Eksamensbeviser og juridisk k√łnsskifte. √Ündringsforslag giver fra 1. sept. 2018 retskrav p√• genudstedelse med nyt CPR-nr. p√•f√łrt.

Vist 326 gange.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse sendte den 4. juni 2018 √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne i h√łring. √Ündringerne indeholder bl.a. bestemmelse om, at personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte, har krav p√• at f√• udstedt nyt eksamensbevis med deres nye CPR-nummer.
Det foresl√•s foretaget ved at inds√¶tte tre enslydende stykker i hver af de fire bekendtg√łrelser, som forslaget vedr√łrer.

Eventuelle bem√¶rkninger til h√łringsudkastet skal v√¶re styrelsen i h√¶nde senest torsdag den 2. august 2018 og sendes til hoering@ufm.dk med angivelse af ref. nr. 18/022367.
H√łringen p√• H√łrngsportalen.

* * *
Herunder gengives h√łringsbrevet og de dele af √¶ndringsforslagene, som vedr√łrende genudstedelse af eksamensbeviser til personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte.


Indhold

* * *
[Til indhold] H√łringsbrevet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

3. juni 2018

Emne: H√łring over √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne

Hermed sender Styrelsen for Forskning og Uddannelse udkast til √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne:

  • bekendtg√łrelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtg√łrelsen),
  • bekendtg√łrelse nr. 1500 af 2. december 2016 om pr√łver i de erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser,
  • bekendtg√łrelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videreg√•ende kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og
  • bekendtg√łrelse nr. 1585 af 13. december 2016 om pr√łve i de maritime uddannelser.

√Ündringerne skal ses som opf√łlgning p√• censorrapporten, hvorefter blandt andet de fire eksamensbekendtg√łrelser p√• det videreg√•ende uddannelsesomr√•de skal √¶ndres.

Ud over disse ændringer er der i udkastene medtaget andre tekniske og præciserende ændringer.

Der henvises til vedh√¶ftede notater om √¶ndringerne i de respektive √¶ndringsbekendtg√łrelser.

Bekendtg√łrelses√¶ndringerne forventes at tr√¶de i kraft den 1. september 2018.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 2. august 2018 og sendes til hoering@ufm.dk med angivelse af ref. nr. 18/022367.

Bemærkningerne bedes fremsendt til styrelsen med henvisning til de enkelte bestemmelser i udkastet, jf. notaterne.

Eventuelle sp√łrgsm√•l kan rettes til Pia thor Straten, pts@ufm.dk.

Udkastene vil tillige blive lagt p√• h√łringsportalen.

Med venlig hilsen
Pia thor Straten
Chefkonsulent
H√łringsbrevet p√• H√łringsportalen.

* * *
[Til indhold] √Ündringsforslag til: Bekendtg√łrelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtg√łrelsen), som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1503 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 33.
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. ¬ß 31, stk. 1 – 7 og stk 9. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. S√•fremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for best√•ede fag eller gennemf√łrt uddannelse med det nye CPR-nummer.
Stk. 4. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen, jf. ¬ß 31, stk. 8, ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
√Ündringsforslaget p√• H√łringsportalen.

Bekendtg√łrelse nr. 1062, som √¶ndringerne skal foretages i p√• Retsinformation.

[Til indhold] √Ündringsforslag til: Bekendtg√łrelse nr. 1500 af 2. december 2016 om pr√łver i erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser, som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1502 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 38.
Stk. 4. Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. ¬ß 37, stk. 1 – 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 5. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen, jf. ¬ß 37, stk. 8, ligeledes ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 6. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye CPR-nummer.
√Ündringsforslaget p√• H√łringsportalen.

Bekendtg√łrelse nr. 1500, som √¶ndringerne skal foretages i p√• Retsinformation.

[Til indhold] √Ündringsforslag til: Bekendtg√łrelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videreg√•ende kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1502 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 40.
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. ¬ß 39, stk. 1 – 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen ligeledes ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 4. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye CPR-nummer.
√Ündringsforslaget p√• H√łringsportalen.

Bekendtg√łrelse nr. 1526, som √¶ndringerne skal foretages i p√• Retsinformation.

[Til indhold] √Ündringsforslag til: Bekendtg√łrelse nr. 1585 af 13. december 2016 om pr√łver i de maritime uddannelser, som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1505 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 34.
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen, jf. stk. 8, ligeledes ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 4. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye CPR-nummer.
√Ündringsforslaget p√• H√łringsportalen.

Bekendtg√łrelse nr. 1585, som √¶ndringerne skal foretages i p√• Retsinformation.

* * *
[Til indhold] To notater
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse har endvidere den 1. juni 2018 udsendt to notater med f√łlgende tekster:

[…]
√Ündringen f√łlger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives personer, der f√•r k√łnsskifte og heraf f√łlgende juridisk k√łnsskifte, et retskrav p√• at f√• udstedt nyt eksamensbevis. Der henvises til vedlagte bilag 3.
Notatet p√• H√łringsportalen.

* * *
[…]
√Ündringerne i stk. 4 – 6 f√łlger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives personer, der f√•r k√łnsskifte og heraf f√łlgende juridisk k√łnsskifte, et retskrav p√• at f√• udstedt nyt eksamensbevis.
Notatet p√• H√łringsportalen.

* * *
[Til indhold] Referencer