Albert Nielsen ansøgte i 1924 om navneforandring til Alberta Nielsen.

Vist 1.188 gange.
Albert Nielsen vedlagde sin ansøgning en tysk speciallÌgeerklÌring güende ud pü, at han var et intersexuelt individ, hvor kvindekønnet i tidens løb havde vundet stadig større overvÌgt. IsÌr i psykisk henseende. RetslÌgerüdet forlangte nÌrmere oplysninger om kønskarakter og kønsfunktion.
Oplysningen fremgĂĽr pĂĽ side 11 i doktorafhandlingen – Det transsexuelle syndrom – af professor, dr.med. Thorkil Sørensen fra 1984. Det fremgĂĽr ligeledes, at oplysningen stammer fra undersøgelse i Rigsarkivet.
Det fremgĂĽr ikke direkte, om navneskiftet blev bevilliget.
Thorkil Sørensen skrev imidlertid, at “ved undersøgelser i Rigsarkivet har det vist sig, at der er foretaget kønsskiftĂŚndringer før Christine Jorgensen”, og at Justitsministeriet frafaldt sagen. Da han skriver, at der er foretaget kønsskifteĂŚndringer før Christine Jørensen, mĂĽ det betyde, at Albert Nielsen fik tilladelse til at skifte til kvindenavnet Alberta og dermed skifte kønsstatus fra mand til kvinde.