Byen og blikkets lyst: Festskrift til Henning Bech

Vist 184 gange.

Byen og blikkets lyst: Festskrift til Henning Bech
Byen og blikkets lyst: Festskrift til Henning Bech

Titel Byen og blikkets lyst
Festskrift til Henning Bech
Transrelateret
bidrag
Dag Heede. Side: 183 – 195
At være frue i eget hus.
Charlotte von Mahlsdorfs
dramatisk udramatiske trans-memoirer
Redigeret af Marie Bruvik Heinskou og
Morten Emmerik W√łldike
Bidragsydere 21 forskellige personer
Sprog Dansk
Udgivet af Center for Seksualitetsforskning,
Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Udgivet 2014
Antal sider 400
ISBN-13 978-87-993544-5-0

I festskriftets indledende interview, der har Istanbuls hektiske byliv som ramme, beretter Henning Bech levende om sin karriere og de sociologiske temaer han har arbejdet indenfor gennem sit virke som sociolog: Seksualitet, kultur og hverdagsliv. Endvidere ber√łrer han de temaer, som tr√¶nger sig p√• for fremtidig forskning. Derudover indeholder festskriftet en lang r√¶kke bidrag fra f√łrende forskere indenfor feltet af k√łn, seksualitet og kultursociologi og illustrerer hermed Henning Bechs internationale og nationale bredde og netv√¶rk samt den gennemslagskraft og inspiration, han haft for en r√¶kke yngre forskere. Dette udfoldes i nye sp√¶ndende og selvst√¶ndige kapitler p√• v√¶sentlige emner indenfor f√¶nomenologi, kultur, k√łn, seksualitet og krop.

Dag Heede giver i artiklen "At være frue i eget hus. Charlotte von Mahlsdorfs dramatisk udramatiske trans-memoirer" en pr√¶sentation af det ber√łmte tyske transikon, Charlotte von Mahlsdorf, ud fra memoirerne "Ich bin meine eigene Frau", der er gjort til teaterstykket med titlen I Am My Own Wife, som ogs√• er opsat i Danmark med titlen Jeg er min egen kone.

* * *
Omtale af artiklen "At være frue i eget hus. Charlotte von Mahlsdorfs dramatisk udramatiske trans-memoirer" hos Danish National Research Database.