Astronomer. Post op transkvindelige astronomes IQ. 2004.

Vist 154 gange.

Titlen p√• analysen fra 20041 om post op transkvindelige astronomers IQ “Are Transsexual Woman present in the Academia?” kan bedst overs√¶ttes til “Findes der transkvinder i den akademiske verden?”.
Analyse må nærmest betragtes som et kuriosum.

Paola Marziani, ph.d., der er astronom og fra Italien, har i 2004 for Human Rights Awareness, der bedst kan overs√¶ttes til “menneskerettighedserkendelse”, har udarbejdet en analyse om post op transkvinder blandt medlemmer fra USA og Italien i Den Internationale Astronomiske Union og American Astronomical Society. (Pre op transkvinder er ikke medregnet i analysen).

Af analysen fremg√•r, at post op transkvinder statistisk er overrepr√¶senteret i medlemskredsen af de to organisationer, og at dette kan forklares, hvis disse post op transkvinder har en IQ (Intelligenskvotient), der er h√łjere end den generelle IQ hos m√¶nd.
Analysen bygger på et meget spinkelt talmateriale, idet der kun er kendskab til tre (3) post op transkvinder i organisationerne.

Ud fra forskelligt talmateriale om antallet af transkvinder viser analysen, at der statistisk kun burde være en (1) post op transkvinde i USA og nul (0) i Italien i de to organisationer. Imidlertid er der kendskab til to (2) post op transkvinder i USA og en (1) (2) post op transkvinde
i Italien Рaltså tre (3) i alt blandt mellemmerne af de to organisationer..

Professionelle astronomer har alle som minimum en ph.d. grad. Det vides, at astronomer har en IQ p√• 125. En normal gennemsnits-IQ er p√• 100. Ud fra en statistisk beregning af forholdet mellem antallet af post op transkvinder og kendt statistisk materiale om IQ hos m√¶nd som helhed, konkluderes i analysen, at post op transkvinder, der er astronomer, har en IQ, der er h√łjere end gennemsnittet af astronomer, og dermed ogs√• en h√łjere IQ end den gennemsnitlige IQ hos m√¶nd.

* * *
Det skal bemærkes, at Paola Marziani, der har lavet analysen, er den ene post op transkvinde i Italien, som nævnes i analysen, hvilket dog ikke fremgår af analysen.

* * *
Rapporten: Are Transsexual Woman present in the Academia? hos Human Rigths Awaqreness.