Spgsm. 4, B 7 fra SUU den 24. februar 2016 om Frankrig har flyttet diagnosen ÂťGender Identity Disorder. Svar 5. april 2016.

Vist 169 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 24. februar 2016 pĂĽ foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmĂĽl nr. 4 – Samling: 2015-16 – om Frankrig har flyttet diagnosen ÂťGender Identity DisorderÂŤ fra det psykiatriske diagnoseafsnit, til sundheds- og ĂŚldreminister, Sophie Løhde (V), der kom med et foreløbigt svar den 16. marts 2016 og endeligt svar den 5. april 2016.

Spørgsmület
Ministeren bedes oplyse, hvorvidt det er korrekt, at Frankrig har flyttet diagnosen ÂťGender Identity DisorderÂŤ vĂŚk fra det psykiatriske diagnoseafsnit, jf. https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2010-02-17/france-gender-identity-disorder-dropped-from-list-of-mental-illnesses/? [ Ny url den 2. juli 2020. Tina Thranesen]

Foreløbigt svar den 16. marts 2016.
Til brug for min besvarelse har ministeriet anmodet om bidrag fra den danske ambassade i Paris. Jeg forventer at kunne besvare spørgsmület primo april 2016.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

Endeligt svar den 5. april 2016
Sundheds- og Ældreministeriet har været i kontakt med det franske Social- og
Sundhedsministerium gennem den danske ambassade i Paris med henblik pü at undersøge, hvilke Ìndrede diagnoser artiklen referer til.

Ministeriet kan på denne baggrund oplyse, at artiklen henviser til, at man i 2010 i Frankrig fjernede diagnosen ”transseksualitet” fra de psykiatriske sygdomme på sygdomslisten ”affection de longue durée” (ALD). ALD er en national fransk liste, der har relation til refusion fra den franske sygeforsikring. Transseksualitet tilhører nu gruppen af lidelser, der stammer fra alvorlig sygdom eller fra en udviklet eller invaliderende form for alvorlig sygdom, og som forudses at kræve langvarig behandling i en periode på over seks måneder samt en særlig dyr terapi. Transseksualitet tilhører en sygdomskategori, hvor den franske stat tilbyder 100 % dækning af det overenskomstmæssige beløb.

Frankrig har imidlertid ikke flyttet diagnosen ”Gender Identity Disorder” i det franske diagnoseklassifikationssystem. I Frankrig er underafsnittet ”Gender Identity Disorder” for nuværende placeret i overensstemmelse med WHO’s klassifikationssystem ICD-10.

Dette svarer til de oplysninger, Sundhedsdatastyrelsen tidligere har modtaget fra de franske sundhedsmyndigheder.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

* * *
Folketingets journal vedr. spørgsmület og svaret.
Spørgsmület i pdf-format hos Folketinget.
Det foreløbige svar i pdf-format hos Folketinget.
Det endelige svar i pdf-format hos Folketinget.