Problemer efter indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til √ėkonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.

Vist 635 gange.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til √łkonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard med beskrivelse af en r√¶kke problemer, som transk√łnnede havde oplevet efter at have f√•et nyt personnummer i forbindelse med juridisk k√łnsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at problemerne blev l√łst.
√ėkonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard svarede den 2. marts 2015. Af svaret fremg√•r, at ministeren har iv√¶rksat en r√¶kke initiativer for at f√• l√łst problemerne. Ministeren vil bl.a. s√łrge for, at CPR-kontoret fremover med bekr√¶ftelsen p√• det juridiske k√łnsskifte vil medsende et udskrift, som kan anvendes som dokumentation for personnummerskiftet.

Herunder vises f√łrst LGBT Danmarks skrivelse til ministeren og derefter svarene.

Indhold
  1. LGBT Danmarks skrivelse af 2. februar 2015 til √łkonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard
  2. √ėkonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard svar af 2. marts 2015 til LGBT Danmark
  3. Justitsministeriets svar af 20. oktober 2015

[Indhold] LGBT Danmarks skrivelse af 2. februar 2015 til √łkonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard

LGBT Danmark
2. februar 2015

Til:
√ėkonomi- og indenrigsminister
Morten √ėstergaard
oim@oim.dk

Problemer efter indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte

LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner, har fra transpersoner, der har f√•et juridisk k√łnsskifte, modtaget information om en del problemer efter tildelingen af det nye personnummer.

Problemerne for transpersoner er generelt manglende digitale adgange og manglende data, som giver store problemer, og som har vist sig vanskelige og langvarige – og for nogles vedkommende umulige – at f√• l√łst.

Problemerne for offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder er generelt, at der ikke automatisk sker henvisning til det nye personnummer og/eller overf√łrsel af data fra det gamle til det nye personnummer. Nogle af problemerne ‚Äď f.eks. hos Tinglysning ‚Äď g√łr sig ogs√• g√¶ldende ved navne√¶ndring, og m√• derfor formodes at v√¶re et generelt problem for alle, som skifter navn.

CPR-kontoret sender efter gennemf√łrelse af et juridisk k√łnsskifte en bekr√¶ftelse med oplysning om det nye personnummer til den p√•g√¶ldende. Vedlagt er ogs√• en udskrift, som ogs√• indeholder oplysning om p√•g√¶ldendes familie- og bop√¶lsrelationer med angivelse af personnummer for disse personer. Denne skrivelse er grundet angivelse af andre personers personnummer ikke egnet som dokumentation for, at p√•g√¶ldende har f√•et nyt personnummer.

CPR-kontoret udf√¶rdigede den 19. september 2014 en skrivelse om, “hvordan systemm√¶ssige udfordringer forbundet med personnummerskifte i de systemer, der aftager data fra CPR, h√•ndteres
([Her var url til skrivelsen hos CPR-kontoret. Denne side findes ikke mere. 4. oktober 2017. Tina Thranesen.]). Denne skrivelse er helt tydeligt ikke tilstrækkelig til at undgå problemerne.

LGBT Danmark er bekymret over de mange problemer, som transpersoner m√łder, n√•r de skifter juridisk k√łn, og m√• formode, at andre, som f√•r tildelt nyt personnummer, oplever tilsvarende problemer. Det er derfor ikke kun et problem for transpersoner.

Landsforeningen har indsamlet oplysninger om problemer, transpersoner oplever i forbindelse med juridisk k√łnsskifte, jfr. bilag.

LGBT Danmark vil på denne baggrund anbefale:
1. At CPR-kontoret sammen med oplysning om det nye personnummer medsender en udskrift uden oplysninger om andre personer, der kan bruges som dokumentation for at have fået nyt personnummer.

2. At √ėkonomi- og indenrigsministeriet koordinerer en indsats for at l√łse de problemer, der opst√•r i forbindelse med juridisk k√łnsskifte.

Vi vil samtidig bede om et m√łde med henblik p√• dr√łftelse af, hvordan man kan im√łdeg√• problemerne og om, hvordan vi kan bidrage til en l√łsning af disse.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
David Zenarro
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

Bilag

Oversigt over problemer, som LGBT Danmark har modtaget information om

Sundhed
1. Sygehuse. Ved akutindl√¶ggelse kan de ikke se sygehistorie fra f√łr personnummerskiftet. Er den tilskadekomne ved bevidsthed, kan p√•g√¶ldende orientere sundhedspersonalet om personnummerskiftet, s√• de kan se den tilskadekomnes sygehistorie. Men er p√•g√¶ldende ikke i stand til det, s√• vil den manglende sygehistorie kunne f√• katastrofale f√łlger.
2. sundhed.dk. Ikke adgang til sundheds- og behandlingshistorik, som fandtes under det gamle personnummer. Flere transpersoner, som har bedt om at f√• overf√łrt disse oplysninger til det nye personnummer, er blevet afvist af regionerne, hvorved disse oplysninger efter et personnummerskift ikke er tilg√¶ngelige for p√•g√¶ldende.
3. MedCom.dk, som i Danmark står for udveksling af sundhedsdata. Har problemer med at håndtere personnummerskift.
4. Medicinkortet. Alle oplysninger om tidligere udstedte recepter forsvinder. √Öbne recepter skal genudstedes.
5. Det Centrale Tilskuds Register (CTR). Saldo overf√łres ikke automatisk, men f√łrst efter henvendelse.
6. Sygeforsikringen Danmark. F√•r ikke automatisk overf√łrt data til det nye personnummer.
7. Organdonorregistret. Skal genoprette sig.

Bolig
8. BBR. Opfatter det nye personnummer som et ejerskifte.
9. Kommuner. Ejerboliger. Det nye personnummer opfattes fejlagtigt som et ejerskifte.
10. Kreditforeninger. Betragter personnummerændringen som et ejerskifte af ejerbolig.
11. Tinglysningsretten og tingbogen. Navne√¶ndring: Ved oml√¶gning af realkreditl√•n skal der fremsendes dokumentation for navne√¶ndring til realkreditinstituttet, som videresender oplysningerne til Tinglysningsretten, som f√łrer tingbogen. Det nye fornavn, som er en konsekvens af det juridiske k√łnsskifte, bliver imidlertid ikke ajourf√łrt i tingbogen.
Foreningen er bekendt med en person, som efter sit juridiske k√łnsskifte konstaterede, at fornavns√¶ndringen ikke var sl√•et igennem i tingbogen, der offentligt viste p√•g√¶ldendes gamle fornavn, hvilket er yderst kr√¶nkende. P√•g√¶ldende gjorde indsigelse, men efter tre m√•neder har Tinglysningsretten ikke l√łst problemet og rettet fornavnet.

Identitet
12. Navnebeskyttelse. Skal genans√łges.
13. NemID. Log-in problemer. Problemer kan forebygges ved at ændre bruger-id inden nyt personnummer udstedes.
14. SKAT. Tast-selv kode virker ikke til det nye personnummer. Det er ikke muligt at sende e-mail til Skat, n√•r tast selv koden ikke virker. De skal derfor kontaktes telefonisk eller med almindeligt brev. Det nye personnummer skal oprettes manuelt i Edb-systemerne. Mange oplysninger g√•r tabt ved oprettelsen, f.eks. skal ejendomsv√¶rdiskat tilf√łjes manuelt af Skat. Disse tilf√łjelser g√•r tabt, hvis der √¶ndres i forskudsopg√łrelsen.
15. Skattekort. Der udstedes et nyt skattekort uden fradrag med en trækprocent på 63 %.
En √¶ndring af forskudsopg√łrelsen giver automatisk et nyt skattekort med det rigtige fradrag og tr√¶kprocent.
16. NemKonto. Skal logge på NemKonto.dk og oprette en ny nemkonto.
17. Politiet. Oplysninger om k√łrekortforhold overf√łres ikke automatisk. Det har resulteret i udstedelse af b√łdeforl√¶g for at f√łre bil uden at have erhvervet k√łrekort.
18. Autorisationsregistre (Sundhedsstyrelsen). Der skal rettes henvendelse, hvorefter der sker genoprettelse.
19. Digital post (borger.dk og e-Boks). På borger.dk modtages ny post fra det offentlige.
Tidligere post og post fra private kan ses på e-Boks.dk. Efter ændring af indstillinger på borger.dk kan alt post ses begge steder.

Private
20. Pengeinstitutter. Nogle af dem kan tilsyneladende ikke overf√łre til et nyt personnummer for samme person. F.eks. skal nogle banker oprette et nyt kundeforhold.
Der skal visses legitimation, og der skal betales oprettelsesgebyrer. Indtil det nye kundeforhold er oprettet, har borgeren ikke adgang til betalinger eller mulighed for at hæve kontanter.
21. Private virksomheder. Nogle, der bruger cpr-nummer som kundenummer, overf√łrer ikke automatisk kundeforhold til det nye cpr-nummer. Det m√• ske manuelt efter henvendelse derom.
22. Teleselskaber. Nogle f√•r ikke automatisk overf√łrt data til det nye personnummer.
23. Danske Spil. Ikke adgang til informationerne fra det gamle personnummer.
24. PKA. Pensionsforsikringsselskabet har problemer med at f√• forsikringstagerens forhold ajourf√łrt og overf√łrt til det nye personnummer.

Skrivelsen af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark i pdf-format.

* * *
[Indhold] √ėkonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard svar af 2. marts 2015

LGBT Danmark har ved brev af 2. februar 2015 rettet henvendelse til mig og gjort opmærksom på en række it-mæssige udfordringer, som LGBT Danmarks, der har fået tildelt nyt personnummer, oplever i forhold til visse systemer m.v. Det drejer sig bl.a. om en række systemudfordringer på sundhedsområdet og skatteområdet, men også udfordringer i det private erhvervsliv hos pengeinstitutter, teleselskaber m.v.

Jeg er enig i, at s√•danne udfordringer i videst mulig omfang b√łr l√łses.

Som det er LGBT Danmark bekendt er CPR-systemet indrettet s√•dan, at n√•r en person tildeles nyt personnummer, kobles det nye og det tidligere tildelte personnummer sammen, ligesom oplysningerne fra det tidligere tildelte personnummer overf√łres til det nye, hvorunder nye oplysninger fremover registreres. Dette indeb√¶rer, at oplysninger om det nye personnummer og aktuelle persondata altid er tilg√¶ngelige i CPR, uanset hvordan en bruger tilg√•r systemet.

Fra CPR-systemet sendes der samme dag, som en person tildeles nyt personnummer, besked til de offentlige og private it-systemer, der aftager data fra CPR. Der henvises i den forbindelse b√•de til det nye personnummer og det tidligere tildelte personnummer. Det sker for, at de modtagende systemer kan foretage den tilsvarende og n√łdvendige kobling mellem de to personnumre og sikre, at allerede registrerede oplysninger overf√łres til det nye personnummer.

Som LGBT Danmark sikkert er opm√¶rksom p√•, er der tale om systemudfordringer i de systemer m.v., som aftager data fra CPR, og dermed udfordringer, som ikke h√łrer under mit omr√•de. Derfor har jeg i dag rettet henvendelse til de af mine ministerkollegaer under hvis omr√•de, der efter LGBT Danmarks opfattelse er systemudfordringer, og opfordret til, at der snarest findes en l√łsning p√• disse. Jeg har samtidig opfordret til, at LGBT fra det relevante ministerium m.v. modtager direkte svar p√• brevet af 2. februar 2015.

CPR-kontoret har ogs√• i dag rettet henvendelse til Teleindustrien, Finansr√•det og Realkreditr√•det med henblik p√•, at disse brancheorganisationer g√łr deres medlemmer opm√¶rksomme p√• systemudfordringerne og samtidig opfordrer til, at eventuelle problemstillinger l√łses.

I alle tilfælde har jeg medsendt LGBT Danmarks brev af 2. februar 2015 med bilag for at bringe forståelse for problemstillingerne.

Herudover vil CPR-kontoret rette s√¶rskilt henvendelse til Danske Spil og PKA med henblik p√• at g√łre opm√¶rksom p√• problemstillingerne.

Jeg skal p√• den baggrund opfordre LGBT Danmark til at afvente svar fra de relevante parter. Jeg finder det hensigtsm√¶ssigt, at eventuelle problemstillinger fremadrettet dr√łftes direkte med de relevante ministerier, brancheorganisationer m.v., som jo har muligheden for at tage h√•nd om relevante l√łsninger i forhold til de enkelte systemer.

Jeg kan ogs√• oplyse, at CPR-kontoret fremadrettet i selve afg√łrelsen, hvorved der tildeles nyt personnummer, vil oplyse om b√•de det tidligere tildelte personnummer og det nye personnummer, s√•ledes at selve afg√łrelsen kan tjene som grundlag for eventuel dokumentation i stedet for den medsendte registerindsigt, som LGBT Danmark p√•peger ikke egner sig som dokumentationsgrundlag.

Med venlig hilsen
Morten √ėstergaard

Svaret af 2. marts 2015 fra √łkonomi- og indenrigsminister, Morgen √ėstergaard i pdf-format.

* * *
[Indhold] Justitsministeriets svar af 20. oktober 2015
Justitsministeriet
20. oktober 20 j 5

LGBT Danmark
Nygade 7 Postboks
l023
l007 K√łbenhavn K

Kære LGBT Danmark

P√• baggrund af LGBT Danmarks brev af 2. februar 2015 til dav√¶rende √łkonomi- og indenrigsminister Morten √ėstergaard har Justitsministeriet modtaget en anmodning fra Justitsministeriet om at redeg√łre for de problemstillinger, der vedr√łrer Justitsministeriets omr√•de.

Indledningsvis skal jeg oprigtigt beklage det sene svar.

Justitsministeriet har p√• baggrund af juridisk k√łnsskifte rettet henvendelse til de institutioner p√• Justitsministeriets omr√•de, hvor der kunne t√¶nkes at v√¶re it-udfordringer med at h√•ndtere skift af cpr-nummer som f√łlge af juridisk k√łnsskifte.

Henvendelsen har omhandlet de mulige generelle it-udfordringer, der måtte være ved skift af cpr-nummer samt de konkrete sager, som I nævner i brevet af 2. februar 2015. Konkret har Justitsministeriet rettet henvendelse til Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Den Centrale Anklagemyndighed samt Civilstyrelsen.

De adspurgte institutioner har oplyst, at de generelt ikke oplever itm√¶ssige udfordringer i forbindelse med skift af cpr-nummer, som f√łlge af juridisk k√łnsskifte.

Flere af institutionerne har oplyst, at s√•fremt de i fremtiden bliver bekendt med it-udfordringer vil disse blive h√•ndteret via manuelle procedurer i eksisterende systemer. Endvidere oplyser en af institutionerne, at h√•ndtering af skift af cpr-numre, som f√łlge af juridisk k√łnsskifte, vil blive taget med i projektering af nye it-projekter.

Ad pkt. 11 i LGBT’s brev af den 2. februar 2015
P√• baggrund af det konkrete eksempel p√• problemer med navne√¶ndring i tingbogen, har Tinglysningsretten oplyst f√łlgende:

“Tinglysningssystemet h√•ndterer ikke automatisk √¶ndring af personnummer, men vi har en helt fast og velfungerende procedure, hvorefter vi unders√łger og retter personnumre, n√•r vi f√•r en anmodning om dette via vores kontaktformular p√• www.tinglysningsretten.dk. Vi kr√¶ver ingen dokumentation, men foretager selv de n√łdvendige unders√łgelser. Vi har vurderet, at udvikling og implementering af en egentlig systeml√łsning ikke vil st√• i rimeligt forhold til det – trods alt – ret begr√¶nsede antal tilf√¶lde, der vil v√¶re tale om.”

Domstolsstyrelsen har endvidere oplyst, at der ikke er nogen sager vedr√łrende skift af navn i Tingbogen, som mangler at blive afsluttet.

Ad. Pkt. 17 i LGBT’s brev af den 2. februar 2015
P√• baggrund af det konkrete eksempel p√• problemer med overf√łrsel af k√łrekortforhold i forbindelse med skift af cpr-nummer, som f√łlge af juridisk k√łnsskifte, har Rigspolitiet har oplyst f√łlgende:

“… det eksisterende CPR-nummer bliver automatisk overskrevet med det nye CPR-nummer i det centrale k√łrekortregister. Ved opslag p√• det nye CPR-nummer i det centrale k√łrekortregister, vil alle k√łrekortinformationer s√•ledes fremg√•.”

S√•fremt ovenst√•ende giver anledning til sp√łrgsm√•l, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Andreas Langsted
Kontorchef

Svaret af 20. oktober 2015 fra Justitsministeriet i pdf-format.

* * *
Skrivelsen af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark i pdf-format.
Svaret af 2. marts 2015 fra √łkonomi- og indenrigsminister, Morgen √ėstergaard i pdf-format.
Svaret af 20. oktober 2015 fra Justitsministeriet i pdf-format.