LGBT Danmarks udkast af 8. august 2014 til: Vejledning om r√•dgivning, st√łtte og behandling af transk√łnnede, forunders√łgelse og tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte.

Vist 321 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark har den 8. august 2014 udf√¶rdiget et forslag til vejledning om r√•dgivning, st√łtte og behandling af transk√łnnede, forunders√łgelse og tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte.
Udkastet er udf√¶rdiget som et alternativ til Sundhedsstyrelsens (SST) udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede”, som LGBT Danmark i sit h√łringssvar betegnede som overordentligt formynderisk over for og umyndigg√łrende af de transpersoner, som ops√łger sundhedsv√¶senet med henblik p√• r√•dgivning om k√łnsidentitet og/eller k√łnskorrigerende behandling, og at det virker som om udkastet er skrevet ud fra betragtningen: “Vi ved bedst, hvad du er, og hvad der er bedst for dig.” Det er ikke en holdning, som er v√¶rdig i dagens Danmark.

LGBT Danmarks forlag til vejledning i sin helhed.

Fredag den 8. august 2014.
LGBT Danmarks udkast til:

Vejledning om r√•dgivning, st√łtte og behandling af transk√łnnede,
forunders√łgelse og tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte

Indhold
 1. Formål
 2. R√•dgivning og st√łtte til transk√łnnede
 3. K√łnshormonbehandling
 4. Feminiserings-/maskuliniseringsbehandling
 5. Deponering af arvemateriale
 6. Forunders√łgelse (diagnosen transseksuel hos voksne)
 7. B√łrn og unge under 18 √•r
 8. Tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte
 9. Den kirurgiske behandling (k√łnsskifteoperationen)
 10. Opf√łlgning efter k√łnsmodificerende behandling
 11. Afslag/tilbagetrædelse
 12. Ophævelse

 1. [Til indhold] Formål
  Vejledningens form√•l er at pr√¶cisere hvordan sundhedsv√¶senet, s√• vidt det er muligt, gennem kvalificeret r√•dgivning, st√łtte og eventuelt gennem behandling hj√¶lper den transk√łnnede, der √łnsker det, med at udforske og udleve sin k√łnsidentitet for derigennem at f√• afklaret sin k√łnsidentitet og sit eventuelle √łnske om k√łnsmodificerende behandling, samt angive vilk√•rerne for forunders√łgelse og tilladelse til kastration
  som led i et operativt k√łnsskifte.

  Vejledningen pr√¶ciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, l√¶ger og andre sundhedspersoner skal udvise over for transk√łnnede, der kontakter sundhedsv√¶senet, og at dette skal foreg√• med en √•ben, rummelig, v√¶rdig og respektfuld tilgang til den transk√łnnedes problemer, synspunkter og √łnsker.

  Vejledningen fastlægger endvidere ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner.

  Vejledningen knytter sig til autorisationsloven og sundhedsloven.

 2. [Til indhold] R√•dgivning og st√łtte til transk√łnnede
  1. Transk√łnnede skal have tilbud om r√•dgivning og st√łtte til at udforske og udleve deres k√łnsidentitet.
  2. R√•dgivningen er ikke en betingelse for og har ikke indflydelse p√• muligheden for at modtage k√łnskorrigerende behandling.
  3. N√¶re p√•r√łrende kan ligeledes tilbydes r√•dgivning og st√łtte dels til forst√•else af transk√łnnedes k√łnsidentitet og de problemer, deres k√łnsidentitet kan medf√łre, og dels for at kunne st√łtte den transk√łnnede.
 3. [Til indhold] K√łnshormonbehandling
  1. Behandling med k√łnshormoner kan ordineres og vedligeholdes af den alment praktiserende l√¶ge eller af en speciall√¶ge med kendskab til hormonbehandling.
  2. Det er ikke en betingelse, at patienten har udtrykt √łnske om kastration som led i et k√łnsskifte.
  3. Der kr√¶ves ikke den under pkt. 6 n√¶vnte forunders√łgelse, men den alment praktiserende l√¶ge eller speciall√¶gen med kendskab til hormonbehandling skal:
   1. Orientere patienten om de forventede effekter af k√łnshormonbehandling, bivirkninger og risiko for komplikationer, herunder at forandringerne kan v√¶re irreversible samt, at der kan opst√• en reduktion i fertiliteten og de reproduktive muligheder.
   2. Foretage opf√łlgning p√• behandlingens virkning, bivirkninger og eventuelle komplikationer, herunder relevante regelm√¶ssige somatiske– og parakliniske unders√łgelser og have fokus p√• s√¶rlige risikoomr√•der, bl.a. hjertekarsygdomme, knoglesk√łrhed og visse kr√¶ftformer (bryst-, livmoderhals, √¶ggestokke, livmoder og prostata), hvor kontrol og forebyggende tiltag skal tilpasses den enkelte patient.
    Dette g√¶lder uanset om patienterne har gennemg√•et operativt k√łnsskifte eller ej.
  4. Kastration som led i et k√łnsskifte foruds√¶tter mindst 6 m√•neders kontinuerlig k√łnshormonbehandling m√•lrettet det √łnskede k√łn, medmindre der foreligger en kontraindikation herfor.
   Form√•let med hormonbehandling forud for kastration er prim√¶rt at indf√łre en periode med mulighed for delvis reversibel hormonbehandling, f√łr det irreversible kirurgiske indgreb.
 4. [Til indhold] Feminiserings-/maskuliniseringsbehandling
  Behandling af transk√łnnede kan endvidere omfatte f√łlgende elementer, som tilbydes uden den under pkt. 6 n√¶vnte forunders√łgelse:
  1. Indgreb på adamsæble.
  2. Stemmelæber, stemme- og kommunikationsterapi.
  3. Epilering af u√łnsket h√•rv√¶kst.
  4. Hårtransplantation.
  5. Tilskud til paryk efter samme regler som kvinder, der har modtaget kemoterapi.
  6. Der kan operativt indl√¶gges brystimplantater, hvis k√łnshormonbehandling ikke eller i ringe grad har medvirket til udvikling af kvindelig brystform, eller hvis k√łnshormonbehandling af sundhedsm√¶ssige grunde ikke kan tilr√•des.
  7. Brystfjernelse med genplacering af brystvorterne (mastektomi).
  8. Feminiserings-/maskuliniseringskirurgisk behandling som f.eks. af næse og kæbe.
  9. Penisproteser.
  10. Brystbindere til transmænd, som ikke har fået mastektomi.
 5. [Til indhold] Deponering af arvemateriale
  1. Sædceller kan deponeres og nedfryses med henblik på senere assisteret reproduktion. Der kan kun deponeres ægceller, hvis det er muligt at lægge disse tilbage til samme person på et senere tidspunkt jf. § 13 i lov om assisteret reproduktion.
  2. Der skal vejledes derom.
 6. [Til indhold] Forunders√łgelse (diagnosen transseksuel hos voksne)
  1. Forunders√łgelsen har til form√•l at vurdere, om en person kan diagnosticeres som transseksuel, har et vedholdende √łnske om kastration som led i et k√łnsskifte og kan overskue konsekvenserne ved k√łnsmodificerende behandling.
  2. Forunders√łgelsen og dermed diagnosen transseksuel stilles af en alment praktiserende l√¶ge eller en praktiserende psykiater.
  3. Hvis patienten helt eller delvis har f√•et foretaget en udredning/forunders√łgelse, eventuelt i udlandet, skal det vurderes, om den kan indg√• som en del af forunders√łgelsen og eventuelt supplere eller erstatte elementer i forunders√łgelsen.
  4. Den alment praktiserende læge eller praktiserende psykiater skal:
   1. Udarbejde en tids- og vurderingsplan i samarbejde med patienten.
   2. Afklare, om patienten kan overskue konsekvenserne af k√łnsmodificerende behandling.
   3. Afklare om √łnsket herom har v√¶ret til stede i minst et halvt √•r.
   4. Afdække eventuelle forhold, som taler imod, at patienten er transseksuel.
  5. Diagnosen transseksualitet kan stilles, hvis patienten f√łler sig som tilh√łrende det modsatte k√łn.
 7. [Til indhold] B√łrn og unge under 18 √•r
  1. Fælles for unge under 15 år og unge, der er fyldt 15 år
   1. Forunders√łgelse
    1. Forunders√łgelsen har til form√•l at vurdere, om den unge kan diagnosticeres som transseksuel og som f√łlge deraf har behov for behandling.
    2. Til denne vurdering kan tilknyttes speciall√¶ger i b√łrne- og ungdomspsykiatri og speciall√¶ger i psykiatri med s√¶rlig viden om transseksualitet samt speciall√¶ger i p√¶diatrisk endokrinologi og gyn√¶kologi med s√¶rlig viden om transseksuelle b√łrn og unge.
    3. En enkelt læge skal have det overordnede ansvar.
    4. Forunders√łgelsen og behandlingen skal have s√¶rlig fokus p√• den unges v√¶kst og udvikling samt familie og sociale forhold.
    5. Den unge og dennes for√¶ldre skal have tilbud om r√•dgivende og st√łttende samtaler.
    6. Hvorn√•r den unge kan starte en forunders√łgelse, beror p√• en individuel vurdering.
   2. Der skal gives den unge tid til refleksion.
   3. Der skal efter de f√łrste konsultationer udarbejdes en tids- og behandlingsplan i samarbejde med den unge og dennes for√¶ldre.
   4. Medicinsk behandling
    1. Den medicinske behandling omfatter reversibel behandling med supprimerende hormonterapi og delvist reversibel behandling med k√łnshormoner.
    2. Inden opstart af medicinsk behandling, skal der v√¶re gennemf√łrt en forunders√łgelse.
    3. Supprimerende hormonbehandling:
     1. Den unge er eller anses efter overvejende sandsynlighed at være transseksuel.
     2. Den unge er egnet til behandlingen og har et vedholdende √łnske herom.
     3. Den unge og dennes forældre eller eventuel værge kan overskue konsekvenserne af behandlingen, herunder kan give samtykke til behandlingen. Lægen kan henvise til pædiatrisk endokrinolog (vækst og reproduktion).
     4. At der ikke er somatiske eller psykiatriske forhold, der taler imod.
     5. Form√•let med den supprimerende hormonbehandling er at uds√¶tte den unges pubertet og dermed udviklingen af k√łnskarakteristika for at give den unge tid til refleksion og til at udforske sin k√łnsidentitet.
     6. Behandlingen skal almindeligvis ikke anvendes, f√łr den unge har n√•et Tanner stadie 2 – 4.
     7. Den unges fysiske udvikling skal f√łlges n√łje, og de behandlingsm√¶ssige tilbud skal l√łbende tilpasses den unges udviklingsm√¶ssige forandringer igennem puberteten.
    4. K√łnshormonbehandling:
     1. Den unge er transseksuel.
     2. Den unge er egnet til behandlingen og har et vedholdende √łnske herom.
     3. Den unge kan overskue konsekvenserne af behandlingen og give sit informerede samtykke hertil.
     4. At der ikke er somatiske eller psykiatriske forhold, der taler imod.
  2. Unge under 15 år
   1. Forældremyndighedens indehaver skal jf. sundhedslovens § 16 inddrages.
   2. Der kræves informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
  3. Unge, der er fyldt 15 år
   1. Forældremyndighedens indehaver skal jf. sundhedslovens § 16 inddrages.
   2. Den unge kan selv give informeret samtykke.
   3. S√•fremt en sundhedsperson jf. sundhedslovens ¬ß 17, stk. 2 efter en individuel vurdering sk√łnner, at den unge ikke selv er i stand til at forst√• konsekvenserne af sin stillingtagen kan for√¶ldremyndighedens indehaver give informeret samtykke p√• den unges vegne.
 8. [Til indhold] Tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte
  1. Lovgrundlag
   1. Sundhedsstyrelsen kan jf. sundhedslovens ¬ß 116 give en ans√łger, der jf. sundhedslovens ¬ß 115, stk. 3 er fyldt 18 √•r, tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis vedkommende har f√•et stillet diagnosen transseksuel, har et vedholdende √łnske om kastration
    som led i k√łnsskifte og kan overskue konsekvenserne.
   2. Ved kastration forst√•s jf. sundhedslovens ¬ß¬ß 104 og 115 indgreb, hvorved k√łnskirtlerne (testikler eller og livmoder) fjernes, eller behandlinger, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion.
  2. Fremgangsm√•den ved ans√łgning om kastration som led i k√łnsskifte
   1. Sundhedsstyrelsen skal i henhold til sundhedsloven godkende kastration som led i k√łnsskifte, det vil sige fjernelse af √¶ggestokke og livmoder hos kvinder og fjernelse af testikler hos m√¶nd.
   2. Ans√łgning om kastration som led i k√łnsskifte, skal sendes til Sundhedsstyrelsen, Tilsyn og Patientsikkerhed, Axel Heides Gade 1, 2300 K√łbenhavn S.
    Ans√łgningen skal v√¶re dateret og underskrevet og indeholde f√łlgende oplysninger:
    1. Ans√łgerens navn, adresse og personnummer.
    2. Om ans√łgeren √łnsker kastration som led i operativt k√łnsskifte fra mand til kvinde eller fra kvinde til mand.
    3. Hvem, der har foretaget forunders√łgelsen og herunder stillet diagnosen transseksuel, vurderet, at ans√łgeren har et vedholdende √łnske om kastration som led i k√łnsskifte samt kan overskue konsekvenserne af indgrebet.
    4. En erklæring fra den pågældende læge derom.
    5. En tilladelse til, at Sundhedsstyrelsen kan indhente udtalelse fra den pågældende læge.
   3. Hvis ans√łgeren opfylder betingelserne, giver Sundhedsstyrelsen tilladelse til kastration som led i operativt k√łnsskifte.
   4. Hvis ans√łgningen giver anledning til tvivl herom, forel√¶gger Sundhedsstyrelsen sagen for Retsl√¶ger√•det.
   5. St√łtter udtalelsen fra Retsl√¶ger√•det ans√łgerens √łnske om kastration som led i operativt k√łnsskifte, giver Sundhedsstyrelsen tilladelse dertil.
   6. St√łtter udtalelsen fra Retsl√¶ger√•det ikke ans√łgerens √łnske, foretaget der partsh√łring, inden Sundhedsstyrelsen enten giver tilladelse til eller afslag p√• kastration som led i operativt k√łnsskifte.
 9. [Til indhold] Den kirurgiske behandling (k√łnsskifteoperationen)
  1. De gyn√¶kologiske og plastikkirurgiske indgreb p√• genitalier i forbindelse med operativt k√łnsskifte foruds√¶tter indg√•ende specialisterfaring med kirurgiske indgreb p√• transseksuelle.
  2. Kastration foruds√¶tter desuden mindst 6 m√•neders kontinuerlig k√łnshormonbehandling m√•lrettet det √łnskede k√łn (medmindre der foreligger en kontraindikation herfor).
  3. Inden tildannelse af neopenis (kvinde til mand) og tildannelse af neovagina (mand til kvinde) skal plastikkirurgen sikre, at der er gennemf√łrt en kastration, eller s√•fremt operation planl√¶gges i √©t forl√łb, at der foreligger tilladelse til kastration fra Sundhedsstyrelsen.
  4. Kvinde til mand
   1. Det operative k√łnsskifte omfatter fjernelse af livmoder, √¶ggeledere, √¶ggestokke og vagina.
   2. Patienten skal ogs√• tilbydes samtale og vurdering af mulighederne for tildannelse af mandligt udseende k√łnsorganer som tildannelse af neopenis og pung.
  5. Mand til kvinde
   Det operative k√łnsskifte omfatter fjernelse af testikler, penisamputation og tildannelse af kvindeligt udseende k√łnsorganer.
 10. [Til indhold] Opf√łlgning efter k√łnsmodificerende behandling
  1. Den transseksuelle skal efter k√łnsmodificerende behandling tilbydes at blive fulgt af de behandlende i mindst et √•r efter behandlingen er gennemf√łrt.
  2. L√¶gen skal sikre en forebyggende indsats for den transseksuelle, som har gennemf√łrt et operativt k√łnsskifte, og er i kontinuerlig hormonbehandling. Den forebyggende indsats skal have fokus p√• s√¶rlige risikoomr√•der, bl.a. hjertekarsygdomme, knoglesk√łrhed og visse kr√¶ftformer (bryst-, livmoderhals, √¶ggestokke, livmoder og prostata), hvor kontrol og forebyggende tiltag skal tilpasses den enkelte patient.
 11. [Til indhold] Afslag/tilbagetrædelse
  Personer, som efter endt forunders√łgelse, ikke √łnsker yderligere medicinsk eller kirurgisk behandling, eller som f√•r afslag p√• behandling, skal have tilbud om st√łttende og r√•dgivende samtaler.
 12. [Til indhold] Ophævelse
  Denne vejledning oph√¶ver Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

  Sundhedsstyrelsen, den xx. 2014

[Til indhold] Bilag
Definitioner
Biologiske k√łn
En persons biologiske k√łn defineres af bl.a. kromosomer, k√łnskirtler, k√łnshormoner, indre og ydre k√łnsorganer og sekund√¶re k√łnskarakteristika.
Nyf√łdte b√łrn har i de fleste tilf√¶lde et entydigt k√łn og tildeles derfor enten drenge- eller pigek√łn.
Endokrinologi
Læren om hormoner.
Epilering
Fjernelse af u√łnskede h√•rv√¶kst.
Hormonterapi
Behandling med hormoner.
Juridisk k√łnsskifte
Tildeling af nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.
K√łnshormonbehandling
Behandling med k√łnshormoner for at udvikle de sekund√¶re k√łnskarakterer for det k√łn, som personen identificerer sig som og √łnsker at tilh√łre, samt for at d√¶mpe det ved f√łdslen tildelte k√łns egenproduktion af k√łnshormoner.
K√łnsidentitet
Den enkelte persons vedholdende indre og individuelle oplevelse af
 1. sit k√łn – hvilket m√•ske, m√•ske ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn – og
 2. sin krop – hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indeb√¶re √¶ndringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling –
  og m√•der at udtrykke sit k√łn p√• herunder p√•kl√¶dning, tale og manerer.
K√łnsmodificerende behandling
Behandling med k√łnshormoner, operativ √¶ndring af k√łnsorganer og sekund√¶re k√łnskarakterer.
K√łnsskifte
Kort betegnelse for henholdsvis operativt k√łnsskifte og juridisk k√łnsskifte og for begge, n√•r disse foreg√•r i forl√¶ngelse af hinanden.
K√łnsskifteoperation
Operative indgreb og behandling med k√łnshormoner for at tilpasse den transk√łnnedes krop, s√• den i st√łrst mulig udstr√¶kning svarer til personens oplevede k√łn.
 1. Fra mand til kvinde – MtK: Behandling med kvindelige k√łnshormoner og operativ tildannelse af en skede, hvorunder penis, pung og testikler fjernes.
 2. Fra kvinde til mand – KtM: Behandling med mandlige k√łnshormoner og operativ fjernelse af livmoder og √¶ggestokke og eventuelt ogs√• af brysterne, samt muligvis tildannelse af en penis.
Operativt k√łnsskifte
Se: K√łnsskifteoperation.
Pædiatri
Medicinsk speciale, der besk√¶ftiger sig med b√łrnesygdomme.
Somatisk
Legemlig.
Supprimerende
Dæmpende Рbremsende.
Tanner stadie
Skala for fysisk udvikling hos b√łrn, unge og voksne.
Transk√łnnet/transk√łnnede
F√¶llesbetegnelse om personer hvis k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i st√łrre eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.
At v√¶re transk√łnnet har ikke noget med seksuel orientering at g√łre.
Transperson
Se: Transk√łnnet/transk√łnnede.
Transseksuel/transseksualitet
En person, hvis k√łnsidentitet ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn, men som f√łler sig som tilh√łrende det modsatte k√łn.
Nogle, men ikke alle √łnsker at leve som og blive anerkendt som tilh√łrende det modsatte k√łn, og nogle, men ikke alle, √łnsker behandling med k√łnshormoner og/eller kirurgiske indgreb for at √¶ndre sin krop, s√• den bliver s√• identisk som muligt med det √łnskede k√łn.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

* * *
Udkastet til vejledning i pdf-format.