Forældremyndigheds- og samkvemsproblemer for transforældre. Gianna E. Israel, 1999.

Vist 605 gange.

Gianna E. Israel
Gianna E. Israel
Copyright 1999 Gianna E. Israel.
Oversat af Karen-Lis Andersen 4. august 2003.
Artiklen bringes med tilladelse af 28. april 2003 fra Gianna E. Israel.

Gianna E. Israel, psykoterapeut, San Francisco, USA, har siden 1988 besk√¶ftiget sig med de psykologiske forhold hos transvestitter og transseksuelle og deres familier over hele USA. Hun har haft forbindelse med mere end 2.300 transpersoner af begge k√łn, er medlem af Harry Benjamin International Gender Dysphoria Associationder og har skrevet flere b√łger og et stort antal artikler.

* * *
Af alle de meningsl√łse pr√łvelser, en for√¶lder kan blive udsat for, er ingen s√• katastrofal som det at blive afsk√•ret fra at ud√łve omsorg for hans eller hendes barn. Transfor√¶ldre – hvilket inkluder transseksuelle og transvestitter – samt andre involveret i kampen om for√¶ldremyndighed bliver j√¶vnligt konfronteret med udsigten til, at en tidligere √¶gtef√¶lle eller domstol i v√¶sentligt omfang griber ind i eller hindrer vedkommendes muligheder for at ud√łve for√¶ldreomsorg.

I √•rerne l√łb har jeg bem√¶rket, at der findes meget lidt tilg√¶ngelig information for transfor√¶ldre, der st√•r foran en sag om for√¶ldremyndighed og samkvem, og hvor k√łnsidentiteten er blevet et hovedsp√łrgsm√•l i sagen. En af √•rsagerne til dette tomrum er, at emnet er uhyre complext. Selv om du ikke har b√łrn, s√• tag dig tid til at l√¶se denne artikel langsomt og omhyggeligt. Mange af de principper, der gennemg√•s her, svarer til de, der anvendes i forbindelse med en fuldt gennemarbejdet pr√¶sentation af transforhold for domstole, arbejdsgivere og andre bureaukratier. Dette g√¶lder i s√¶rdeleshed, hvis du alvorligt √łnsker at f√• en rimelig behandling uanset din k√łnsidentitet
eller dit behov for transvestisme.

Der er flere forskellige faktorer, der tr√¶der √•benlyst frem, n√•r transgender sp√łrgsm√•l optr√¶der i forbindelse med sager om for√¶ldremyndighed. For eksempel er den mest √łdel√¶ggende p√•stand en tidligere √¶gtef√¶lle, domstol eller psykiater kan stille en transperson overfor, at erkl√¶re vedkommende psykisk ustabil og uegnet til at ud√łve for√¶ldremyndighed, med k√łnsidentiteten som begrundelse. Desuden er det n√łdvendigt at erkende, at n√•r sagen drejer sig om b√łrn, tr√¶ffer domstolene afg√łrelse om for√¶ldremyndighed af hensyn til b√łrnene – ikke de voksne. Endelig har vore dages domstole, advokater og psykiatere, der udtaler sig til brug for domstolene, alt for ofte meget ringe viden om og erfaring med transforhold. N√•r disse forhold l√¶gges sammen, burde det v√¶re indlysende, at enhver transfor√¶lder, der st√•r over for en sag om for√¶ldremyndighed, m√• v√¶re forberedt p√• en vanskelig proces. F√łr jeg fors√¶tter med artiklen, vil jeg st√¶rkt anbefale, at enkeltpersoner s√łger advokatr√•d og -repr√¶sentation i juridiske anliggender.

I forbindelse med p√•d√łmmelse af sp√łrgsm√•l om for√¶ldremyndig er det domstolenes ansvar ikke at s√¶tte barnet i en situation, hvor det uds√¶ttes for mulig skade. Eksempler herp√• omfatter situationer, hvor en for√¶lder har udvist pligtfors√łmmelse eller vist sig ude af stand til at drage omsorg for sit barn. En blandt mange grunde til, at en for√¶lders evne til at drage omsorg for sit barn kan blive afbrudt, kan v√¶re en psykisk lidelse med ubehandlede symptomer. Under sagsforl√łbet kan en eller begge for√¶ldre blive anmodet om at underkaste sig psykologiske pr√łver eller psykiatrisk vurdering af en psykolog eller psykiater. En transfor√¶lder skal lige s√• lidt som sin ikke-transk√łnnede modpart lade sig afsk√¶re fra denne proces, hvis retten skal kunne opn√• en sikker vurdering af en for√¶lders evner. Hvis imidlertid en domstol eller en domstolsudpeget psykiater ikke er bekendt med, at et betydeligt antal transpersoner er gode for√¶ldre b√•de som enlige for√¶ldre og i parforhold, s√• kan dette give alvorlige problemer. Det foreg√•ende g√¶lder i s√¶rdeleshed, hvis forel√¶ggelsen af k√łnsidentitetsfaktoren ikke styres professionelt under retssagen om for√¶ldremyndighed, s√• vel som under psykologiske eller psykiatriske unders√łgelser foretaget p√• rettens foranledning.

Gennem de sidste ti √•r af min praksis med speciale i k√łnsrelaterede mentale sundhedsforhold har jeg arbejdet med over 1.600 klienter, hvoraf st√łrsteparten er voksne, der fungerer som for√¶ldre for mindre√•rige b√łrn. Som f√łlge heraf har jeg observeret, at transpersoner er i stand til at fungere som gode for√¶ldre p√• lige fod med deres ikke-transk√łnnede modparter. Ved anvendelse af den kliniske database, der blev indsamlet i forbindelse med udgivelsen af bogen “Trangender Care” (Temple University Press/1997), konkluderede min medforfatter, Donald Tarver M.D. og jeg, at “tusinder af transpersoner lever en veltilpasset tilv√¶relse som produktive og lovlydige medlemmer af samfundet.” Min kollega, Mildred Brown, Ph.D., n√•ede i forbindelse med sin bog “True Selves”, (Jossey Bass Publishers/1996) frem til lignende konklusioner. Hun beskriver ogs√• den alvorlige overlast som b√łrn uds√¶ttes for, n√•r barn-for√¶lder forholdet afbrydes.

“Der er ingen logisk begrundelse for, at nogen, der lever i det modsatte k√łns rolle, skal adskilles fra sit afkom. Et k√łnsskifte neds√¶tter ikke p√• nogen m√•de for√¶lderens k√¶rlighed til barnet, lige s√• lidt som det p√•virker evnen til at v√¶re en god for√¶lder.
Omkring et dusin af mine transseksuelle patienter har v√¶ret eneindehavere af for√¶ldremyndigheden over deres b√łrn, og deres b√łrn er vokset op som glade, veltilpassede og seksuelt tillidsfulde voksne uden k√łns-konflikter.
Faktisk viste en unders√łgelse foretaget af Dr. Richard Green i 1978, at b√łrn, der voksede op i transseksuelle hjem, udviklede en konfliktl√łs k√łnsidentitet, heteroseksuel orientering og ikke adskilte sig fra b√łrn opvokset i mere traditionelle hjem”.
True Selves – side 188.

Transvestitter risikerer p√• samme m√•de som transseksuelle at blive udsat for slagsm√•l om for√¶ldremyndigheden. Dette sker selv om barnet ikke ved, at hans eller hendes for√¶lder (undertiden) kl√¶der sig som det modsatte k√łn. Dette rejser et interessant sp√łrgsm√•l, som domstolene ofte stiller. Hvor gamle skal b√łrn v√¶re for intellektuelt at fatte betydningen af de faktuelle omst√¶ndigheder, der omgiver k√łnsidentitet? I forbindelse med min research til en tidligere artikel med titlen “Indflydelsen p√• b√łrn af at have en transvestit
eller transseksuel for√¶lder”, blev dette sp√łrgsm√•l besvaret, da jeg interviewede Barbara Anderson Ph.D. – en San Francisco familieterapeut og klinisk sexolog med over 30 √•rs erfaring. I den sammenh√¶ng fastslog hun, at b√łrn ved fire√•rsalderen er i stand til at differentiere k√łn. Forst√•else af k√łnsidentitet er vigtigt, hvis barnet skal forst√•, hvad det betyder at have en for√¶lder, der er transseksuel eller transvestit. If√łlge
Dr. Anderson er det “at anerkende og bearbejde opfattelser og fordomme en vigtig del af at l√¶re at fungere sammen med andre”. Hendes iagttagelser giver grund til at tro p√• mine egne iagttagelse af, at et barn med en for√¶lder, der er transvestit eller transseksuel, ofte er bedre rustet til at h√•ndtere vigtige sociale forhold.

Der er andre for√¶lder-barn dynamikker, der n√łdvendigvis m√• behandles under forl√łbet af sager om for√¶ldremyndighed eller dertil knyttede unders√łgelser. F. eks. accepterer et barn generelt en for√¶lders adf√¶rd s√• vel som identitet uden mange sp√łrgsm√•l i l√łbet af barndommen. Det foreg√•ende giver imidlertid ikke en for√¶lder frie h√¶nder til at se bort fra barnets behov p√• noget tidspunkt, herunder i forbindelse med separation eller skilsmisse. For√¶ldre b√łr minde deres b√łrn om, at de er elsket. Voksne m√• ogs√• optr√¶de ansvarligt og vise hvordan mennesker, der engang elskede hinanden, h√•ndterer en separation. Gensidig ansvarlighed er kritisk i enhver separation eller skilsmisse.

En n√łglefaktor, der typisk er √•benlys i forbindelse med mange separationer og skilsmisser er, at de to voksne ikke l√¶ngere opfylder inandens behov. I nogle tilf√¶lde kan en persons frembrydende k√łnsidentitet √¶ndre karakteren af parrets forhold. Imidlertid er der mere hyppigt tale om et sammenfald af flere omst√¶ndigheder, som for√•rsagede separationen eller skilsmissen. Uanset hvad der for√•rsagede separationen eller skilsmissen mellem to voksne, er de begge stadig ansvarlige for at opdrage deres b√łrn p√• en ordentlig m√•de, der ikke undergraver nogen af for√¶ldrenes pligter. Det bem√¶rkes, at de fleste b√łrn af en transfor√¶lder tilpasser sig lige s√• godt til for√¶ldremyndighed og samv√¶rsarrangement, som b√łrn uden en transfor√¶lder.

Mange domstole og domstolsudpegede psykologer og psykiatere erkender nu i stigende grad, at en transfjendtlig √¶gtef√¶lle vil misbruge k√łnsidentitets– eller transaspektet. Dette g√¶lder i s√¶rdeleshed, n√•r ikke-trans√¶gtef√¶llen og dennes advokat er l√łbet t√łr for gyldige argumenter for pligtfors√łmmelse eller inkompetence. Desuden har det vist sig, at n√•r velvalgte fremstillinger af k√łnsidentitets sp√łrgsm√•let freml√¶gges for retten eller anvendes til oplysning for domstolsudpegede psykologer eller psykiatere, s√• erkender disse nu, at transseksuel identitet eller behov for transvestisme
hos en for√¶lder ikke har nogen negativ indflydelse p√• hans eller hendes evne til at p√•tage sig for√¶ldrerollen. For at fremkalde en pr√¶cis s√•vel som positiv synsvinkel p√• sp√łrgsm√•let om k√łnsidentitet, s√• m√• transfor√¶lderen f√łrst s√łrge for, at hans eller hendes egen advokat ved, hvad det handler om. Han eller hun m√• derefter give advokaten r√•derum til at r√•dgive og til at fremstille sagen. Advokater har typisk gode fremstillings- og kommunikationsevner. Deres uddannelse g√łr dem ogs√• meget fortrolige med, hvilken, hvordan og hvorn√•r information skal freml√¶gges for retten eller den af retten udpegede psykolog eller psykiatere.

Det foreg√•ende er faktisk s√¶rdeles gode fremskridt for enhver transfor√¶lder. Det stiller imidlertid krav om svar p√• et s√¶rdeles vigtigt sp√łrgsm√•l. Pr√¶cist hvilken information b√łr en transperson give hans eller hendes advokat? Er det realistisk at sp√łrge advokaten, hvad denne synes er nyttigt, n√•r der skal freml√¶gges transinformation. De fleste advokater er imidlertid som regel ikke bekendt med k√łnssp√łrgsm√•let overhovedet, og transfor√¶ldrene er dermed henvist til selv at vurdere hvilke oplysninger, der vil v√¶re mest v√¶rdifulde i den konkrete sag. Kortfattethed og relevans er efter min erfaring de mest
vigtige faktorer ved udv√¶lgelse af hvilket materiale, der er relevant for retssager og sagkyndige udtalelser om for√¶ldremyndighed. Ingen advokat, dommer eller sagkyndig psykoterapist √łnsker at blive druknet i information. At freml√¶gge for megen relevant information kan f√• en for√¶lder til at virke manipulerende. Derfor m√• fremlagt materiale v√¶re omhyggeligt udvalgt, kort og letforst√•eligt. Det bedste materiale ang√•r direkte de foreliggende juridiske sp√łrgsm√•l. Stiller transk√łnnetheden sig hindrende i vejen for en for√¶lders evne til √łkonomisk at fors√łrge eller p√• anden m√•de drage omsorg for sit barn? Desuden, er den p√•g√¶ldende for√¶lder psykisk stabil?

Meget kan opn√•s ved at samarbejde med en advokat med hensyn til sp√łrgsm√•let om psykisk stabilitet. Hvis en transfor√¶lder g√•r til psykoterapi eller konsulterer en psykiater, s√• kan denne efter al sandsynlighed udstede en vurdering eller erkl√¶ring, der kan freml√¶gges vedr√łrende hans eller hendes mentale situation. Det foreg√•ende er almindeligt brugt af advokater i forbindelse med deres fremtr√¶den for retten p√• vegne af klienten. Hvis der er et eller flere sp√łrgsm√•l vedr√łrende sundhed, der ikke er tilfredsstillende besvaret, s√• er det almindeligt for domstolene at udpege en retsudpeget psykolog eller psykiater til at unders√łge den ene eller begge parter. Sandsynligvis er de vigtigste ting at vide om psykologer eller psykiatere udpeget af retten, at disse personer ikke er interesseret i at tage nogen af parternes parti. Deres eneste pligt er sagligt at vurdere en for√¶lders egnethed til at tage vare p√• barnets tarv og frems√¶tte en anbefaling overfor retten p√• grundlag af denne vurdering. Den psykolog eller psykiater, som retten har udpeget, kan v√¶re h√łflig, hvilket imidlertid som regel ogs√• er, hvor gr√¶nsen for deres venlighed g√•r. En part b√łr anmode sin advokat om hj√¶lp, hvis der optr√¶der stridsp√łrgsm√•l eller usikkerhed med hensyn til en psykolog eller psykiater udpeget af retten. Endelig b√łr man v√¶re opm√¶rksom p√•, at psykologer eller psykiatere udpeget af retten s√¶dvanligvis ikke vil v√¶re i besiddelse af nyere viden vedr√łrende k√łnssp√łrgsm√•l.

Det tidspunkt, hvor en for√¶lders psykiske stabilitet er genstand for vurdering, er ofte et passende tidspunkt for en advokat til at freml√¶gge korte og relevante oplysninger for retten vedr√łrende transsp√łrgsm√•l. Samme information b√łr efter al sandsynlighed freml√¶gges for den af retten udpegede psykolog eller psykiater p√• det tidspunkt, hvor sp√łrgsm√•let om k√łnsidentitet eller transvestisme/transseksualisme bringes op under vurderingsforl√łbet. Eksempler p√• materiale, der kan levere information om k√łnsidentitet
omfatter fotokopier af bogafsnit, professionelle artikler, og brochurer. (En advokat eller k√łnsekspert kan indstrege eller indramme de afsnit, der omhandler det foreliggende sp√łrgsm√•l). Transpersonen m√• ogs√• v√¶re indstillet p√• at besvare sp√łrgsm√•l om sin k√łnsidentitet, og jeg anbefaler meget, at han eller hun dr√łfter pr√¶sentation af sig selv med en erfaren r√•dgiver i k√łnssp√łrgsm√•l f√łr dette sker. Det foreg√•ende er i s√¶rdeleshed vigtigt for enhver, der ikke har adskillige √•rs erfaring i at betro sig til b√•de professionelle og fremmede.

Et af de v√¶gtigste dokumenter en transfor√¶lder kan freml√¶gge til st√łtte for fremstillingen af k√łnssp√łrgsm√•let er en “K√łnsspecialiseret Mental Helbreds Erkl√¶ring”. Af hensyn til kortheden vil jeg kalde den for en “K√łnsekspert Erkl√¶ring”. En attest er et dokument udf√¶rdiget af en ekspert p√• sit omr√•de, som s√• er godkendt af nogen med erfaring i at udf√¶rdige juridiske dokumenter. Som k√łnsekspert med juridisk erfaring har jeg udf√¶rdiget mange af disse dokumenter i forbindelse med sager. Det er min erfaring, at domstolene v√¶rds√¶tter erkl√¶ringerne, fordi de giver en relevant gennemgang af den foreliggende situation og er skrevet i et format og et sprog, der g√łr dem let tilg√¶ngelige for retten.

Erkl√¶ringen attesterer typisk k√łnsekspertens egen baggrund, giver et overblik over relevante oplysninger og indeholder henvisninger til akademisk litteratur til st√łtte for ekspertens iagttagelser. Som det tidligere er n√¶vnt i denne artikel, er fremstilling af sp√łrgsm√•l omkring k√łnsidentitet ikke hverdagskost for ret mange advokater. Nogle advokater vil af sig selv s√łge at freml√¶gge en fremstilling af k√łnsidentitet eller transvestisme/transseksualisme direkte sammen med sagens forel√¶ggelse for retten, mens andre b√łr sp√łrges, hvorvidt et s√•dant dokument er relevant i den foreliggende sag. Det er min erfaring, at i de fleste sager
er en K√łnsekspert Erkl√¶ring nyttig, hvis der hersker stor usikkerhed ang√•ende sp√łrgsm√•l om k√łnsidentitet og transvestisme/transseksualisme.

Undertiden vil b√•de advokater og k√łnseksperter v√¶re usikre p√•, hvorvidt almindelig information eller bed√łmmelses information, eller begge skal medtages i k√łnsekspertens erkl√¶ring. Mit r√•d til advokater er, at en erkl√¶ring b√łr indeholde flere henvisninger til st√łtte for vurderinger, efterh√•nden som k√łnssp√łrgsm√•let voksende betydning bliver √•benlys. Imidlertid er det normalt i de fleste sager, at en generel erkl√¶ring vedr√łrende k√łnsanliggender er tilstr√¶kkelig, n√•r en erkl√¶ring anvendes som baggrund og information alene. K√łnseksperter uden juridisk erfaring anbefales at s√łge bistand hos en advokat, hvis de ikke selv forst√•r, hvorn√•r og hvordan man formidler information gennem en erkl√¶ring.

Jeg har i √•renes l√łb i min egenskab af k√łnsekspert forest√•et udf√¶rdigelsen af forskellige erkl√¶ringer til retsligt brug. Det er min erfaring, at en grundigt udarbejdet og udformet erkl√¶ring i rimeligt omfang vil besvare de sp√łrgsm√•l, som retten m√•tte have vedr√łrende en transgender persons egnethed til at besidde for√¶ldremyndigheden. Med mindre retten er us√¶dvanligt forudindtaget, anerkender de fleste dommere, at en for√¶lders k√łnsidentitet og transvestisme/transseksualisme p√• linie med en r√¶kke andre menneskelige betingelser ikke p√•virker barnets tarv, n√•r for√¶ldrene ud√łver en samordnet indsats for at varetage barnets tarv. Retsudpegede psykologer og psykiatere kan ogs√• synes at mene, at k√łnsidentitet
og transvestisme/transseksualisme er en hindring for barnets velf√¶rd, men det er imidlertid deres opgave at give retten deres anbefaling vedr√łrende potentielle problemer. Uanset baggrund vil for√¶ldre m√•ske synes, at psykologers og psykiateres anbefalinger til retten er upersonlige eller endog un√łdigt st√¶rke i ordvalget, men de tjener det alvorlige form√•l at beskytte b√łrn.

For at mande sig op til at freml√¶gge k√łnsekspert information for retten og retsudpegede psykologer og advokater, vil en for√¶lder m√•ske √łnske at have en vurdering af sig selv, der specielt evaluerer k√łnsaspektet. Det g√¶lder is√¶r, hvis der er en risiko for, at den tidligere √¶gtef√¶lle eller dennes r√•dgiver vil puste k√łnssp√łrgsm√•let op. En s√¶rlig bed√łmmelse af k√łnsaspektet kombineret med en almindelig psykologisk bed√łmmelse kan forhindre fortsat udnyttelse af transpersonen. Hvorvidt og hvorn√•r freml√¶ggelse af en s√•dan bed√łmmelse skal ske, m√• omhyggeligt besluttes i enighed mellem transfor√¶lderen og dennes advokat. I nogle tilf√¶lde, i s√¶rdeleshed hvis en transperson aldrig er blevet unders√łgt af en k√łnsspecialist, kan en s√¶rlig unders√łgelse af k√łnsaspektet give transpersonen detaljerede iagttagelser og anbefalinger med hensyn til hans eller hendes k√łnssituation.

Sk√łnt det forekommer yderst sj√¶ldent – og det er ogs√• dyrt – kan man indkalde en k√łnsekspert til at udtale sig under et retsm√łde. Herved kan den p√•g√¶ldende ekspert udtale sig om k√łnssp√łrgsm√•l i almindelighed, eller freml√¶gge information om sin vurdering af transfor√¶lderen. Enhver f√łrelse af en k√łnsekspert m√• n√łdvendigvis ske i overensstemmelse med en advokats r√•d. I almindelighed er mit r√•d til advokater, at f√łrelse af en sagkyndig ekspert kan undg√•s ved omhyggeligt at freml√¶gge en ekspert erkl√¶ring og andet relevant materiale p√• et tidligt tidspunkt i sagsforl√łbet ang√•ende for√¶ldremyndighed, hvor en oppustning af k√łnssp√łrgsm√•let forekommer sandsynlig.

Det mest frustrerende, forvirrende og frygtfyldte aspekt ved at v√¶re en for√¶lder indblandet i en sag om for√¶ldremyndighed er at kommunikere med advokater, domstole, og psykologer og psykiatere udpeget af retten. Jeg har oplevet mange klienter, der er kommet p√• mit kontor dybt foruroliget, fordi de ikke f√łlte, at deres situation blev forst√•et, eller at telefonopringninger ikke blev besvaret tilstr√¶kkeligt hurtigt af r√•dgivere. Andre fastslog, at de ikke rigtigt forstod sagen om for√¶ldremyndigheds forl√łb og mekanisme. Folk f√łler sig ogs√• kr√¶nket, n√•r deres kvalifikationer som for√¶ldre drages i tvivl. Endelig kan de finansielle omkostninger til advokater og retsudpegede unders√łgelser √łge alarm niveauet efterh√•nden som sagen skrider frem mod en afg√łrelse af for√¶ldremyndighedssp√łrgsm√•let. S√•danne f√łlelser er almindelige, n√•r en person kommer i kontakt med det retslige system. Jeg nerkender dette, da jeg har erfaring i b√•de civile sager, straffesager og familieretssager. Som terapeut med regelm√¶ssig forbindelse til den juridiske profession er der en m√¶ngde indsigt, jeg har samlet, som en transfor√¶ldre m√•ske kan have gl√¶de af.

Det er yderst vigtigt at forst√•, at den juridiske proces tager sin tid. Til tider virker det, som det varer evigt, alt imens en person pr√łver at f√• styr p√• sit liv. Det anbefales kraftigt at bruge en kalender, s√• aftaler med psykologer og jurister kan styres s√• effektivt som muligt. At bruge en kalender giver ogs√• folk bedre mulighed for at udnytte fritiden og derved forhindre, at man br√¶nder ud f√łlelsesm√¶ssigt og fysisk. At tage velorganiserede notater under samtaler med andre parter eller r√•dgivere involveret i sagen anbefales kraftigt. Det vil skabe forbindelse til ting, der blev sagt, men som nemt glemmes i den forvirring en juridisk sag skaber. At lave en liste over sp√łrgsm√•l, der kan stilles de relevante parter, er ogs√• vigtigt, da det kan forhindre v√¶sentlige sp√łrgsm√•l i at forblive ubesvarede. Endelig, hvis man fors√łger at samle materiale til en freml√¶ggelse for retten, er det uanset materialets karakter p√• sin plads at huske, at den der freml√¶gger det bedst organiserede og mest
relevante materiale sædvanligvis slipper bedst fra sagen.