Formandens beretning l√łrdag den 15. marts 2008.

Vist 158 gange.
2007 var et √•r, hvor vores aktivitetsniveau blev skruet endnu h√łjere op end tidligere. Dette vil desv√¶rre fremg√• af vores regnskab, hvor vi kommer ud med et driftsunderskud igen i 2007. Under gennemgangen af regnskabet vil kassereren komme ind p√• hvad der er √•rsagen til dette underskud.

Hvilke aktiviteter har vi så haft i 2007?
Lad mig begynde med generalforsamlingen:
P√• vores generalforsamling i den 31. marts 2007 fik vi en bestyrelse med f√łlgende sammens√¶tning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Tina Schuldt Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Jane Johansen
Bestyrelsesmedlem: Ulla R√łrvig
1. suppleant: Pernille Knudsen
2. suppleant: Signe Kruse

Generalforsamlingen vedtog ogs√• f√łlgende vedt√¶gts√¶ndring, samt en forh√łjelse af kontingentet til 300,00 dkk om √•ret.
§ 23 i vedtægterne ændret:
Ved foreningens oph√¶velse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket form√•l foreningens evt. formue og aktiver i √łvrigt skal anvendes. “er s√•ledes ikke tilstr√¶kkelig. Ved foreningens oph√¶velse skal det almennyttige form√•l s√•ledes tilgodeses og en eventuel formue m√• s√•ledes eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuv√¶rende formulering.

Den nye formulering ser derfor således ud:
“Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jvf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.”

Jane Johansen trådte ud af bestyrelsen.
I oktober måned besluttede foreningens sekretær Jane at forlade bestyrelsen, da hun vil koncentrere sig om hendes civile job.
Jeg vil gerne takke Jane for hendes mangeårige engagement i foreningen, og jeg håber vi ser hende tilbage igen, når tiden tillader det.

B 142: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder
Trans-Danmark fremsendte den 14. maj 2005 en henvendelse til Sundhedsudvalget (SUU), hvor vi udbad os foretr√¶de og samtidig fremsendte vore kommentarer til forslaget. Vores skrivelse skulle danne grundlag for det indl√¶g vi kom med under h√łringen i SUU, s√•ledes at vi
ikke skulle bruge tid på at henvise til lovgivningen under foretrædet for SUU; men at vi kunne henvise til det materiale, vi havde fremsendt på forhånd. 15 minutter er kort tid til at komme igennem et forslag som det af Enhedslisten fremsatte forslag.

Den 7. juni 2007 havde vores næstformand Tina Vyum så foretræde for SUU, hvor hun i hendes gennemgang, kunne henvise til det dokument som vi havde fremsendt på forhånd.

Efter h√łringsrunden blev der sendt sp√łrgsm√•l fra Sundhedsudvalget til sundhedsminister Lars L√łkke Rasmussen.

Den 25. september fremsendte Trans-Danmark s√• vore kommentarer til de svar der p√• dette tidspunkt forel√•; men samme dag som SUU modtog disse kommentarer (kan l√¶ses p√• hjemmesiden), ja s√• kom der yderligere svar fra Lars L√łkke Rasmussen, og endnu engang fremsendte vi vore kommentarer til disse svar den 4. oktober 2007.

I denne forbindelse opdagede vi at forslaget var taget af bordet, da man ikke havde f√•et det f√¶rdigbehandlet i Folketingssamlingen 2006/2007. Trans-Danmark henvendte sig derfor til forslagsstilleren Per Clausen fra Enhedslisten, for at h√łre om forslaget ville blive genfremsat i denne Folketingssamling. Her er hans svar:

“K√¶re Karin Astrup
Vi frems√¶tter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg skal f√łrst have gennemg√•et alle sp√łrgsm√•l, svar og henvendelser samt indl√¶ggene fra f√łrste behandling grundigt for at se, om det giver anledning til √¶ndringer/forbedringer eller en eventuel opdeling.
MVH
Per Clausen”

Det er bestyrelsens opfattelse, at initiativet fra Enhedslisten er meget positivt; men real politisk har det nok ikke den store chance for at blive vedtaget, alene af den grund at EL er forslagsstilleren.

Bestyrelsen har derfor valgt en strategi hvor vi selvf√łlgelig bakker op omkring et hvert forslag der kan forbedre vore vilk√•r; men vi vil gerne pr√łve at p√•virke regeringen til at frems√¶tte et forslag, derfor vil vi i det kommende √•r tage kontakt til den nye superminister, Karen Jespersen, samt pr√łve at f√• m√łder i stand med relevante folketingsmedlemmer i de store partier. Vi har allerede initiativer i gang p√• omr√•det.

Via af vores TGEU samarbejde har vi modtaget ammunition til at give os i kast med det juridiske k√łnsskifte, hvor navne- og cpr-problematikken stadig ikke er optimal. I den s√•kaldte Hammarberg rapport fra december 2007 (Thomas Hammarberg er EU kommiss√¶r for menneskerettigheder) omtales, det vi kalder juridisk k√łnsskifte, som en menneskerettighed, og de lande hvor man kr√¶ver at man skal have en k√łnsmodificerende operation for at opn√• en √¶ndring af civilretsligstatus, ikke overholder menneskerettighederne. Denne konklusion vil vi benytte overfor de danske myndigheder.

Kjole Ole sagen.
Trans-Danmark, der meldte B&O-forhandleren i Viborg p√• vegne af Kjole-Ole, er tilfreds med b√łdeforl√¶g i diskriminationssag.
Mens Kjole-Ole er dybt skuffet over, at det “kun” koster B&O-forhandleren i Viborg en b√łde p√• 3000 kroner at diskriminere m√¶nd i damet√łj, s√• er Trans-Danmark tilfreds.
Det var Trans-Danmark, der i sin tid anmeldte B&O-forhandleren til politiet p√• vegne af Kjole-Ole, og selv om vi havde h√•bet p√• en retssag, s√• er et b√łdeforl√¶g fuldt tilstr√¶kkeligt.

Spring ud dag den 30. maj 2007
30. maj var det den f√łrste internationale “Spring ud dag” for transvestitter og transseksuelle. Ideen til denne dag kommer fra Katja Tordrup, formanden for TiD, og et par af vore medlemmer brugte denne dag til at dele blomster ud p√• g√•gaden i √Örhus.
Katja håber at denne event kan gentages i 2008.

Conference on LGBT Human Rights, K√łbenhavn 27-29. juli 2009, World Out Games
Formanden fra LBL forespurgte om Trans-Danmark ville deltage i planlægningen af denne konference, hvilket vi har indvilliget i.
Det f√łrste m√łde var den 31.10 kl. 17:00 i K√łbenhavn, hvor Tina deltog p√• foreningens vegne. Her blev det besluttet at Trans-Danmark fremover skal st√• for den transgender del af konferencen, hvor der skal arrangeres workshops og key-note speakers.
Trans-Danmark deltager nu i de m√•nedlige m√łder i K√łbenhavn.

Interne opgaver i foreningen.
Bestyrelsen har arbejdet meget p√• at f√• l√łftet foreningen videre, fra vort nuv√¶rende leje og op p√• et organisatorisk mere modent niveau.
√ėkonomien
Med st√łrre og st√łrre krav til foreningens aktivitetsniveau betyder det at der stilles st√łrre og st√łrre krav til finansieringen af disse aktiviteter.
Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at finde indtægtskilder udover kontingent indtægterne. Desværre oplever vi gang på gang, at medlemmerne glemmer at meddele os at de skifter e-mail adresse, hvilket betyder at vi ikke kan sende dem kontingentopkrævning eller newsletter m.m. Jeg vil derfor opfordre jer til at huske at meddele foreningen hvis I skifter jeres e-mail adresse.
Vi arbejder p√• at finde alternative finansieringsmuligheder, og har i 2007 s√łgt om fondsmidler for et bel√łb p√• mere end 100,000 dkk; hvoraf vi har f√•et 3,000 dkk af Gr√¶srodsfonden; og de √łvrige fonde behandler vores ans√łgninger i for√•ret 2008.
Dette arbejde skal fors√¶tte de kommende √•r, da det er meget omkostningskr√¶vende at have vores h√łje aktivitetsniveau og kravene vil ikke mindskes i de kommende 5 √•r.

Vision 2012
P√• det sidste bestyrelsesm√łde i oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe best√•ende af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skulle arbejde med visionerne for foreningens virke frem til 2012.

Trans-Danmark har nu eksisteret siden juni 2002, og i de forgangne 5¬Ĺ √•r er foreningen vokset fra f√łdselsstadiet til at v√¶re n√•et til det tidspunkt hvor Trans-Danmark skal tr√¶de ind i de voksnes r√¶kker. Vi mener selv at de f√łrste sp√¶de skridt er lagt; men nu skal vi have formuleret visionerne for de n√¶ste 4-5 √•r, s√•ledes at bestyrelsen kan l√¶gge en strategi for, hvorledes vi kan n√• vore m√•l, og f√• lavet handlingsplaner til at f√• dem f√łrt ud i livet. Dette er et fors√łg fra bestyrelsens side at f√• organisationen professionaliseret yderligere.

Arbejdsgruppen havde en lang og frugtbar diskussion som f√łrte til at man fik udvalgt 10 emner som skal v√¶re med til at udvikle foreningen og bringe os n√¶rmere vore m√•l:

Visionen:
Arbejdsl√łshedsprocenten for transpersoner skal ned p√• samme niveau som det generelle arbejdsmarked
Forbedrede behandlings tilbud i sundhedsvæsenet herunder fri adgang til behandling i udlandet.
Juridisk k√łnsskifte skal stadf√¶stes i lovgivningen, herunder adgangen til √¶ndringen i civilretslig status.
Trans-Danmark skal påvirke den europæiske udvikling på transgender området, således at vilkårene for transpersoner forbedres på europæisk plan
Rådgivningsfunktionen hos Trans-Danmark skal videreudvikles og udbygges.
Trans-Danmark skal arbejde for √łget forskning indenfor transgender omr√•det.
Skabe finansielle rammer for den √łgede aktivitet
Trans-Danmark skal arbejde for at opbygge et internationalt netværk til erfaringsudveksling.
Trans-Danmarks skal arbejde for at blive anerkendt som den f√łrende transgender forening i Danmark.
Trans-Danmark vil arbejde for at få transpersoner til deltage aktivt i den politiske proces.

Jeg håber at den diskussion af vision 2012 som vi skal have under eventuelt vil blive frugtbar for alle medlemmer.
Bestyrelsen har ligeledes defineret arbejdsopgaverne internt i bestyrelsen, hvilket vi har kommunikeret ud til vore medlemmer i Newsletter nr. 7
Vi har arbejdet med at få automatiseret vores kontingent procedurer, således at vi får alle vore kontingentkroner i kassen, et stort arbejde som Tina Vyum har lavet og som nu virker som det skal.

Bogprojektet – H√•ndbog om k√łnsidentitet
Trans-Danmark er i √łjeblikket ved at udf√¶rdige en bog med arbejdstitlen – H√•ndbog om k√łnsidentitet.
Form√•let er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle..
Bogen vil bl.a. behandle f√łlgende omr√•der:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (k√łnshormonbehandling, k√łnsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.

2007 har vist os at arbejdet med denne bog er mere tidskr√¶vende end vi har v√¶ret klar over p√• forh√•nd. P√• trods af at redaktionsudvalget m√łdes hver anden weekend, s√• har vi ikke n√•et at f√• bogen f√¶rdig til det tidspunkt, vi oprindeligt havde forventet. Dette er beklageligt; men vi vil hellere have et godt gennemarbejdet produkt end noget der er hastet igennem.

Den nye hjemmeside
Som I sikkert har opdaget har Trans-Danmark f√•et en “ny” hjemmeside, som Tina Vyum har lavet sammen med undertegnede.
V i har fors√łgt at g√łre den s√• nem som mulig at navigere rundt p√•; men vi er selvf√łlgelig ikke f√¶rdige med at udvikle p√• den endnu. Vi h√•ber, at vore medlemmer har forst√•else herfor, da vi ogs√• har en masse andre aktiviteter i gang for tiden.
Hjemmesiden er delt op i flere sektioner, hvor der blandt andet er mulighed for at f.eks. booke et foredrag eller se hvilke aktiviteter der er i TS-kontakt.
Med tiden vil den blive udbygget s√•ledes, at hjemmesiden vil v√¶re at finde p√• tysk og engelsk i l√łbet af 2008, samt eventuelt yderligere sprog med tiden. Her kunne vi godt bruge nogle medlemmer, der er villige til at hj√¶lpe med overs√¶ttelsen, ligesom vi har brug for overs√¶ttere den anden vej.

Har vi ellers lavet noget?
Tina, Pia og Karin har holdt foredrag på uddannelsesinstitutioner, for LO og DA, samt loger.
Tina sidder i et udvalg “Det rummelige arbejdsmarked” som er nedsat af Region Syddanmark
Deltaget i IBM’s ligestillingskonference i K√łbenhavn
Deltaget i SiD’s ligestillingskonference
Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafem√łder, for√•rsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost i Randers

Det internationale arbejde i TransGender Europe – TGEU
Trans-Danmark har deltaget i de tre Steering Committee(SC) m√łder som har v√¶ret afholdt i Amsterdam, Berlin og Torino. Tina og Karin er begge medlemmer af SC.
P√• m√łdet i Torino deltog Pia ogs√•, da hun er den ene af to revisorer i TGEU.
Trans-Danmarks engagement i TGEU har v√¶ret udsat for en del kritik fra enkelte medlemmer; men TGEU er efter bestyrelsens opfattelse en “once in a life time” mulighed for at f√• et europ√¶isk samarbejde og netv√¶rk op at st√•. Hvis ikke vi lykkedes er jeg bange for at der vil g√• mange √•r endnu inden man vil fors√łge igen.

Hvorfor skal vi så have et sådant samarbejde på europæisk plan?
Fordi at mere og mere lovgivning vil ske i en europæisk kontekst
Fordi et europæisk netværk vil bidrage med udveksling af erfaringer på tværs af lande grænser
Fordi vi gennem et europ√¶isk samarbejde vil f√• st√łrre indflydelse p√• vores egen dagligdag
Fordi ved at l√łfte i flok, s√• f√•r vi ogs√• de √łkonomiske ressourcer til at kunne foretage det forn√łdne politiske lobby arbejde
Som en europ√¶isk paraply organisation vil vi f√• lettere adgang til de politiske gremier som vi √łnsker at p√•virke.
Vi kan få igangsat mere forskning på det transgender område

Når man står på sidelinien og ser på TGEU så vil de fleste mene at det går alt for langsomt; men man må forstå, at når man skal bygge en organisation hvor medlemmernes baggrund er vidt forskellige og det samme gælder deres organisatoriske niveau, så tager tingene tid.

Bare de kulturelle forskelle mellem de sydeurop√¶iske deltagere og den germanske kultur g√łr at mange ting bliver vendt flere gange inden man opn√•r en f√¶lles forst√•else.

De enkelte medlemmer af SC egen baggrund er ogs√• forskellige, hvilket igen giver forskellig tilgang til f.eks. √łkonomi og organisationsformer.

N√•r dette er sagt s√• er TGEU n√•et meget langt, og Trans-Danmarks indflydelse p√• organisationen er meget stor, dels p.g.a. vores store engagement, men ogs√• p√• grund af vores mere forretningsorienterede tilgang til arbejdet. Med 2 ud af nu 11 medlemmer i SC, samt det faktum at vi sidder p√• nogle vigtige udvalgsposter g√łr, at vi i l√łbet af de sidste n√¶sten 2 √•r, er ved at have en organisationsform, som vi har advokeret siden starten, men som mange gr√¶srodsorganisationer har haft sv√¶rt ved at forholde sig til, blandt andet fordi deres egen organisationsgrad ikke har v√¶ret s√¶rlig stor.

P√• det seneste m√łde i Torino, fik vi s√• endelig √¶ndret bestyrelsesopbygningen og stemmeproceduren s√•ledes, at Steering Committee f√•r 9 medlemmer imod 24 i det oprindelige forslag, og man v√¶lger formand, n√¶stformand og kassereren direkte, og derefter de resterende medlemmer. Foreningerne har 6 stemmer som forening, men man kan godt have flere hvis de delegerede samtidig er individuelle medlemmer. Denne √¶ndring af vedt√¶gterne kr√¶ver en formel godkendelse af medlemmerne, derfor indkaldes der til en ekstraordin√¶r generalforsamling i februar 2008, hvor √¶ndringerne formelt vedtages. Dette sker af hensyn til √ėstrigsk lov, hvorunder TGEU virker.

Desværre blev council 2007 udskudt til 2008, men som plaster på såret så afholdes det i Berlin i stedet for Torino.
Trans-Danmarks rolle i TGEU
Vi har en vision for hvad TGEU skal blive til med tiden og det er f√łlgende:
Vores vision er at TGEU vil blive organisationen som på europæisk plan
Kan være med til at sætte dagsordnen for de betingelser og levevilkår som transpersoner har i dagligdagen
I l√łbet af det kommende √•r finder den rigtige organisationsstruktur, gennem en str√łmligning af organisationen og dens strukturer
F√•r √łkonomien til at gennemf√łre visionerne gennem en √łkonomisk planl√¶gning der ikke baserer sig p√• offentlige tilskud alene.
Får den politiske indflydelse både på europæisk plan men også på nationalt plan
Vi ser vores rolle i det fremtidige TGEU som dem der tilf√łrer TGEU lederskab, forretningsforst√•else og organisatorisk forst√•else. Vi har en stor rolle i at gennemf√łre visionerne for TGEU, p√• kort og lang sigt.

M√łdet med MEP Intergroup i Europa Parlamentet
Den 3. juli havde TGEU en delegation best√•ende af Jane Thomas fra Tyskland, Justus Eisfeld fra Holland og professor Dr. Jur. Stephen Whittle fra UK foretr√¶de i Europa-Parlamentet for at holde m√łde med en af de s√•kaldte Intergroup.

En Intergroup er officielle komiteer under Europa-Parlamentet, hvor medlemmerne er tv√¶rpolitisk sammensat, og hvor disse fokuserer p√• forskellige emner, f.eks. findes der en gruppe som har “freedom of speech” p√• programmet. Den intergroup vi havde m√łde med var den s√•kaldte LGBT, som har en relativ p√¶n indflydelse i parlamentet, og som fik gennemf√łrt resolutionen om Homophobia.

M√łdet var et “touch base” m√łde, hvor Lissy Gr√∂ner der er formand for “Womens Rights and Gender Equality”, Eminie Bozkurt og Michael Cashman fra Petions Committee deltog.

Resultatet af dette m√łde var meget positivt:

LGBT intergroup aftalte at ville afholde et √•rligt m√łde der udelukkende besk√¶ftiger sig med transgender emner
En diskussion af transgender rettigheder vil v√¶re et fast punkt p√• dagsordnen i fremtiden p√• alle m√łder
Emine Bozkurt har inviteret hele SC til Bruxelles som bes√łgsgruppe
Michael Cashman vil bære en Petion (EU fagteknisk udtryk for anmodning/appel) igennem komiteen, så SC skal nu udforme en sådan.
Emine Bozkurt og Lissy Gröner har lovet at lave lobby arbejde i WRGE for forskning i transgender rettigheder, hvor resultatet gerne skulle være en hvidbog der kan forelægges WRGE og derefter Kommissionen.

Nogle af de punkter vi vil tage op med LGBT intergroup er:
Lovgivning – menneskerettigheder
Adgang til sundhedsvæsenet
Diskrimination af transgender på arbejdsmarkedet
Antidiskrimination – gadevold og “hate crimes”
Transgender asyl rettigheder

Internationalt forskningsprojekt om transgender finansieret af EU:
EU kommissionen gav sit ok til gennemf√łrelsen at et trans-europ√¶isk forskningsprojekt, hvor der vil blive lavet en sp√łrgeskema analyse omkring transgender forhold i Europa. Budgettet er 60,258.- ? som finansieres af EU.

Unders√łgelsen foretages af Manchester Metropolitan University af professor i jura Stephen Whittle og professor i sociologi Lewis Turner.

Sidste frist for at svare p√• unders√łgelsens sp√łrgeskema var den 30. november. S√• derfor kan vi ikke oplyse hvor mange respondenter der har v√¶ret p√• unders√łgelsen; men ultimo oktober var der 2,377 der havde udfyldt sp√łrgeskemaet, hvoraf 143 havde benyttet den danske version, hertil kommer at 47 danskere havde svaret p√• den engelske udgave og 26 havde svaret p√• den tyske version. √Örsagen hertil formodes at v√¶re den, at den danske version f√łrst kom op den 10. oktober, hvor unders√łgelsen allerede havde v√¶ret i gang i 10 dage.

Den endelige rapport forventes f√¶rdig i marts 2008, hvorefter man vil anvende resultaterne fra unders√łgelsen til at f√• flere midler stillet til r√•dighed for yderligere forskning p√• omr√•det.

Sociale aktiviteter (TS-kontakt):
Hele √•ret har der v√¶ret afholdt cafe aftener et en gang om m√•neden i √Örhus og som noget nyt ogs√• hos Signe i Skader, samt haft en velbes√łgt sommerfest der igen i √•r fandt sted hos Signe i Skader.

Julefrokosten blev i år afholdt i Randers med 25 deltagere til god med og julehygge.

De kendte Randers m√łder blev genoplivet i Trans-Danmarks regi i 2007; ogs√• selvom det ene m√łde blev holdt i Vejle. Alle arrangementerne har v√¶ret velbes√łgte.

Jeg vil gerne her opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kr√¶ver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv ikke n√łdvendigvis i bestyrelsen, men i et projekt som man br√¶nder for. Ildsj√¶le hj√¶lper projekterne til et resultat.

Karin Astrup
Formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.