B 142. Spgsm. 23 den 24. maj 2007 om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle. Svar 29. juni 2007.

Vist 656 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 sp√łrgsm√•l nr. 23 – Alm. del Samling: 2006-07 – om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for konsekvenser for det eksisterende CPR-system, hvis det blev muligt at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle.

Svar
Jeg har lagt til grund, at sp√łrgsm√•let vedr√łrer muligheden for, at transseksuelle, der ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, kan f√• tildelt et ikke-k√łnskorrekt personnummer midlertidigt.

Det fremgår ikke, hvorledes ordningens midlertidighed tænkes administreret.

En ordning som den beskrevne, hvor en person midlertidigt tildeles et personnummer, som ikke er i overensstemmelse med den p√•g√¶ldendes biologiske k√łn, ville bevirke, at CPR‘s karakter af et grundregister, der altid skal v√¶re korrekt udvisende, fortabes.

Det ville endvidere bevirke, at oplysningerne i CPR ikke ville være overensstemmende med de grundregistrerende myndigheders oplysninger, f.eks. i den elektroniske kirkebog.

Personnummeret og oplysningerne i CPR er i mange sammenh√¶nge grundlaget for offentlig myndighedsud√łvelse, og k√łnnet till√¶gges i forskellige sammenh√¶nge betydning i lovgivningen.

En ordning, hvor transseksuelle midlertidigt f√•r tildelt et ikke-k√łnskorrekt personnummer ville betyde, at CPR ikke l√¶ngere kan benyttes som grundlag for myndighedsud√łvelse m.v.

Lars L√łkke Rasmussen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.