Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst (P8_TA(2017)0073) om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.

Vist 106 gange.

Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst РP8_TA(2017)0073 Рom ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.
The European Parlament‚Äôs Intergroup on LGBT Rights skrev den 15. marts 2017 f√łlgende om den vedtagne tekst.

Europa-Parlamentet vedtog tirsdag den 14. marts 2017 en n√łglerapport med krav om en styrket indsats for LGBTI-personers rettigheder.

Europa-Parlamentets √•rlige regnbuerapport om ligestilling opfordrer Kommissionen til at udvide anvendelsesomr√•det for EU’s lov om hadefuld tale til at omfatte tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnskarakterer (punkt 38).

Vedr√łrende transpersoners og interk√łnnedes rettigheder fremh√¶ver rapporten specifikt, at den fremtidige EU-strategi for ligestilling b√łr inkludere transpersoner og interk√łnnede personer (punkt 7).

Desuden opfordrede Parlamentet medlemsstaterne til at inkludere “k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika i deres ligestillingslovgivning, n√•r de gennemf√łrer EUdirektiver om ligestilling mellem k√łnnene.” (Punkt 40) Det betyder, at diskrimination af transpersoner og interk√łnnede personer skal v√¶re forbudt i relation til besk√¶ftigelse, adgang til varer og tjenesteydelser og social beskyttelse.Tekst

Omtalen hos Intergroup on LGBT Rights.

Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelsksprogede tekst.
Tina Thranesen.

* * *
Europa-Parlamentets vedtagne tekst gengives i uddrag herunder

Europa-Parlamentet,
[En lang række henvisninger, som er udeladt her.]
 1. er dybt bekymret over, at EU if√łlge EIGE‘s ligestillingsindeks for 2015 fortsat kun er n√•et halvvejs i opn√•elsen af ligestilling; beklager dybt, at ligestillingssp√łrgsm√•lets status og profil viser tegn p√• at v√¶re aftagende hvad ang√•r betydning, idet det marginaliseres som politisk m√•l og undergraves som politikomr√•de, navnlig i en kontekst med tilbageslag rundt om i Europa mod kvinders og LGBTI-personers rettigheder og seksuelle og reproduktive rettigheder, og at det forekommer n√łdvendigt at overveje √•rsagerne bag denne tendens og revurdere de nuv√¶rende strategier, redskaber og tilgange, der anvendes p√• omr√•det for ligestilling mellem k√łnnene;
  […]
 2. [Retur] st√łtter R√•dets opfordring til et nyt initiativ fra Kommissionen, der skal opstille en strategi for ligestilling 2016-2020, herunder for transk√łnnede og interk√łnnede personer, og til, at status for dens strategiske indsats for ligestilling styrkes, idet den b√łr knyttes t√¶t sammen med Europa 2020-strategien og b√łr tage hensyn til FN‘s 2030-strategi for b√¶redygtig udvikling;
  […]
 3. opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at forebygge og reagere p√• alle typer vold mod kvinder og k√łnsbaseret vold og til at indf√łre yderligere forebyggelsesstrategier, til at g√łre specialiserede st√łtte- og beskyttelsestilbud almindeligt tilg√¶ngelige, s√•ledes at alle ofre kan f√• gavn heraf, og til at rette s√¶rlig opm√¶rksomhed mod k√łnsspecifikke aspekter af ofres rettigheder, herunder i forbindelse med ofres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, n√•r de rapporterer om gennemf√łrelsen af direktivet om ofres rettigheder i 2017; anmoder R√•det om at aktivere passerellebestemmelsen og vedtage en enstemmig beslutning om at tilf√łje k√łnsbestemt vold til de kriminalitetsomr√•der, der er n√¶vnt i artikel 83, stk. 1, i TEUF; opfordrer Kommissionen til at lancere et europ√¶isk register over europ√¶iske beskyttelsesordrer som supplement til EU‘s lovgivning om beskyttelse af ofre;
  […]
 4. [Retur] opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inkludere foranstaltninger til at beskytte kvinder og LGBTI-personer mod chikane p√• arbejdspladsen; opfordrer Kommissionen til at revidere den nug√¶ldende EU-rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad gennem strafferetten (42) for at medtage sexisme, hadforbrydelser og tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika;
 5. ford√łmmer, at der stadig foretages genital “normaliseringskirurgi” af interk√łnnede b√łrn, selv om det ikke er l√¶geligt p√•kr√¶vet; opfordrer medlemsstaterne til at undg√• s√•danne behandlinger uden de ber√łrte personers frie og oplyste samtykke;
 6. [Retur] bem√¶rker, at interk√łnnede personer i Malta og Gr√¶kenland er beskyttet mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnskarakteristika; opfordrer medlemsstaterne til at indf√łje k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika i deres lovgivning om ligestilling mellem k√łnnene, n√•r de gennemf√łrer EUdirektiver og ligestilling mellem k√łnnene;
  […]
 7. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om √łjeblikkelig at bringe frihedsber√łvelse af b√łrn, gravide og kvinder med sm√•b√łrn samt kvinder, der er ofre for voldt√¶gt, seksuel vold og menneskehandel, til oph√łr og om at s√łrge for adgang til den forn√łdne psykologiske og sundhedsm√¶ssige st√łtte, der b√łr ydes af fagpersoner med passende k√łnsprofil s√•som psykologer, socialarbejdere, sygeplejersker og l√¶ger, som er uddannet i s√•danne krisesituationer; minder om, at rettidig st√łtte til flygtninge, der er ofre for k√łnsbaseret vold eller vold p√• grund af (antaget) seksuel orientering eller k√łnsidentitet, b√łr ydes p√• alle stadier i migrationsforl√łbet, herunder omg√•ende omplacering i tilf√¶lde af, at deres sikkerhed ikke kan garanteres, kvalitetsbetonet mental sundhedsst√łtte og √łjeblikkelig anerkendelse af k√łnsidentitet under asylprocedurerne som en voldsforebyggende foranstaltning;
  […]
 8. tilskynder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fremme ligestilling mellem k√łnnene i deres omfattende undervisning i k√łn og samliv, herunder undervisning af piger og drenge om forhold, der er baseret p√• samtykke, respekt og gensidighed, samt i sports- og fritidsaktiviteter, hvor stereotyper og forventninger baseret p√• k√łn kan f√• indvirkning p√• pigers og drenges selvopfattelse, sundhed, erhvervelse af f√¶rdigheder, intellektuelle udvikling, sociale integration og identitetsopbygning;
  […]

* * *
Note

[Retur] (42) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
Den Europæiske Unions Tidende, L 328, den 6. december 2008.

Punktet vedr√łrende side 55 henviser til:
R√•dets rammeafg√łrelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen.

* * *
Den vedtagne tekst hos Europa-Parlamentet.
Den vedtagne tekst pdf-format hos Europa-Parlamentet.