F√łrste og eneste behandling den 25. maj 2021 af nr. B 174 om at give b√łrn og unge under 18 √•r mulighed for juridisk k√łnsskifte.

Vist 32 gange.
1. og eneste [1] behandling af nr. B 174, om at give b√łrn og unge under 18 √•r mulighed for juridisk k√łnsskifte fandt sted den 25. maj 2021 fra kl. 1324 til kl. 1325.

* * *
Det næste punkt på dagsordenen er:
Kl. 1324

21) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 174:
Forslag til folketingsbeslutning om at give b√łrn og unge under 18 √•r mulighed for juridisk k√łnsskifte.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.03.2021. Betænkning 19.05.2021).

Forhandling

Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Der er ikke stillet ændringsforslag.
√ėnsker nogen at udtale sig?
Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning.
Kl. 1324

Afstemning
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse.
Afstemningen slutter.

For stemte 24 (SF, RV, EL, ALT og Uffe Elb√¶k (UFG)), imod stemte 71 (S, V, DF, KF, NB, LA, KD og Inger St√łjberg (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.

Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

* * *
Forhandlingen hos Folketingets TV.
Efter “KL.” indtastes “13 24 06” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT” for at springe frem til forhandlingens start.

* * *
Folketingets journal med vedr. 1. behandlingen af B 174 med referat fra forhandlingen.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] 1. og eneste behandling.
    S√¶dvanligvis skal et beslutningsforslag gennem to behandlinger i folketingssalen. Der er dog jf. “Forretningsorden for Folketinget” en undtagelse.
    § 17, stk. 2. Uanset stk. 1, 3. pkt., kan Folketingets formand med forslagsstillerens eller forslagsstillernes samtykke bestemme, at et forslag til folketingsbeslutning, som ikke er fremkommet som indstilling fra et udvalg, umiddelbart ved anmeldelsen henvises til behandling i et udvalg. Tinget beslutter da, til hvilket udvalg forslaget skal henvises. Afgiver udvalget betænkning over forslaget, undergives dette herefter alene én behandling efter tilsvarende regler, som gælder for lovforslags 3. behandling.