Kastrationsvejledning. VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Oph√¶vet

Vist 686 gange.
Ophævet Рhistorisk Рikke gældende.
Vejledningen blev den 28. august 2014 tilknyttet den nyudstedte Kastrationsbekendtg√łrelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.
Vejledningen blev oph√¶vet og afl√łst af: Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transk√łnnede.

Vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte – VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 – popul√¶rt betegnet Kastrationsvejledningen – henh√łrer under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og knytter sig til bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte og Sundhedsloven, som den 28. august 2014 blev erstattet af bekendtg√łrelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.

* * *
Vejledningen

1. Almindelige bemærkninger
Vejledningen omfatter personer, der har fået stillet diagnosen transseksualisme.
Kastration med henblik p√• k√łnsskifte er reguleret i Sundhedsloven kapitel 33. Af Sundhedsloven ¬ß 116 fremg√•r det, at det er indenrigs- og sundhedsministeren, der giver tilladelse til kastration. Denne kompetence er i henhold til bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration ¬ß 5, videregivet til Sundhedsstyrelsen.
Ved kastration forst√•s indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion, jf. Sundhedsloven ¬ß 104.

2. Betingelser
Efter Sundhedsloven ¬ß 115 kan der gives tilladelse til kastration herunder med henblik p√• k√łnsskifte, s√•fremt ans√łgerens nuv√¶rende genitale k√łn medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Derudover foruds√¶ttes det bl.a., at ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte er vedholdende, og at ans√łgeren kan overskue konsekvenserne af et k√łnsskifte. Typisk vil der inden ans√łgning indsendes foreligge en observationsfase, der s√¶dvanligvis str√¶kker sig over mindst 2 √•r. Begrundelsen for kravene er, at der er tale om et omfattende og irreversibelt indgreb.
Kastration er i sig selv ikke tilstr√¶kkelig grundlag for anerkendelse af et k√łnsskifte, med hvad deraf f√łlger som fx personnummerskift.

3. Fremgangsm√•den ved anmodning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte

Ans√łgeren skal sende sin ans√łgning om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Tilsyn.
I ans√łgningen skal f√łlgende oplysninger fremg√•:

 • Navn, adresse og cpr. nummer,
 • om k√łnsskiftet er fra mand til kvinde eller kvinde til mand,
 • at man √łnsker √¶ndring af cpr. nummer samt eventuelt navn, hvis dette ikke allerede er skiftet, se nedenfor i dette afsnit,
 • p√• hvilken afdeling/klinik observationsforl√łbet har foreg√•et,
 • at der gives tilladelse til at Sundhedsstyrelsen indhenter udtalelser fra den p√•g√¶ldende afdeling/klinik og Retsl√¶ger√•det
 • samt p√• hvilket sygehus operationen/operationerne √łnskes udf√łrt.

Ans√łgningen skal dateres og underskrives.
K√łnsskifteomr√•det er klassificeret som en h√łjt specialiseret behandlingsform, hvorfor det af Sundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet vil fremg√• hvilket/ hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform.
Sundhedsstyrelsen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, medmindre ans√łgeren i nogle √•r har gennemg√•et et observationsforl√łb p√• en af de afdelinger/klinikker, som if√łlge specialeplanl√¶gningsvejledningen er tillagt kompetence til at varetage denne vurdering og behandlingsform.
Ans√łgeren skal henvises til observationsforl√łbet af en l√¶ge, oftest ans√łgerens egen l√¶ge.
Efter Familiestyrelsen bekendtg√łrelse nr. 146, af 6. marts 2006 er der mulighed for, at der for personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan g√łres en undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn.

3.1 Indhentelse af erklæring
Styrelsen indhenter en erkl√¶ring vedr√łrende ans√łgeren fra den afdeling/ klinik, der har st√•et for observationsforl√łbet. Erkl√¶ringen forel√¶gges herefter for Retsl√¶ger√•det med henblik p√• en vurdering af ans√łgeren. N√•r retsl√¶ger√•dets udtalelse foreligger, bliver ans√łgeren partsh√łrt og styrelsen tager herefter endelig stilling til ans√łgningen.

3.2 Erklæringens indhold
En erkl√¶ring vil typisk indeholde f√łlgende oplysninger:

 • Navnet p√• den l√¶ge og andre behandlere patienten har haft kontakt med i forbindelse med observationsforl√łbet,
 • varighed af ans√łgerens kontakt til den l√¶ge og andre behandlere, der har st√•et for observationsforl√łbet,
 • psykologiske tests, herunder navn og stillingsbetegnelse p√• den person der har st√•et for testene,
 • kontakt med andre afdelinger
 • samt kontakt med andre relevante personer/institutioner.

Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om:

 • Sociale forhold,
 • legemlige sygdomme,
 • medicin- og alkoholforbrug, herunder misbrug,
 • tidligere og nuv√¶rende psykiske tilstand,
 • seksuel udvikling,
 • k√łnsskifte√łnsket (ans√łgerens og andres oplysninger, forl√łbet indtil nu etc.),
 • p√•r√łrendesamtale (med ans√łgerens for√¶ldre eller en sl√¶gtning der har kendt ans√łgeren livslangt og med nuv√¶rende betydningsfulde personer i ans√łgerens liv),
 • k√łnshormonbehandling,
 • psykologisk unders√łgelse, (eventuelt flere, konklusion af unders√łgelsen, eventuelle kommentarer til unders√łgelsen af den der udarbejder erkl√¶ringen),
 • objektiv legemlig unders√łgelse,
 • objektiv psykisk unders√łgelse,
 • samlet konklusion. Et kort resume, ans√łgerens holdning til k√łnsskifte√łnsket, reaktion p√• eventuelt afslag. Ans√łgerens reaktion p√• k√łnshormonbehandling, b√•de psykisk og fysisk. Testpsykologisk og klinisk indtryk. L√¶gens vurdering af k√łnsskifte√łnsket, herunder hvad taler for og imod, og om nuv√¶rende genitalia m.m. medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser,
 • samt en vurdering af, hvorledes ans√łgeren vil klare en eventuel k√łnsmodificerende behandling, herunder ans√łgerens mentale ressourcer.

3.3 Praktiske forhold efter indgrebet
N√•r kastration og k√łnsmodificerende indgreb er foretaget, underrettes Sundhedsstyrelsen herom af den l√¶ge/afdeling der har foretaget indgrebene samt af ans√łgeren selv. Styrelsen anerkender herefter, at ans√łgeren har skiftet k√łn.
Styrelsen s√łrger samtidig for, at ans√łgerens nye k√łn bliver registreret i Det Centrale Personregister, og at den p√•g√¶ldende f√•r et nyt personnummer, der svarer til det nye k√łn.
Ans√łgeren kan f√• √¶ndret sit fornavn i overensstemmelse med sit nye k√łn. Dette sker ved, at ans√łgeren henvender sig til kordegnen i sit bop√¶lssogn medbringende en kopi af brev fra Sundhedsstyrelsen, hvoraf det fremg√•r, at styrelsen har anerkendt k√łnsskiftet.
Herefter har ans√łgeren mulighed for at f√• udstedt pas, k√łrekort, f√łdselsattest og lignende legitimationsdokumenter med sit nye k√łn, navn og personnummer.
Ans√łgeren betragtes s√•ledes p√• alle m√•der som en person af det nye k√łn.
Udgifterne i anledning af kastration afholdes efter Sundhedsloven § 246 af staten.

4. Anerkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet
Det er Sundhedsstyrelsen, der tager stilling til anerkendelse af k√łnsskifte foretaget i udlandet.
Afg√łrelsen om anerkendelse af et udenlandsk k√łnsskifte vil altid bero p√• en konkret vurdering.
Der skal s√•ledes forel√¶gge en erkl√¶ring fra den opererende l√¶ge, samt en erkl√¶ring fra en dansk speciall√¶ge i gyn√¶kologi, som har foretaget en klinisk unders√łgelse af personen, indvendig s√•vel som udvendig. Sundhedsstyrelsen kan endvidere indhente yderligere oplysninger, s√•fremt det i den konkrete sag sk√łnnes n√łdvendigt.

Det er en foruds√¶tning for at anerkende et juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde, at f√łlgende er opfyldt:

 • K√łnskirtlerne er fjernet (orchidektomi),
 • penis er fjernet (penektomi)
 • og s√¶dvanligvis at vaginoplastik og tildannelse af k√łnsl√¶ber er foretaget.

Der b√łr endvidere foreligge oplysninger om den p√•g√¶ldendes hormonale status.
Ved anerkendelse af et juridisk k√łnsskifte fra kvinde til mand kan forholdene variere. Det er dog en foruds√¶tning for k√łnsskiftet, at b√•de livmoder og begge √¶ggestokke er fjernet.
Der b√łr tillige foreligge oplysninger om den p√•g√¶ldendes hormonale status.

Sundhedsstyrelsen, den 27. november 2006 Anne Mette Dons
/Katrine Winkel

Vejledningen på Retsinformation.Ophævet Рhistorisk Рikke gældende.