Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., Lov om. LBK nr. 645 af 8. juni 2011. Ligebehandlingsloven.

Vist 293 gange.
Bekendtg√łrelse af lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v. – LBK nr. 645 af 8. juni 2011 – h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet. Loven betegnes ogs√• som Ligebehandlingsloven.

Herunder gengives enkelte uddrag af loven.

¬ß 1. Ved ligebehandling af m√¶nd og kvinder forst√•s i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted p√• grund af k√łn. Dette g√¶lder b√•de direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til √¶gteskabelig eller familiem√¶ssig stilling.

§ 4. Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse.

¬ß 14. Personer, hvis rettigheder er kr√¶nkede ved overtr√¶delse af ¬ß¬ß 2-5, kan tilkendes en godtg√łrelse.

¬ß 16 a. Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, jf. ¬ß¬ß 2-5, 9 og ¬ß 15, stk. 1, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Loven sikrer derved ligestilling mellem m√¶nd og kvinder omkring arbejdsretlige forhold, ligesom den indeholder bestemmelser om, at der ikke m√• forskelsbehandles p√• grund k√łn eller ud√łves chikane – sexchikane.

Bekendtg√łrelse af lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v. p√• Retsinformation.

* * *
Det fremgår ikke at loven, om transpersoner er omfattet af bestemmelserne, men det er de.
Den 22. september 2008 meddelte daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, i et brev til Trans-Danmark, at transpersoner også er omfattet af loven.