F√łdselstilf√łrsler som f√łlge af k√łnsskifte, Cirkul√¶reskrivelse om √¶ndring af. CIS nr. 12003 af 10. november 1976.

Vist 171 gange.
Cirkul√¶reskrivelsen – CIS nr. 12003 af 10. november 1976 – om √¶ndring af f√łdselstilf√łrsler som f√łlge af k√łnsskifte henh√łrer under Ligestillings- og Kirkeministeriet og indeholder administrative bestemmelser om, hvordan et k√łnsskifte skal registreres.

Cirkulæreskrivelsen i sin helhed:

Cirkul√¶reskrivelse om √¶ndring af f√łdselstilf√łrsler som f√łlge af k√łnsskifte.
For navngivne personer, som har gennemg√•et k√łnsskifteoperation, kan der efter ans√łgning udf√¶rdiges navnebevis, hvorved- samtlige fornavne √¶ndres fra drengenavne til pigenavne eller omvendt. Notering i ministerialb√łgerne om s√•dan navne√¶ndring foruds√¶tter, at f√łdselsregistreringen √¶ndres i overensstemmelse med det stedfundne k√łnsskifte. Hidtil er s√•dan √¶ndring sket i henhold til kirkeministeriets resolution i hvert enkelt tilf√¶lde.

Da det ikke sk√łnnes p√•kr√¶vet, at ministeriets resolution fortsat indhentes i disse sager, bemyndiger man herved folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbogsf√łrere uden for de s√łnderjyske landsdele til i tilf√¶lde som de n√¶vnte p√• grundlag af over√łvrighedens meddelelse om navneforandringen at foretage √¶ndring af f√łdselsregistreringen efter nedenst√•ende regler:

1. Tilf√łrslen om f√łdslen overf√łres i sin helhed fra ministerialbogens afdeling for ¬Ľf√łdte mandk√łn¬ę til afdelingen for ¬Ľf√łdte kvindek√łn¬ę, eller omvendt med angivelse i anm√¶rkningsrubrikken af, at √¶ndringen sker som f√łlge af k√łnsskifte, og med henvisning til det sted i ministerialbogen, hvor den oprindelige tilf√łrsel findes. Derefter foretages der √¶ndring af navnet og s√¶dvanlig notering om navnebeviset. Den nye tilf√łrsel foretages uden nummer.

2. I den afdeling af ministerialbogen, hvortil tilf√łrslen overf√łres, indf√łjes p√• det sted, hvor tilf√łrslen efter tidsf√łlgen h√łrer hen, en henvisning til det sted, hvor tilf√łrsel sker.

3. Den oprindelige tilf√łrsel om f√łdslen slettes med angivelse af, at dette sker som f√łlge af k√łnsskifte, og med henvisning til det sted, hvortil tilf√łrslen er overf√łrt.

Forekommende tvivlstilf√¶lde vil v√¶re at forel√¶gge kirkeministeriet til afg√łrelse.

Justitsministeriet har overfor kirkeministeriet oplyst, at man i hvert enkelt tilf√¶lde af navneforandring efter stedfundet k√łnsskifte vil bede vedkommende over√łvrighed om at forsyne navneforandringsmeddelelsen til ministerialbogsf√łreren med p√•tegning om, at navnebeviset er udf√¶rdiget i anledning af stedfundet k√łnsskifte.

Et antal eksemplarer af n√¶rv√¶rende cirkul√¶rskrivelse vedl√¶gges til fordeling blandt ministerialbogsf√łrerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund uden for de s√łnderjyske landsdele.

P.M.V.

E.B.
Arne Truelsen
/Kai Winther

Til biskopperne, amtm√¶ndene og K√łbenhavns magistrat.

Cirkulæreskrivelsen på Retsinformation.