LGBT Danmarks skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen om behandling af transkønnede pü Sexologisk Klinik sammenlignet med internationale retningslinjer.
Den 18. oktober 2011 sendte LGBT Danmark en skrivelse til Sundhedsstyrelsen om behandlingstilbud til transkønnede. Skrivelsen var vedhÌftet foreningens pressemeddelelse af 15. oktober 2011 om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves, og en sammenligning af forløbet for transkønnede Rigshospitalets ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks udkast af 8. august 2014 til: Vejledning om rüdgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte.
LGBT Danmark har den 8. august 2014 udfÌrdiget et forslag til vejledning om rüdgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Udkastet er udfÌrdiget som et alternativ til Sundhedsstyrelsens (SST) udkast til "Vejledning om udredning og ...
Vis forekomsten
SUU bilag 555. Spgsm. 1009. LGBT Danmarks skr. af 8. august 2014 til Sundhedsudvalget om Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Svar 8. september 2014.
LGBT Danmark sendte den 9. august 2014 kopi til Sundhedsudvalget af sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Henvendelsen registreret hos Sundhedsudvalget som Alm. del 2013-14: bilag 555. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den ...
Vis forekomsten
Problemer efter indførelse af juridisk kønsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til Økonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard med beskrivelse af en rÌkke problemer, som transkønnede havde oplevet efter at have füet nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks übne brev af 11. august 2015 til sundhedsministeren: Er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transbørn og -unge. Svar 9. november 2015.
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner meddelte onsdag den 12. august 2015 i en pressemeddelelse, at foreningen dateret den 11. august 2015 havde sendt et übent brev til Sundheds- og Ìldreminister, Sophie Løhde Jacobsen om, at foreningen er bekymret over, at der ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og Ìldreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og Ìldreminister Sophie Løhde om den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation og spurgte, om hun ville Ìndre derpü. Herunder gengives først LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar. LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 16. august 2016 til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann om juridisk kønsskifte for unge under 18 ür. Svar 6. september 2016.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2016 en skrivelse til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann med anmodning om, at gøre det muligt for unge under 18 ür at fü juridisk kønsskifte og at fjerne refleksionsperioden pü 6 müneder. Den 17. august 2016 sendtes en kopi til Ligestillingsudvalget. Forslaget ...
Vis forekomsten
B 62. Bilag 8. Spgsm. 6. LGBT+ Danmarks skrivelse til Sundhedsudvalget med overblik over behandlingstilbuddet og gennemgang af beslutningsforslaget. Svar 30. maj 2023.
LGBT+ Danmark havde den 25. maj 2023 foretrÌde for Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 62 "Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür" og afleverede herunder deres skrivelse med "Overblik: Behandlingstilbuddet for ...
Vis forekomsten