Eksamensbeviser. Bekendtgørelser om genudstedelse efter juridisk kønsskifte.

Vist 161 gange.
Personer, der har füet juridisk kønsskifte, kan fü genudstedt deres eksamensbeviser med deres nye deres nye CPR-nummer og fornavn ved sammen med anmodningen derom at medsende dokumentation fra Det Centrale Personregister om deres juridiske kønsskifte.

Indhold

[Til Indhold] Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregüende uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 22 af 09/01/2020
§ 33 a. Efter anmodning fra en person, der fremlÌgger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis personen har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 31, stk. 1 – 7 og stk. 9. Det oprindelige eksamensbevis destrueres og annulleres. SĂĽfremt der ikke foreligger et oprindeligt bevis, udsteder institutionen dokumentation for bestĂĽet uddannelse.
Stk. 3. Hvis personen har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen dokumentation for gennemførte uddannelsesdele, jf. § 31, stk. 8.

Bekendtgørgelse BEK nr 22 af 09/01/2020 hos Retsinformation.

* * *
[Til Indhold] Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregüende uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 18 af 09/01/2020
§ 41. Efter anmodning fra en person, der fremlÌgger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis personen har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. 39, stk. 1 – 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres og annulleres. SĂĽfremt der ikke foreligger et oprindeligt bevis, udsteder institutionen dokumentation for bestĂĽet uddannelse.
Stk. 3. Hvis personen har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen dokumentation for gennemførte uddannelsesdele, jf. § 39, stk. 8.

Bekendtgørgelse BEK nr 18 af 09/01/2020 hos Retsinformation.

* * *
[Til Indhold] Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregüende kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 29 af 13/01/2020
§ 40 a. Efter anmodning fra en person, der fremlÌgger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med den nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis personen har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 39, stk. 1-7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres og annulleres. Süfremt der ikke foreligger et oprindeligt bevis, udsteder institutionen dokumentation for bestüet uddannelse.
Stk. 3. Hvis personen ikke har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen dokumentation for bestüede uddannelsesdele, jf. § 39, stk. 8.

Bekendtgørgelse BEK nr 29 af 13/01/2020 hos Retsinformation.

* * *
[Til Indhold] Bekendtgørelse om Ìndring af bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser
BEK nr 1083 af 28/08/2018 som med ikrafttrÌdelse den 1. september 2018 fik tilføjet følgende:
§ 34. […]
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der fremlÌgger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. Süfremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen, jf. stk. 8, ligeledes ny dokumentation for bestüede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 4. SĂĽfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for bestĂĽede fag eller bestĂĽet uddannelse med det nye CPR-nummer.

Bekendtgørgelse BEK nr 1083 af 28/08/2018 hos Retsinformation.
Tilføjelsen af § 34 hos Lovtidende A.