CPR-Kontoret den 3. marts 2015: Systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.

Vist 95 gange.
Information om håndtering af opståede systemudfordringer

Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014, der tr√•dte i kraft den 1. september blev det muligt for personer, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, at f√• tildelt nyt personnummer i overensstemmelse hermed.

Der tildeles endvidere fortsat nyt personnummer til transk√łnnede efter et fysisk k√łnsskifte.

CPR-kontoret er blevet gjort opm√¶rksom p√• en r√¶kke praktiske og it-m√¶ssige udfordringer, som personer, der f√•r tildelt nyt personnummer som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, kan opleve som f√łlge af, at der i forskellige systemer ikke foretages en koblingen mellem det nye og det tidligere tildelte personnummer.

Da der efter 1. marts 2015 forventes tildelt nyt personnummer i en r√¶kke sager efter udl√łbet af den i loven fastsatte refleksionsperiode p√• 6 m√•neder skal CPR-kontoret oplyse f√łlgende:

CPR-systemet er indrettet s√•ledes, at n√•r en person tildeles nyt personnummer, kobles det nye og det tidligere tildelte personnummer sammen, ligesom oplysningerne fra det tidligere tildelte personnummer overf√łres til det nye, hvorunder nye oplysninger fremover registreres. Dette indeb√¶rer, at oplysninger om det nye personnummer og aktuelle persondata altid er tilg√¶ngelige i CPR, uanset hvordan en bruger tilg√•r systemet.

Når en person tildeles nyt personnummer i CPR-systemet, sendes der endvidere samme dag besked til de offentlige og private it-systemer, der aftager data fra CPR.

Der henvises i den forbindelse b√•de til det nye personnummer og det tidligere tildelte personnummer. Det sker for at de modtagende systemer kan foretage den n√łdvendige kobling mellem de to personnumre og sikre, at allerede registrerede oplysninger overf√łres til det nye personnummer.

CPR-kontoret kan oplyse, at oplysningerne udsendes i de daglige ændringsudtræk. Oplysningerne vil fremgå i udtrækket i recordtype 001 (personoplysninger) samt i recordtype 009 (hændelser) med hændelseskoden P03.

Opst√•ede systemudfordringer i de systemer, som aftager data fra CPR skal l√łses lokalt i disse systemers ops√¶tning. Det er s√•ledes n√łdvendigt i aftager-systemet at foretage den n√łdvendige kobling mellem de to personnumre og drage omsorg for, at allerede registrerede oplysninger overf√łres til det nye personnummer.

Opleves systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer, skal henvendelse herom rettes til den instans, som varetager administrationen af det pågældende system. Ovenstående information kan benyttes ved sådanne henvendelser med henblik på den relevante instans håndtering af opståede systemudfordringer.

* * *
Informationen hos CPR-kontoret.