√¶re til skade for barnet, eller hvis det m√• anses for un√łdvendigt efter sagens omst√¶ndigheder.

Barnets adgang til at henvende sig til Familieretshuset

¬ß 35. Et barn, der er fyldt 10 √•r, kan anmode Familieretshuset om at indkalde for√¶ldrene til et m√łde om for√¶ldremyndigheden, barnets bop√¶l eller samv√¶r.
[…]

Domstolspr√łvelse og klage

¬ß 41. Familieretshusets afg√łrelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.
[…]

* * *
Loven indeholder:
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Forældremyndighed
Kapitel 3 Barnets bopæl og varsling
Kapitel 4 Samvær m.v.
Kapitel 5 Midlertidige afg√łrelser
Kapitel 6 Sagens behandling
Kapitel 7 Arbejdsaftaler
Kapitel 8 Internationale aftaler og international kompetence
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.

* * *
Forældreansvarsloven på Retsinformation.

* * *
Til loven er der udf√¶rdiget: Vejledning om b√łrnesagkyndige unders√łgelser.