B 142. Bilag 1. Spgsm. 24. PfT’s skrivelse den 20. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. 24 til ministeren den 20. maj 2007. Svar den 27. september 2007.

Vist 157 gange.

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) fremsendte dateret 20. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bem√¶rkninger i anledning af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.

Indhold
Skrivelsen fra Patientforeningen for Transseksuelle i sin helhed
Sp√łrgsm√•l nr. 24. af 20. maj 2007 til indenrigs- og sundhedsminiseren
Svar den 27. september 2007 fra ministeren p√• sp√łrgsm√•let
Kildehenvisninger

* * *
[Til indhold] Skrivelsen fra transseksuelles i sin helhed

Husum den 20. maj 2007
Folketinget
Att. Sundhedsudvalget.
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

Vedr. B 142 – Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles rettigheder
Patientforeningen for Transseksuelle (PFT) er overordentlig godt tilfreds med beslutningsforslagets fremsættelse og fulgte med interesse debatten i Folketinget.

H√łringsberettiget
Foreningen frems√¶tter √łnske om at blive h√łringsberettiget, s√• vi bliver orienteret om udvalgets tiltag og f√•r tilsendt relevant materiale til udtalelse.

Foretræde for udvalget
Foreningen anmoder ogs√• om foretr√¶de for udvalget for personligt ud over herv√¶rende indl√¶g at redeg√łre for foreningens holdninger.

Som bekendt best√•r forslaget af f√łlgende punkter:
  1. at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres k√łn,
  2. at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke,
  3. at myndige mennesker – efter grundig vejledning og r√•dgivning om konsekvenserne – selv afg√łr om de vil gennemg√• en k√łnsskifteoperation, og
  4. at alle mennesker uanset k√łn og seksuel orientering skal have de samme mulgiheder, herunder muligheden for at adoptere b√łrn.

Af disse kan foreningen direkte anbefale punkterne 1, 3 og 4.

Med hensyn til punkt 3, har vi den kommentar at vi finder Rigshospitalets Sexologiske Klinik uegnet til at l√łse denne opgave. Efter vor mening vil det v√¶re relevant at have en GID klinik svarende til den man har i Norge, hvis eneste funktion er at hj√¶lpe og vejlede transseksuelle. Personalet b√łr v√¶re personer med stor indsigt i k√łnsidentitets konflikter, bist√•et af “konsulenter” rekrutteret blandt opererede transseksuelle. Vil vil derfor overfor udvalget begrunde dette punkt med yderligere materiale.

Den umiddelbare begrundelse for at vi ikke kan anbefale punkt 2 , er at det vil give personer der uden at de har f√•et stillet diagnosen, adgang til at blive juridisk registreret som kvinder/m√¶nd. Dette oven i k√łbet uden at de har gennemg√•et en k√łnsbekr√¶ftende operation. Ofte vil disse personer v√¶re det vi kalder for “Fuldtids transvestitter”, og de er i virkeligheden blot m√¶nd der √łnsker at leve som kvinder. De p√•g√¶ldende kalder det “Juridisk k√łnsskifte” hvilket er et ikke eksisterende begreb, n√¶vnt i en bog skrevet af 2 jurister.

Til geng√¶ld mener vi, at personer der er i et stabilt udrednings forl√łb, b√łr kunne opn√• et midlertidigt personnummer svarende til det k√łn de m√•tte √łnske at v√¶re. S√•fremt udrednings forl√łbet afbrydes, b√łr retten til dette personnummer bortfalde. Med hensyn til passet, mener vi at der b√łr udstedes pas, med den √łnskede k√łnsbetegnelse for et √•r ad gangen s√• l√¶nge forl√łbet varer. Tilladelsen til at b√łre et √łnsket navn, burde i denne situation v√¶re en selvf√łlge.

Personer der af l√¶gelige grunde ikke t√•ler operation og den tilh√łrende an√¶stisi b√łr endvidere tildeles et personnummer svarende til det √łnskede k√łn.

Udstedelse af alle n√łdvendige dokumenter, (Pas, k√łrekort os sygesikringsbevis) b√łr v√¶re vederlagsfri, i forbindelse med en k√łnsbekr√¶ftende operation.

Begrundelse herfor:
Personer der er i et udrednings forl√łb er ofte s√•rbare, og vil derfor ikke have brug for de nederlag et “forkert” personnummer kan give. Derfor vil b√•de navn og personnummer, svarende til det k√łn de √łnsker at blive, v√¶re en lettelse for de p√•g√¶ldende. Specielt i job og uddannelsesm√¶ssig sammenh√¶ng, men ogs√• i hverdagen.

For personer der ikke t√•ler operation af dokumenterede helbredsm√¶ssige √•rsager, vil det ogs√• v√¶re en klar hj√¶lp i dagligdagen, s√•fremt navn og personnummer svarer til personens √łnskede k√łn.

Vi ser frem til at begrunde de her anf√łrte ting dybere, overfor udvalget.

Med venlig hilsen
Sophie Frederikke Schröder
Formand PFT

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•l nr. 24
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. maj 2007 fra Patientforeningen for Transseksuelle, jf. B 142 – bilag 1.

[Til indhold] Svar
Patientforeningen for Transseksuelle har i henvendelsen tilkendegivet sin st√łtte til tre af de fire konkrete forslag, Enhedslisten fremsatte i beslutningsforslag B 142.

Jeg har noteret mig, at patientforeningen derimod ikke st√łtter Enhedslistens forslag om, at myndige mennesker selv skal kunne bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres CPR-nummer og pas skal udtrykke.

Patientforeningen har dog anf√łrt, at personer, der er i et stabilt udredningsforl√łb, efter foreningens opfattelse bl.a. b√łr kunne opn√• et midlertidigt personnummer med √łnsket k√łnsbetegnelse for et √•r ad gangen. Jeg kan hertil bem√¶rke, at en s√•dan ordning, hvor en person midlertidigt tildeles et personnummer, som ikke er i overensstemmelse med den p√•g√¶ldendes biologiske k√łn, bl.a. ville indeb√¶re, at CPR ikke l√¶ngere ville kunne bruges som grundlag for myndighedsud√łvelse m.v., jf. besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 23 (alm. del – B 142).

Foreningen har endvidere bl.a. anf√łrt, at personer i et stabilt udredningsforl√łb b√łr kunne f√• tilladelse til at skifte fornavn. Jeg kan hertil oplyse, at der allerede efter de g√¶ldende regler i navneloven er hjemmel til, at transseksuelle, der er i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet med henblik p√• at s√łge tilladelse til k√łnsskifte og som er henvist til k√łnshormonbehandling, kan f√• tilladelse til at tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, jf. besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 1 og 2 (alm. del – B 142).

Patientforeningen har desuden bl.a. anf√łrt, at udstedelsen af nyt sygesikringsbevis b√łr v√¶re vederlagsfri i forbindelse med k√łnsskifte. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der ikke opkr√¶ves gebyr for udstedelsen, n√•r kortet udstedes ved √¶ndring af personnummer, jf. ¬ß 13, stk. 1, nr. 4, i bekendtg√łrelse nr. 995 af 10. august 2007. Det vil v√¶re tilf√¶ldet, n√•r en person har gennemg√•et et k√łnsskifte, idet Sundhedsstyrelsen i forbindelse med anerkendelsen af et k√łnsskifte skal s√łrge for, at den p√•g√¶ldende f√•r et nyt personnummer, der svarer til det nye k√łn.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisninger
Folketingets bilagsjournal vedr√łrende bilag 1.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l nr. 24 og svaret.
Svaret i pdf-format hos Folketinget.