Danske LGBT-personers m√łde med almen praksis ‚Äď udfordringer og muligheder. 29. oktober 2019.

Vist 137 gange.

Danske LGBT-personers m√łde med almen praksis
Danske LGBT-personers m√łde med almen praksis

Titel Danske LGBT-personers m√łde med almen praksis
‚Äď udfordringer og muligheder
Udarbejdet af Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut,
Aalborg Universitet for Sundhedsstyrelsen
Forfatter Siri Jonina Egede, Jan Fouchard,
Morten Frisch & Christian Graugaard
Udgivet af Sundhedsstyrelsen
Sprog Dansk
Udgivet 29. oktober 2019
Antal sider 127

Af rapportens forord fremg√•r bl.a. f√łlgende.
I denne rapport fors√łger vi at stille skarpt p√• den ulighed i sundhed, som ser ud til at g√¶lde for danske homo/biseksuelle og transk√łnnede, og vi vil i s√¶rdeleshed se n√¶rmere p√• muligheder og udfordringer i LGBT-personers m√łde med almen praksis.

I en systematisk litteraturgennemgang kortlægger vi den nyeste danske og internationale viden om LGBT-personers fysiske, mentale og seksuelle sundhed samt om deres erfaringer som patienter i sundhedsvæsenet.

Derefter pr√¶senterer vi n√łglefund fra en kvalitativ interviewunders√łgelse foretaget blandt LGBT-personer, praktiserende l√¶ger og praksissygeplejersker. Unders√łgelsen har fokus p√• m√łder mellem LGBT-personer og sundhedsprofessionelle i prim√¶rsektoren, og den er gennemf√łrt som et led i udarbejdelsen af denne rapport.

Endelig fors√łger vi med afs√¶t i de kvantitative og kvalitative fund at formulere en r√¶kke forslag og anbefalinger, som kan v√¶re med til at skabe en mere LGBT-venlig sundhedssektor, hvor mennesker f√•r fuldt udbytte af tilg√¶ngelige sundhedstilbud uanset deres k√łnsidentitet og seksuelle orientering.

* * *
Herunder gengives indholdsfortegnelsens hovedpunkter og enkelte underpunkter. De fleste hovedpunkter har flere underpunkter.
Ordforklaringer
1. Forord
2. Rapportens baggrund, formål, struktur og metoder
3. Sundhedsm√¶ssige udfordringer for LGBT-personer ‚Äď en litteraturgennemgang
Metodeovervejelser
Dansk viden
International viden
Kort sammenfatning
4. LGBT-personers m√łde med sundhedsv√¶senet ‚Äď en litteraturgennemgang
Introduktion
Udenlandsk viden
Dansk viden
Kort sammenfatning
5. M√łder mellem LGBT-personer og almen praksis ‚Äď en kvalitativ interviewunders√łgelse
6. Forslag og anbefalinger
7. Litteratur
Bilag I-V

* * *
Rapporten i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.
Omtale af rapporten hos Sundhedsstyrelsen.