Stillinger som “patientansvarlig koordinator” og som “sekretariatsfunktion” s√łges til Center for K√łnsidentitet, Region Hovedstaden. 6. december 2018.

Vist 149 gange.
Region Hovedstaden s√łger har opsl√•et to stillinger som henholdsvis "patientansvarlig koordinator" og som "sekretariatsfunktion".

Stillingsbeskrivelserne
Patientansvarlig koordinator til Center for K√łnsidentitetsforhold
Sekretariatsfunktion til Center for K√łnsidentitetsforhold

* * *
[Til top] Patientansvarlig koordinator til Center for K√łnsidentitetsforhold
Rigshospitalet/Juliane Marie Centret
Center for K√łnsidentitetsforhold (CKI)

Til nyetableret Center for K√łnsidentitetsforhold s√łges en patientansvarlig koordinator, som skal varetage visitation og koordinering af patientforl√łb, og spille en helt central rolle i at sikre gode patientforl√łb for brugere/patienter henvist til CKI med behov for afklaring eller behandling i forbindelse med k√łnsidentitetsforhold. Du skal v√¶re fagligt st√¶rk med sundhedsfaglig baggrund, fx psykolog, sygeplejerske, l√¶ge, og have interesse for og/eller erfaring fra arbejde med patientgruppen, gode kommunikative evner, samt lyst til og talent for at arbejde aktivt med brugerinddragelse.

Center for K√łnsidentitet etableres p√• Rigshospitalet, Gyn√¶kologisk Klinik pr. 1. februar 2019. Ambitionen med det nye center er, at skabe velkoordinerede, sammenh√¶ngende og gennemskuelige forl√łb for personer, der s√łger hj√¶lp i relation til deres k√łnsidentitet. Centret ledes af overl√¶ge Malene Hilden, Gyn√¶kologisk Klinik. Udover den patientansvarlige koordinator og lederen, bemandes centret med en sekretariatsmedarbejder, en datamanager og patientmentorer (tidligere brugere eller for√¶ldre der kan st√łtte nye brugere med erfaringer fra forl√łb), dertil kommer specialister fra de klinikker, der spiller en rolle i brugernes behandling.

Centret drives i t√¶t multidisciplin√¶rt samarbejde mellem Gyn√¶kologisk Klinik, Klinik for Plastikkirurgi og Sexologisk Klinik. Centret starter ud med at tage sig af alle forl√łb for voksne over 18 √•r fra februar 2019, og senere er det planen, at b√łrnene og de unge under 18 √•r ogs√• skal have forl√łb i centret.

Derfor skal du som patientansvarlig koordinator, indg√• i og underst√łtte et t√¶t og godt teamsamarbejde med de ansatte i centret, s√•vel som med de klinikere der er et t√¶t samarbejde med.

Stillingen er 37 t/u og til bes√¶ttelse d. 1.februar 2019. Stillingen kan eventuelt efter √łnske bes√¶ttes som deltidsstilling, hvis fx to ans√łgere vurderes at kunne dele funktionen.

Den patientansvarlige koordinator refererer til lederen af centret og er forankret i Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Den patientansvarlige koordinator skal bidrage med l√łsning af f√łlgende arbejdsopgaver/roller:
 • Opbygge et veldrevet center med velkoordinerede, sammenh√¶ngende og gennemskuelige forl√łb, og et velfungerende samarbejde med b√•de fagpersoner og brugere
 • Deltage i visitation af henvisninger sammen med lederen af centret
 • ?Varetage indledende samtale med nyhenviste brugere/familier, samt vejlede og r√•dgive om de individuelle forl√łb
 • Sikre at de individuelle forl√łb tilrettel√¶gges helhedsorienteret og sammenh√¶ngende
 • Sikre at den faglige standard er p√• h√łjde med internationale faglige standarder
 • V√¶re ankerperson i centrets samarbejde med de involverede fagpersoner, brugere og brugerorganisationer b√•de i og udenfor Region Hovedstaden
 • Deltage i arbejdet med at opbygge en database sammen med datamanager og leder af centret
 • Deltage i konferencer og samarbejdsm√łder

Kompetencer og uddannelsesmæssige krav
 • Du skal have en sundhedsfaglig uddannelse (fx sygeplejerske, l√¶ge, psykolog). Din indstilling, personlighed, tidligere erfaring og evne til at samarbejde er det afg√łrende
 • Du skal have s√¶rlig interesse og/eller erfaring indenfor omr√•det k√łnsidentitet, psykiatri eller lignende
 • Du skal have fokus p√• udvikling og p√• at inddrage alle faggrupper i centerets fremtidige udvikling
 • Du skal trives med brugerinvolvering og se v√¶rdien i et t√¶t samarbejde med centrets brugere og brugerorganisationer
 • Erfaring med at arbejde med b√łrn og unge

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af centret, overlæge Malene Hilden på telefon 35 45 82 16 eller på email Malene.Hilden@regionh.dk
L√łn- og ans√¶ttelsesvilk√•r i henhold til overenskomst.
Ans√łgningsfrist: Torsdag d. 13. december 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 51 og alternativt uge 1.
S√łg stillingen via linket.
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtg√łrelse om indhentelse af b√łrneattest. Det er derfor en foruds√¶tning for ans√¶ttelse, at du har blank b√łrneattest. Centret indhenter b√łrneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ans√łger.

Interesserede uanset alder, k√łn, religion og etnisk tilh√łrsforhold opfordres til at s√łge stillingen.

Rigshospitalet er en r√łgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

Stillingsopslaget med link til ans√łgning som Patientansvarlig koordinator.

* * *
[Til top] Sekretariatsfunktion til Center for K√łnsidentitetsforhold
Rigshospitalet/Juliane Marie Centret
Center for K√łnsidentitetsforhold (CKI)

Til nyetableret Center for K√łnsidentitetsforhold s√łges en medarbejder til sekretariatsfunktion, som skal varetage planl√¶gning, koordinering og organisering i centret, og spille en helt central rolle i, at sikre at b√•de nye og eksisterende brugere indkaldes til konsultation og behandling. Du skal v√¶re alsidig i din arbejdstilgang, evt. have sundhedsfaglig baggrund, have interesse for og/eller erfaring fra arbejde med patientgruppen, gode kommunikative evner b√•de personligt med patienter og i telefon.

Center for K√łnsidentitet etableres p√• Rigshospitalet, Gyn√¶kologisk Klinik pr. 1. februar 2019. Ambitionen med det nye center er at skabe velkoordinerede, sammenh√¶ngende og gennemskuelige forl√łb for personer, der s√łger hj√¶lp i relation til deres k√łnsidentitet. Centret ledes af overl√¶ge Malene Hilden, Gyn√¶kologisk Klinik. Udover sekretariatsmedarbejderen og lederen, bemandes centret med en patientansvarlig koordinator, en datamanager og patientmentorer (tidligere brugere eller for√¶ldre der kan st√łtte nye brugere med erfaringer fra forl√łb), dertil kommer specialister fra de klinikker, der spiller en rolle i brugernes behandling.

Centret drives i t√¶t multidisciplin√¶rt samarbejde mellem Gyn√¶kologisk Klinik, Klinik for Plastikkirurgi og Sexologisk Klinik. Centret starter ud med at tage sig af alle forl√łb for voksne over 18 √•r fra februar 2019, og senere er det planen, at b√łrnene og de unge under 18 √•r ogs√• skal have forl√łb i centret.

Derfor skal du som medarbejder til sekretariatsfunktionen indg√• i, og underst√łtte et t√¶t og godt teamsamarbejde med de ansatte i centret, s√•vel som med de klinikere der er t√¶t samarbejde med.

Stillingen er 37 t/u og til bes√¶ttelse d.1.februar 2019. Stillingen kan eventuelt efter √łnske bes√¶ttes som deltidsstilling, hvis fx to ans√łgere vurderes at kunne dele funktionen.

Medarbejderen til sekretariatsfunktionen refererer til leder af centret og er forankret i Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Sekretariatsfunktionen skal bidrage med l√łsning af f√łlgende arbejdsopgaver/roller:
 • Opbygge et veldrevet center med velkoordinerede, sammenh√¶ngende og gennemskuelige forl√łb og et velfungerende samarbejde med b√•de fagfolk og brugere
 • Sikre at de individuelle patientkonsultationer tilrettel√¶gges
 • V√¶re tovholder i centrets samarbejde med de involverede fagpersoner, brugere og brugerorganisationer b√•de i og udenfor Region H.
 • Deltage i arbejdet med at opbygge en database sammen med datamanager og leder af centret
 • Deltage i samarbejdsm√łder og bidrage til udkast til h√łringssvar og notatudarbejdelse

Kvalifikationer og kompetencer
 • Din uddannelsesm√¶ssige baggrund er ikke afg√łrende. Din indstilling, personlighed, tidligere erfaring og evne til at samarbejde er det afg√łrende
 • Det er en fordel hvis du har en s√¶rlig interesse og/eller erfaring indenfor omr√•det k√łnsidentitet, akut psykiatri, akutmodtagelser eller lignende
 • Kan arbejde selvst√¶ndigt med flere opgaver i spil p√• samme tid
 • IT-erfaring, rutineret bruger af Word/Excel/PPT
 • Gode samarbejdsevner og serviceorienteret
 • Sikre generel sammenh√¶ng i hverdagen for centerlederen, og v√¶re kontaktperson for denne
 • Gennemg√• materiale som forberedelse til centerlederens m√łdeaktivitet og udarbejde notater
 • Planl√¶gning og forberedelse af m√łder
 • Skrive referater fra m√łder og f√łlge op p√• at aftaler oms√¶ttes til handling
 • Deltage i at drive forskellige projekter
 • Praktisk koordinering ved store som sm√• opgaver
 • Medvirke til at sikre sammenh√¶ng og dialog mellem de forskellige medarbejdere i og udenfor centret

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af centret, overlæge Malene Hilden på telefon 35 45 82 16 eller på email Malene.Hilden@regionh.dk
L√łn- og ans√¶ttelsesvilk√•r i henhold til overenskomst.
Ans√łgningsfrist: Torsdag d. 13. december 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 51 og alternativt uge 1.
S√łg stillingen via linket.
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtg√łrelse om indhentelse af b√łrneattest. Det er derfor en foruds√¶tning for ans√¶ttelse, at du har blank b√łrneattest. Centret indhenter b√łrneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ans√łger.

Interesserede uanset alder, k√łn, religion og etnisk tilh√łrsforhold opfordres til at s√łge stillingen.

Rigshospitalet er en r√łgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

Stillingsopslaget med link til ans√łgning som sekretariatsfunktion.