Alex, 13-√•rig transseksuel i Australien fik 13. april 2004 domstolens tilladelse til hormonbehandling mhp. k√łnsskifte.

Vist 680 gange.
Alex er fra Australien. Der er det s√¶rlige ved Alex, at han er f√łdt som pige, men at han fra helt lille har opfattet sig selv som en dreng.

Den australske familiedomstol med Alastair Nicholson som dommer bestemte den 13. april 2004 efter en omfattende sagsbehandling, at det skulle tillades, at Alex, der p√• dette tidspunkt var 13 √•r, kom i behandling med k√łnshormoner p√• grund af transseksualisme.

Af hensyn til Alex tilbageholdes hans identitet af domstolen.
Dommeren har endvidere efterkommet et √łnske fra Alex om at blive omtalt som “han” og med sit drengenavn – Alex.

Anmodningen, som domstolen blev bedt om at tage stilling til, bestod af:
  1. behandling for udskydelse af pubertetens indtræden indtil Alex fylder 16 år,
  2. psykriatisk behandling,
  3. genoptagelse af sagen et halvt √•r f√łr Alex fylder 16 √•r for at vurdere, om behandlingen skal forts√¶tte og udvides med testeteronbehandling for at fremme en dybere stemme, maskulin kropsudvikling og sk√¶gv√¶kst,
  4. evt. andre betingelser, som domstolen m√•tte finde n√łdvendige.

Under retssagen fremkom fra den offentlige tilsynsv√¶rge yderlig beg√¶ring om, at retten traf beslutning om, at Alex i alle sammenh√¶nge skulle omtales som “han”, og ved anvendelse af hans mandlige navn, og at alle papirer og dokumenter skulle rettes og nye udstedes i overensstemmelse hermed.

Den 15. januar 2004 traf domstolen en forel√łbig beslutning om, at Alex skulle indskrives og begynde i sin nye skole under sin mandlige identitet, og at den pubertetsbremsende hormonbehandling skulle p√•begyndes.

Indtil Alex var 5 √•r boede han hos sine gifte for√¶ldre. Imidlertid d√łde faderen. Moderen giftede sig igen f√• √•r senere, og de flyttede til Australien.
Kort efter kom Alex til at bo hos sin moster. Forbindelsen til moderen blev mistet, og der er ingen viden om, hvor moderen befinder sig.
Alex fik tilknyttet en tilsynsværge fra det offentlige.

Under retssagen kom det frem, at Alex tidlige gav udtryk for, at han var en dreng. Han kl√¶dte sig i drenget√łj og ville lege med drenge.
Han erindrede også, at faderen behandlede ham som en dreng og legede drengelege med ham og lærte ham karate.
Da han kom til at bo hos sin moster, som i forvejen havde to piger, der var yngre end Alex, gav Alex på alle måder udtryk for, at han var en dreng.
I bestr√¶belserne p√• at h√•ndtere problemerne behandlede mosteren ham derfor som en dreng, lod ham kl√¶de sig i drenget√łj og f√• sit h√•r klippet i drengefrisure.
I skolen var gjorde det samme sig gældende.
Alex ville ikke være stille på række sammen med pigerne, men sammen med drengene.
Der opstod også problemer med, hvilket toilet og omklædningsrum, Alex skulle anvende. Han nægtede konsekvent at anvende dem for pigerne.
Det besluttedes derfor, at han skulle bruge et k√łnsneutralt handicaptoilet og omkl√¶de i et separat omkl√¶dningsrum.
Han deltog i sport sammen med drengene.
Generelt var der dog ingen problemer imellem Alex og de √łvrige elever. De accepterede ham som en dreng og gjorde ikke noget ud af, at han anvendte s√¶rskilt toilet og omkl√¶dningsrum.

Alex kom i behandling i sundhedssystemet og blev tilset af flere læger og psykiatere.
Flere af disse, mosteren, skolelærere m.fl. afgav forklaring og fremlagde erklæringer for domstolen.

Psykiaterne diagnosticerede Alex som transseksuel.
Grundet hans unge alder var der nogen usikkerhed om hans seksuelle orientering. Imidlertid var det indtrykket, at han var seksuelt orienteret mod piger, og hvis han ikke fik tilladelse til k√łnsskifte, ville han antageligvis blive lesbisk.

Dommer, Alastair Nicholson afsagde dom i overensstemmelse med det anmodede.

* * *
Dommen af 13. april 2004 i sin helhed hos Familiedomstolen i Australien.
Artikel af 14. april 2004 hos CBS NEWS om sagen.