B 142. 30. marts 2007. Beslutningsforslag om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder. Bortfaldet)

Vist 468 gange.
Resumé
Efter forslaget skulle transseksuelle/transk√łnnede sikres en r√¶kke rettigheder. Bl.a. skulle myndige personer selv have lov at bestemme deres fornavn uafh√¶ngigt af deres k√łn, og de skulle selv kunne bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr-nr. og pas skulle udtrykke.
Endvidere fik de transseksuelle/transk√łnnede ret til at f√• foretaget en k√łnsskifteoperation, hvis de efter grundig vejledning √łnskede det.
Endelig fulgte det af forslaget, at alle uafh√¶ngigt af k√łn og seksuel orientering skulle have samme muligheder, herunder adgang til at adoptere b√łrn.
Forslagsstillerne henviste til, at Danmark p√• dette omr√•de haltede bagud, og at andre lande allerede havde sikret de transseksuelle/transk√łnnede bedre rettigheder.

Beslutningsforslaget blev efter 1. behandlingen den 11. maj 2007 henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Der blev indgivet h√łringsskrivelser fra foreningerne Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle – PfT – og fra flere enkeltpersoner, og Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle – PfT – havde foretr√¶de for Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget stillet 42 sp√łrgsm√•l til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen,
Sundhedsudvalget nåede imidlertid ikke at skrive betænkning, og der blev dermed heller ikke nogen 2. behandling af beslutningsforslaget, som bortfaldt ved folketingsårets afslutning.

Forslaget

B 142 – Forslag til folketingsbeslutning
om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder
fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL)


Folketinget opfordrer regeringen til i n√¶ste folketingssamling at frems√¶tte et lovforslag, der kan sikre transseksuelle/transk√łnnedes rettigheder.

Forslaget skal sikre,
  1. at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres k√łn,
  2. at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke,
  3. at myndige mennesker – efter grundig vejledning og r√•dgivning om konsekvenserne – selv afg√łr, om de vil gennemg√• en k√łnsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til r√•dighed for borgerne, og
  4. at alle mennesker uanset k√łn og seksuel orientering skal have de samme muligheder, herunder muligheden for at adoptere b√łrn.

Bemærkninger til forslaget

Transseksualitet/transk√łnnethed handler om identitet og har ikke noget med seksualitet at g√łre. Det handler om f√łlelsen af at v√¶re f√łdt i en krop med et forkert k√łn.

Der er ikke tale om en patologisk (psykisk) lidelse, men det kan ofte skabe store problemer for det psykiske helbred, n√•r det somatiske k√łn ikke stemmer overens med den psykologiske k√łnsidentitet.

Transseksuelle/transk√łnnede bliver ofte m√łdt med fordomme, frygt, ubehag og fjendtlighed. I nogle tilf√¶lde kan det betyde, at de tvinges/presses ud af arbejde eller uddannelse.

Enhedslisten afviser et system, der juridisk og kulturelt bel√łnner √©n bestemt livsform, nemlig kernefamilien og den konventionelle k√łnsidentitet. Derfor afviser Enhedslisten at se transseksualitet som en sygdom. Ethvert menneske har ret til selv at definere sin k√łnsindetitet. Beslutningsforslaget skal sikre alle mennesker denne ret.

Danmark har tidligere v√¶ret et foregangsland p√• dette omr√•de, men i dag halter vi bagud. Andre lande er for l√¶ngst kommet de transseksuelle og transk√łnnede i m√łde.

Det k√łnsm√¶rkede cpr-nummer er med til at opretholde ideen om k√łn som noget naturligt og medf√łdt. Enhedslisten mener derimod, at k√łn s√•vel som klasse, race, etnicitet osv. er sociale kategorier, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Cpr b√łr ikke markere k√łn, lige s√• lidt som det b√łr markere klasse, race, politiske tilh√łrsforhold, nationalitet eller nogen andre sociale kategorier. Dels afspejler personnummeret et system, der bygger p√• ulighed mellem k√łn, dels er det medvirkende til, at denne ulighed bibeholdes til nogles fordel og andres ulempe. Nyf√łdtes personnumre skal helt miste deres k√łnsspecificitet. Indtil da b√łr det v√¶re nemt for alle at skifte personnummerets sidste ciffer.

Ligeledes b√łr det v√¶re uproblematisk at skifte mellem k√łnsspecifikke navne. Spanien har netop gennemf√łrt en s√•dan lovgivning. I Norge har denne mulighed eksisteret siden 2003. I Danmark kan man s√łge om tilladelse til dette.
Forslagsstillerne mener, at der skal være tale om en ret.

Kirurgiske forandringer, hormonbehandlinger m.m. b√łr bestemt v√¶re et offentligt tilbud, men aldrig et krav for at kunne gennemf√łre √¶ndring af cpr-nummer, √¶ndring af k√łnsbetegnelse i passet eller navneskift. Konsekvensen af at fastholde kravet om, at der skal gennemf√łres en k√łnsskifteoperation for at f√• √¶ndret navn, cpr-nummer og k√łnsidentitet i passet, er, at antallet af personer, som √łnsker at gennemf√łre en k√łnsskifteoperation bliver st√łrre, end det ellers ville have v√¶ret.

Erfaringer med behandling af transseksuelle/transk√łnnede viser, at det ikke er noget, der ¬Ľg√•r over¬ę. Da erfaringerne ogs√• viser, at langt de fleste transseksuelle/transk√łnnede f√•r et bedre liv efter at have f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation, er det vigtigt, at denne mulighed st√•r til r√•dighed for transseksuelle/transk√łnnede. Afg√łrelse om operation eller ej tr√¶ffes af den enkelte, men der skal forud for den endelige beslutning v√¶re omfattende r√•dgivning og vejledning.

Godkendelsen af adoption skal v√¶re uafh√¶ngig af ans√łgernes k√łn og seksuelle orientering. Der skal v√¶re tale om en socialfaglig afg√łrelse, som udelukkende fokuserer p√• barnets tarv.

Skriftlig fremsættelse

Per Clausen (EL):
Som ordf√łrer for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at frems√¶tte:
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.
(Beslutningsforslag nr. B 142).
Jeg henviser i √łvrigt til de bem√¶rkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.