LGBT Danmarks √•bne brev af 11. august 2015 til sundhedsministeren: Er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transb√łrn og -unge. Svar 9. november 2015.

Vist 324 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner meddelte onsdag den 12. august 2015 i en pressemeddelelse, at foreningen dateret den 11. august 2015 havde sendt et √•bent brev til Sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde Jacobsen om, at foreningen er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transb√łrn og -unge. Ministeren svarede den 9. november 2015.

Det åbne brev og ministerens svar gengives herunder.
Det åbne brev til ministeren af 11. august 2015
Ministerens svar af 9. november 2015

* * *
[Til top] Det åbne brev til ministeren.

Tirsdag den 11. august 2015.

√Öbent brev til:
Sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde Jacobsen
sum@sum.dk

Vedr.: Transb√łrn og -unge

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transb√łrn og -unge.
De danske myndigheder ignorerer transb√łrn og -unge.
Unge transpersoner har ringere psykosocial sundhed end resten af befolkningen.
Det er st√¶rkt kritisabelt, at sundhedsv√¶senet ikke tilbyder disse unge mennesker den n√łdvendige behandling.
Vi kan som samfund ikke v√¶re bekendt, at transb√łrn og -unge skal betale prisen for √•rtiers laden st√• til.

Den hollandske model (The Dutch Approach)
Den f√łrste specialiserede k√łnsidentitets klinik for b√łrn og unge i Holland blev √•bnet i 1987 p√• Utrecht University Medical Center. I 2002 flyttede klinikken til VU University Medical Center i Amsterdam og er nu en del af Center of Expertise on Gender Dysphoria (Center for ekspertise om k√łnsdysfori).

Da klinikken √•bnede, fandtes der ingen retningslinjer i Holland for behandling af b√łrn og unge med k√łnsdysfori. De metoder og v√¶rkt√łjer, som klinikken anvender, er udviklet af klinikken – i de senere √•r i samarbejde med klinikker i udlandet. Metoden kaldes i fagsprog for “The Dutch Approach” og “The Dutch protocol” [1a]. I perioden fra 2006 til 2011 har f.eks. Belgien, Finland, Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Tyskland, Australien og USA indf√łrt behandlingsformen.

I de f√łrste √•r modtog klinikken kun ganske f√• patienter med en moderat stigning frem til √•rtusindskiftet, hvor der skete en kraftig stigning. Mulige forklaringer kan v√¶re internettets udbredelse og/eller en st√łrre accept af transpersoner i Holland. I perioden 2004 – 2009 fik klinikken i gennemsnit henvendelse fra 40 b√łrn og 40 unge (det vil omregnet til danske forhold svare til 25 – 30 b√łrn og unge). Frem til 2011 har klinikken behandlet over 800 b√łrn og unge.

Behandlingen [1b og 2a]
Behandlingen indledes med en samtale med barnet og for√¶ldrene b√•de sammen og hver for sig for at sikre, at barnet √łnsker behandlingen, og at barnet har for√¶ldrenes st√łtte. Hvis der er uoverensstemmelse mellem barnets og for√¶ldrenes √łnsker, fors√łges disse l√łst. Er dette ikke muligt, tilbydes der terapi, men ingen medicinsk behandling.

N√•r barnet er 12 √•r og har n√•et Tannerstadie 2 – 3 [1c, 2b, 3a og 4a], kan behandling med pubertetsuds√¶ttende medicin (stophormoner) p√•begyndes. Der er dog en r√¶kke kriterier, der skal v√¶re opfyldt. F.eks. skal ubehaget ved den k√łnslige udvikling v√¶re √łget, familien skal st√łtte, og barnet m√• udover diagnosen k√łnsdysfori h√łjest have 3 psykiatriske diagnoser.

N√•r den unge fylder 16 √•r, kan behandling med k√łnshormoner p√•begyndes, s√•fremt en r√¶kke kriterier er opfyldt. Den unge skal stadig lide af k√łnsdysfori, og eventuelle andre psykiatriske lidelser skal v√¶re under kontrol. Det er et krav, at den unge skifter k√łnsudtryk og navn, s√• de svarer til k√łnsidentiteten, s√•fremt det ikke allerede er sket.

N√•r den unge fylder 18 √•r, anbefales k√łnskorrigerende operationer. Transkvinder f√•r fjernet testikler og penis og f√•r tildannet en kunstig skede mm. Transm√¶nd f√•r fjernet √¶ggestokke og livmoder.
Da dannelse af en kunstig penis er i rivende udvikling, anbefales det at udsætte denne operation.

Forskning
Siden klinikkens √•bning har den forsket i transb√łrn og -unge. Denne forskning har f√łrt til en h√łj kvalitet i behandlingen, og af de unge, der har f√•et stophormoner og senere k√łnshormoner, er der endnu ingen, der har fortrudt. For de fleste af dem, der ikke har f√•et tilbudt pubertetsuds√¶ttende behandling, er k√łnsdysforien forsvundet i l√łbet af puberteten. Hos dem, der stadig lider af k√łnsdysfori, har der v√¶ret for mange komplikationer til, at det har v√¶ret forsvarligt at p√•begynde en behandling med hormonblokkere.

Klinikken har udgivet mange videnskabelige artikler. I oktober 2011 udgav klinikken en rapport [2c] med anbefalinger til WPATH i forbindelse med revision af Standards of Cares v7 som stort set alle er blevet fulgt.

I en unders√łgelse fra 2014 [3b] er 55 transb√łrn (22 transpiger og 33 transdrenge) fulgt. B√łrnene var fra 11 til 17 √•r da de f√łrste gang blev set af klinikken. De blev interviewet mindst et √•r efter deres k√łnskorrigerende operation. Hos alle var k√łnsdysforien forsvundet og de var lige s√• velfungerende som deres j√¶vnaldrende.
I flere publikationer [1d, 2d, 3c og 4b] overvejes det, om 12-√•rs gr√¶nsen skal oph√¶ves, idet flere og flere b√łrn n√•r Tannerstadie 2 og endog 4, inden de fylder 12 √•r, hvorfor behandlingen er mindre effektiv.

Danmark
Sundhedsstyrelsen har i “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede” [5] af 19. december 2014 beskrevet, hvordan transb√łrn og -unge skal tilbydes behandling.

Behandlingstilbuddet er endnu ikke implementeret. Af vejledningen fremgår:
  “R√•dgivning, udredning, observation og eventuel behandling af under 18-√•rige med k√łnsidentitetsproblemer kr√¶ver s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde. Det omfatter b√•de speciall√¶ger i b√łrne- og ungdomspsykiatri og speciall√¶ger i psykiatri med s√¶rlig viden om k√łnsidentitetsproblemer hos b√łrn og unge, herunder k√łnsidentitetsforstyrrelser i barndom (F64.2), ungdom (F66,
F64.8) og transseksualitet (F64.0) samt speciall√¶ger i henholdsvis p√¶diatri (p√¶diatrisk endokrinologi, v√¶kst og reproduktion m.v.), gyn√¶kologi/obstetrik og plastikkirurgi – alle med s√¶rlig viden om k√łnsidentitetsproblemer hos b√łrn og unge.”

Da der i Danmark kun findes sparsom viden om behandling af transb√łrn og -unge er det i dag n√¶ppe muligt at leve op til vejlednings kriterier.

For b√łrn, der lider af k√łnsdysfori, er puberteten et mareridt. De f√•r uoprettelige skader eller skader, der kr√¶ver operationer at afhj√¶lpe. Transm√¶nd f√•r bl.a. u√łnskede bryster, der skal fjernes operativt, brede hofter og lavere slut-h√łjde i forhold til andre m√¶nd. Transkvinder f√•r bl.a. u√łnsket h√•rv√¶kst, som kan fjernes med laser og elektrolyse; adams√¶ble, som kan fjernes med operation; en dyb stemme og h√łjere slut-h√łjde i forholde til andre kvinder.

Baseret p√• de hollandske erfaringer vil der √•rligt v√¶re 3 – 5 transb√łrn og -unge i Danmark, som vil kunne opfylde de strenge hollandske kriterier til behandling med stophormoner og k√łnshormoner, og de vil have behov for ganske mange konsultationer frem til, de fylder 18 √•r. Det er derfor vigtigt, at der afs√¶ttes tilstr√¶kkelige ressourcer, s√• der ikke opst√•r lange ventetider med sv√¶re skader til f√łlge – s√¶rligt da nogle af disse er uoprettelige.

Det er kritisabelt, at danske myndigheder s√• l√¶nge har ignoreret transb√łrn og -unge. Der m√• skabes tilbud med tilstr√¶kkelige ressourcer til at im√łdeg√• de problemer, disse st√•r overfor. Vi ved fra danske unders√łgelser, at unge transpersoner statistisk set har ringere psykosocial sundhed end resten af befolkningen. Vi kan ikke som samfund v√¶re tjent med, at transb√łrn og -unge skal betale prisen for √•rtiers laden st√• til.

Sp√łrgsm√•l
Hvilke tiltag vil ministeren iv√¶rks√¶tte for at sikre, at der hurtigst muligt etableres et velfungerende behandlingstilbud for transb√łrn og -unge?

Vil ministeren sikre og i givet fald hvordan, at “den dybe tallerken” ikke skal genopfindes i Danmark, n√•r der findes 3 √•rtiers forskning i behandling af transb√łrn og -unge?

Linda Thor Pedersen og David Zennaro
Transpolitiske talspersoner

Noter
 1. [Retur til 1a] [Retur 1b] [Retur 1c] [Retur 1d]
  Clinical Management of Gender Dysphoria in Children and Adolescents: The Dutch Approach
  28. Marts 2012.
  Annelou L. C. de Vries og Peggy T. Cohen-Kettenis.
  1. PubMed med resumé
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22455322
  2. Taylor & Francis Online med resum√© og mulighed for at k√łbe rapporten
   https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00918369.2012.653300#.VcX68Msw_mg
 2. [Retur 2a] [Retur 2b] [Retur 2c] [Retur 2d]
  Treatment of Adolescents With Gender Dysphoria in the Netherlands
  Oktober 2011.
  Peggy T. Cohen-Kettenis, PhD, Thomas D. Steensma, MSc a, Annelou L.C. de Vries, MD, PhD
  1. PubMed med resumé
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22051006
  2. ResearchGate med rapporten i pdf-format i siden
   http://www.researchgate.net/publication/51768297_Treatment_of_Adolescents_
   With_Gender_Dysphoria_in_the_Netherlands
  3. ResearchGate med rapporten i pdf-format
   http://www.researchgate.net/profile/Peggy_Cohen-Kettenis/publication/
   51768297_Treatment_of_Adolescents_With_Gender_Dysphoria_in_the_Netherlands/
   links/02e7e535cc489e1f76000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&
   origin=publication_detail
 3. [Retur 3a] [Retur 3b] [Retur 3c]
  Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender Reassignment
  7. juli 2014.
  MD, phd. Annelou L.C. de Vries, MPH phd. Jenifer K. McGuire, phd. Thomas D. Steensma, MD Eva C.F. Wagenaar, MD, phd. Theo A.H. Doreleijers og phd. Peggy T. Cohen-Kettenis.
  1. Pediatrics med resumé
   http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/09/02/peds.2013-2958
 4. [Retur 4a] [Retur 4b]
  Early Medical Treatment of Children and Adolescents With Gender Dysphoria: An Empirical Ethical Study
  12. januar 2015.
  L.J. Vrouenraets, A. Miranda Fredriks, Sabine E. Hannema, Peggy T. Cohen-Kettenis og Martine C. de Vries
  1. PubMed med resumé
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26119518
  2. ResearchGate med rapporten i pdf-format i siden
   http://www.researchgate.net/publication/279313190_Early_Medical_Treatment_of_
   Children_and_Adolescents_With_Gender_Dysphoria_An_Empirical_Ethical_Study
  3. ResearchGate med rapporten i pdf-format
   http://www.researchgate.net/profile/Martine_De_Vries/publication/279313190_
   Early_Medical_Treatment_of_Children_and_Adolescents_With_Gender_Dysphoria_
   An_Empirical_Ethical_Study/links/55a35f5508ae1c0e04654703.pdf?inViewer=true&
   disableCoverPage=true&origin=publication_detail
 5. [Retur 5]
  Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede af 19. december 2014.
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167172

* * *
[Til top] Ministerens svar af 9. november 2015

Sundheds- og ældreministeriet
Sundheds- og ældreministeren

9. november 2015

Linda Thor Pedersen
linda@lgbt.dk

Kære Linda Thor Pedersen

Tak for din henvendelse fra den 12. august 2015, hvor du p√• vegne af LGBT Danmark udtrykker bekymring over, at der ikke er etableret et behandlingstilbud til transk√łnnede b√łrn og unge, og henviser til de erfaringer, man har gjort sig i Holland med behandling af og forskning i m√•lgruppen. F√łrst og fremmest skal jeg beklage, at mit svar har v√¶ret s√• l√¶nge undervejs.

Jeg kan oplyse, at Region Hovedstaden i juni 2015 fik Sundhedsstyrelsens godkendelse af, at Region Hovedstaden (Sexologisk Klinik) kan varetage et h√łjt specialiseret behandlingstilbud til transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r. Jeg kan samtidig fort√¶lle, at regionen har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at klinikken har en forventning om at starte behandlingen af nogle f√• transk√łnnede b√łrn og unge i l√łbet af 2015, og at starte det egentlige indtag af alle henviste b√łrn og unge fra den 1. januar 2016.

Som minister er jeg selvf√łlgelig tilfreds med, at behandlingstilbuddet er ved at blive etableret, og at transk√łnnede b√łrn og unge snart kan f√• den behandling, de har brug for.

Jeg er ogs√• enig i, at vi i Danmark b√łr l√¶re af de erfaringer, man allerede har gjort sig i udlandet, fx i Holland. Derfor h√¶fter jeg mig positivt ved, at Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at Sexologisk Klinik fra september til december 2015 forventer at igangs√¶tte internationalt samarbejde og l√¶ring p√• omr√•det, herunder fra Holland.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Det åbne brev i pdf-format.
Ministerens svar i pdf-format.
Pressemeddelelsen om det åbne brev fra LGBT Danmark.