LGBT Danmarks forslag af 16. august 2016 til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann om juridisk k√łnsskifte for unge under 18 √•r. Svar 6. september 2016.

Vist 210 gange.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2016 en skrivelse til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann med anmodning om, at g√łre det muligt for unge under 18 √•r at f√• juridisk k√łnsskifte og at fjerne refleksionsperioden p√• 6 m√•neder.
Den 17. august 2016 sendtes en kopi til Ligestillingsudvalget.

Forslaget er journaliseret hos Ligestillingsudvalget som LIU bilag 90 – Alm. del 2015-16 – og hos Social- og Indenrigsudvalget som SOU bilag 364 – Alm. del 2015-16.

Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann svarede i et brev dateret den 6. september 2014.

Forslaget fra LGBT Danmark
Svaret fra ministeren

LGBT Danmark
LGBT Danmark
[Indhold] Forslaget gengives herunder.

Tirsdag den 16. august 2016.

Social- og Indenrigsministeriet
Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann
sim@sim.dk
Kopi til Ligestillingsudvalget

Vedr.: Juridisk k√łnsskifte til unge under 18 √•r
LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner anmoder social- og indenrigsministeren om at frems√¶tte forslag til Lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister. (Fjerne refleksionsperioden p√• 6 m√•neder og aldersgr√¶nsen p√• 18 √•r for juridisk k√łnsskifte).
LGBT Danmark foresl√•r, at dette sker p√• f√łlgende m√•de:
  1. I ¬ß 3, stk. 6 slettes, ‚ÄĚog at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning‚ÄĚ.
  2. I ¬ß 3, stk. 6 slettes den sidste s√¶tning ‚ÄĚDet er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.‚ÄĚ.
  3. I ¬ß 3 inds√¶ttes efter stk. 6 som nyt stykke: ‚ÄĚStk. 7. En person, der er fyldt 15 √•r kan selvst√¶ndigt ans√łge om juridisk k√łnsskifte. For b√łrn og unge under 15 √•r kan for√¶ldrene/v√¶rgerne med barnets/den unges samtykke ans√łge om juridisk k√łnsskifte for barnet/den unge.‚ÄĚ
  4. Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

Norge vedtog den 6. juni 2016 en lov om juridisk k√łnsskifte uden en refleksionsperiode og med en nedre aldersgr√¶nse p√• 6 √•r. [1a]

Malta vedtog den 1. april 2015 en lov om bl.a. juridisk k√łnsskifte uden en refleksionsperiode og uden en nedre aldersgr√¶nse. [2a].

Vedr√łrende sletning af refleksionsperioden
Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe vedr√łrende juridisk k√łnsskifte pegede i sin rapport p√•, at en refleksionsperiode ville kunne sikre, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte ikke var udtryk for en impulsiv beslutning. [3]

LGBT Danmark vurdere, at den tværministerielle arbejdsgruppes bekymringen var ubegrundet, og finder derfor ikke, at der er behov for at opretholde refleksionsperioden. Dette underbygges af de vedtagne love i Norge [1b] og Malta [2b].

Vedr√łrende sletning af aldersgr√¶nsen p√• 18 √•r
Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe vedr√łrende juridisk k√łnsskifte overvejede, om det skulle v√¶re muligt for unge under 18 √•r at f√• juridisk k√łnsskifte, men fandt ikke, at de havde det forn√łdne grundlag til at vurdere det.

Antallet af unge under 18 √•r, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, er stigende. Det ses bl.a. af det stadig stigende antal af unge under 18 √•r, som frekventerer Sexologisk Klinik.

Unge under 18 √•r, ja selv b√łrn, der endnu ikke er n√•et skolealderen, lider meget, n√•r de oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Det er i vid udstr√¶kning begrundet i eller forst√¶rket af uoverensstemmelsen mellem deres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk og det k√łn, de er registreret som.

Et juridisk k√łnsskifte er en stor hj√¶lp. Det synes dokumenteret alene ved det antal voksne, der har f√•et juridisk k√łnsskifte siden mulighedens start den 1. september 2014.

I den netop vedtagne norske lov om juridisk k√łnsskifte er den nedre aldersgr√¶nse 6 √•r. Gr√¶nsen p√• 6 √•r er begrundet med, at de unge s√• kunne f√• overensstemmelse mellem deres officielle registrering og deres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk inden de begyndte i skolen. [1c]

Da det er almindeligt, at b√łrn i Danmark inden skolestart er i b√łrnehave, og at skolestarten begynder i 5 √•rs alderen, b√łr det v√¶re muligt for f√• juridisk k√łnsskifte inden b√łrnene starter i b√łrnehaven og inden deres skolestart.

Ans√łgning fra b√łrn og unge under 18 √•r
Unge b√łr fra de er fyldt 15 √•r selv kunne ans√łge om juridisk k√łnsskifte.
15 √•r er alderen, hvor unge jf. sundhedsloven skal inddrages i deres behandling og give informeret samtykke til en behandling. Derfor synes det rimeligt, at de ogs√• selv kan ans√łge om juridisk k√łnsskifte.
B√łrn og unge under 15 √•r skal kunne f√• juridisk k√łnsskifte med deres for√¶ldres/v√¶rges samtykke.

Hvis et barn eller en ung i l√łbet af barndommen, ungdommen og puberteten skulle fortryde det juridiske k√łnsskifte, s√• er der ingen skade sket.
Det juridiske k√łnsskifte er jo fuldt reversibelt, idet de efter ans√łgning kan f√• gentildelt deres oprindelige personnummer.

Vi h√•ber, vores forslag kan nyde fremme, og st√•r selvf√łlgelig til r√•dighed for yderligere oplysninger.

LGBT Danmark henviser endvidere til:

Med venlig hilsen.

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

Noter
1a. [Retur 1a] Norges lov om juridisk k√łnsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttr√¶delse den 1. juli 2016.
 
1b. [Retur 1b] I “H√łringsnotat” fra Helse- og omsorgsdepartementet anf√łres bl.a. f√łlgende om en refleksionsperiode:
  6.1.3 P√•lagt refleksjonsperiode?
Flertallet begrunner sin anbefaling slik:
“Flertallet vektlegger at personer som √łnsker √• endre navn i tr√•d med sin kj√łnnsidentitet, i en fremtidig ordning uten krav til diagnose eller kirurgiske inngrep, vil s√łke om b√•de endring av navn og endring av juridisk kj√łnn samtidig. Ekspertgruppa mener at det er hensiktsmessig at endring av juridisk kj√łnn ikke gj√łres til en uforholdsmessig lengre prosess enn det som kreves for √• endre navn.

En venteperiode f√łr innvilgelse av endring av juridisk kj√łnn vil kunne inneb√¶re at s√łkeren ser seg n√łdt til √• utsette utdanning og arbeid, reiser eller andre aktiviteter.

√Ö sammenligne endring av juridisk kj√łnn med inng√•else og oppl√łsning av ekteskap har begrenset verdi, da den enkeltes valg i disse tilfellene har konsekvenser for en annen person.

Etter flertallets syn er det stor sannsynlighet for at personer som allerede har brukt tid p√• √• reflektere rundt sitt valg om √• endre juridisk kj√łnn, vil oppleve det som formyndersk og un√łdvendig med p√•legg om ytterligere venting.

Flertallet vil p√•peke at den st√łrste ytre forandringen for personen selv og dennes omgivelser i de fleste tilfeller er endring i kj√łnnsuttrykk, bruk av fornavn og √łnsket pronomen. Disse endringene vil vanligvis finne sted f√łr personen velger √• endre juridisk kj√łnn, og ha en st√łrre direkte p√•virkning p√• sosiale relasjoner, og liknende, enn endringen av juridisk kj√łnn.

Flertallet vil fremheve at det √• endre juridisk kj√łnn i de fleste tilfeller ikke vil v√¶re resultat av et plutselig innfall, men en veloverveid og reflektert beslutning som de fleste p√• eget initiativ vil ha dr√łftet med sine n√¶rmeste og/eller fagpersonell.

I praksis antas erkl√¶ringsmodellen uten en refleksjonsperiode √• medf√łre en “ventetid” som tilsvarer saksbehandling, utsending av informasjonsmateriale fra vedtaksorganet, innsending av svarslipp, og utsending av vedtak.

Det vil kunne forekomme tilfeller der personer s√łker, og eventuelt ogs√• bekrefter, meldingen om endring av juridisk kj√łnn, uten fullt ut √• v√¶re i stand til √• forst√• hva beslutningen omfatter. Flertallet i ekspertgruppa anser at dette hensynet ikke kan tillegges avgj√łrende vekt da endring av juridisk kj√łnn er en reversibel beslutning. Omgj√łring av beslutninger om √• endre juridisk kj√łnn vil, slik ekspertgruppa vurderer det, heller ikke medf√łre utgifter av betydning for det offentlige.”

 
1c. [Retur 1c] Norges lov om juridisk k√łnsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttr√¶delse den 1. juli 2016.
  ¬ß 4 Endring av juridisk kj√łnn for barn
Barn som har fylt 16 √•r kan selv s√łke om endring av juridisk kj√łnn.
Barn mellom 6 og 16 √•r m√• s√łke om endring av juridisk kj√łnn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles foreldreansvar, men s√łknaden fremmes sammen med bare en av dem, kan det juridiske kj√łnnet likevel endres dersom dette er til barnets beste.
S√łknad om endring av juridisk kj√łnn for barn under 6 √•r fremmes av den eller de som har foreldreansvar for barnet. Barn som er i stand til √• danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet til √• uttale seg f√łr s√łknaden fremmes. Det er et vilk√•r for endring at barnet har en medf√łdt usikker somatisk kj√łnnsutvikling. S√łker m√• legge frem dokumentasjon p√• tilstanden fra helsepersonell.

Den vedtagne norske lov om juridisk k√łnsskifte indeholder ikke bestemmelse om en refleksionsperiode.

 
2a og 2b. [Retur 2a] [Retur 2b] Maltas lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika af 1. april 2015.
  3. Alle personer, der borgere i Malta, har ret til
(a) anerkendelse af deres k√łnsidentitet,
(b) fri udvikling af deres person i henhold til deres k√łnsidentitet,
Mindreårige
7. De personer, der har for√¶ldremyndigheden over den mindre√•rige eller er vejleder for den mindre√•rige, kan indgive en ans√łgning til civilretten (Voluntary Jurisdiction Section) med anmodning om, at retten √¶ndrer den registrerede k√łnsbetegnelse og fornavnet p√• den mindre√•rige, s√•ledes at de svarer til den mindre√•riges k√łnsidentitet.
 
3. [Retur 3] Den tværministerielle arbejdsgruppes rapport af 27. februar 2014.
 
4. [Retur 4] Institut for Menneskerettigheders h√łringsskrivelse af 27. marts 2014 til lovforslag L 182 indeholder bl.a. f√łlgende:
  Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der inds√¶ttes en dispensationsbestemmelse for unge under 18 √•r.
 
5. [Retur 5] Lovforslag L 182 blev vedtaget den 11. juni 2014 som lov nr. 752 af 25. juni 2014 og trådte i kraft den 1. september 2014.
 
6. [Retur 6] Lov om Det Centrale Personregister (LBK nr. 5 af 9. januar 2013 jf. lov nr. 752 af 25. juni 2014).
  ¬ß 3, stk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.
 

* * *
[Indhold] Svaret gengives herunder.

Social- og Indenrigsministeriet
06-09-2016

LGBT Danmark
Nygade 7
1007 K√łbenhavn K

K√¶re S√łren Laursen og Linda Thor Pedersen

Tak for jeres brev af 16. august 2016, hvori LGBT Danmark foresl√•r, at jeg afskaffer kravet om en refleksionsperiode p√• seks m√•neder og kravet om, at ans√łgeren skal v√¶re fyldt 18 √•r for at kunne opn√• juridisk k√łnsskifte.

Disse forslag var ogs√• genstand for dr√łftelse p√• vores m√łde den 26. januar 2016.

Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at jeg gl√¶der mig over den succes, som den g√¶ldende ordning for juridisk k√łnsskifte for de over 18-√•rige faktisk opleves at v√¶re.

Med hensyn til kravet om en refleksionsperiode på seks måneder er det min opfattelse, at der ikke er grund til at afskaffe denne.

Som bekendt var Venstre ikke fortaler for den model for juridisk k√łnsskifte, som blev gennemf√łrt for personer over 18 √•r. Vi havde hellere set en l√łsning, hvor der indgik en l√¶gelig vurdering.

Derfor er det heller ikke min opfattelse, at refleksionsperioden b√łr afskaffes.

Ministeriets sagsbehandling har ogs√• vist, at der er tilf√¶lde, hvor det juridisk k√łnsskifte er fortrudt, ligesom der er tilf√¶lde, hvor en indsendt ans√łgning ikke bekr√¶ftes efter seks m√•neder.

Det er for mig at se udtryk for, at juridisk k√łnsskifte d√¶kker over forskellige livssituationer – lige fra det bevidste, velovervejede valg til den lidt usikre, t√łvende beslutning.
Ordningen for juridisk k√łnsskifte skal kunne rumme begge dele.

Samtidig er det min opfattelse, at en refleksionsperiode på seks måneder ikke er et urimeligt krav for den enkelte.

Med hensyn til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r har jeg forst√•et, at der kun foreligger meget beskeden viden om b√łrns og unges k√łnsidentitetsproblemer.
Det er derfor min opfattelse, at dette forhold maner til betydelig forsigtighed.

Jeg finder derfor ikke for nuv√¶rende grundlag for at arbejde videre med modeller for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

Med venlig hilsen.

Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen til Ligestillingsudvalget.
Forslaget i pdf-format hos Folketingets Ligestillingsudvalg.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen, der ogs√• er registreret og dermed modtaget af Social- og Indenrigsudvalget.
Forslaget i pdf-format hos Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.

Svaret fra social- og indenrigsminister, Karen Ellemann i pdf-format.