LGBT Danmarks skr. 22. juli 2010 til SUU bilag 446 vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik og spgsm. 746 til JM derom.

Vist 264 gange.
Den 22. juli 2010 har Sundhedsudvalget РSUU, Alm. del. 2009-10: Bilag 446 Рfra LGBT Danmark modtaget den herunder gengivne henvendelse vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik.
Den 27. juli 2010 stillede Sundhedsudvalget p√• foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, sp√łrgsm√•l 746 – SUU, Alm. del 2009-10 – om at kommentere henvendelsen til justitsminister, Lars Barfoed, der gav et forel√łbigt svar den 24. august 2010.
Ministeren fik ikke svaret endeligt inden folketings√•rets udl√łb, hvorfor sp√łrgsm√•let forbliver ubesvaret.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Forel√łbigst svar
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

LGBT Danmark Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
21. juli 2010

Vedr√łrende diagnosticeringen og trov√¶rdigheden p√• Sexologisk Klinik
If√łlge Ellids Kristensen anvender Sexologisk Klinik Harry Benjamin-kriterierne (1), der blev udarbejdet i 1966 (2) i vurderingen af transk√łnnede klienter. I √©n af de f√• videnskabelige artikler om transseksualisme i Danmark kan man desuden l√¶se, at Thorkil S√łrensen og Preben Hertoft anvendte en personkarakteristik af transseksuelle hentet helt tilbage fra 1922 og fra et v√¶rk, der intet havde med transseksuelle at g√łre til at udlede kriterier for udv√¶lgelse af den kernegruppe af transseksuelle, som man mente kunne t√•le at blive opereret (3). Da artiklen er blandt de seneste danske artikler p√• omr√•det m√• den forventes at have haft en vis indflydelse p√• den praksis, der blev f√łrt under Preben Hertoft tid og derned ogs√• for den nuv√¶rende praksis p√• klinikken.
Ikke overraskende illustreres det i landsforeningerne Trans-Danmark og LGBT Danmarks f√¶lles h√łringssvar af 21. maj 2010 vedr√łrende √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen (bilag 1) med udgangspunkt i et eksempel afgivet af Sexologisk Klinik selv hvorledes deres praksis strider imod g√¶ldende diagnosekriterier fra verdenssundhedsorganisationen og vejledninger som Standards of Care for Gender Identity Disorders.

I landsforeningen LGBT Danmarks henvendelse af 20. juli 2010 til Retsudvalget (bilag 2) afdækkes det hvorledes Sexologisk Klinik af flere omgange har afgivet ukorrekte eller vildledende oplysninger til forhenværende Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen og til en repræsentant for Sundhedsstyrelsens Tilsyn.

Landsforeningen LGBT Danmark vil gerne have en kommentar til at Sexologisk Klinik, som specialafdeling med landsfunktion, anvender kriterier, der er et halvt √•rhundrede gamle og strider imod g√¶ldende internationale diagnosekriterier og kliniske vejledninger p√• deres omr√•de. Derudover vil landsforeningen LGBT Danmark gerne vide hvad sundhedsministeren vil g√łre ved at Sexologisk Klinik gentagne gange har afgivet urigtige oplysninger til hans forg√¶nger.

Med venlig hilsen

Elizabeth Japsen, Robin Svegaard og Vibe Grevsen

Transpolitisk Udvalg
LGBT Danmark Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
Postboks 1023
1007 K√łbenhavn K
transpol@lbl.dk
https://lgbt.dk/ www.lgbt.dk

Bilag:
 1. [Retur] H√łringssvar af 21. maj 2010 fra landsforeningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark.
 2. [Retur] Henvendelse af 20. juli 2010 fra landsforeningen LGBT Danmark til Retsudvalget.

Referencer:
 1. [Retur] Kristensen E. Besvarelse af Trans-Danmarks sp√łrgsm√•l til Sexologisk Klinik om klinikken og dens procedure. 5. marts 2003.
  URL: https://www.transviden.dk/artikler/TD-20030305_SK_Svar-spgsm.pdf
 2. [Retur] Benjamin, H. The transsexual phenomenon. Julian Press, 1966. s. 23.
  Se desuden Wyndzen MH. Dr. Harry Benjamin’s Gender Disorientation Scale.
  URL: http://www.genderpsychology.org/transsexual/benjamin_gd.html http://www.genderpsychology.org/transsexual/benjamin_gd.html
 3. [Retur] S√łrensen T, Hertoft P. Transsexualism as a nosological unity in men and women. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1980;61:135-151. s. 141-142.

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra LGBT Danmark (SUU alm. del – bilag
446) inklusiv (under) bilag 1 og 2 i henvendelsen.

[Til indhold] Forel√łbigst svar af 24.
august 2010

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en udtalelse. N√•r udtalelsen foreligger, vil Justitsministeriet vende tilbage til sp√łrgsm√•let.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og det midlertidige svar – spgsm. 746.
Det forel√łbige svar p√• spgsm. 746 af 24. august 2010 hos Folketinget i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende bilag 446 hos Folketinget.
Henvendelsen – bilag 446 – hos Folketinget i pdf-format.