Oversættelse og betydning af de engelske ord: Transsexual, transvestite og transgender. Tina Thranesen den 11. april 2012.

Vist 861 gange. Af Tina Thranesen.
For at forst√• betydningen af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender og deres danske overs√¶ttelse til transseksuel, transvestit og transk√łnnet person/transk√łnnet/transperson og dermed bruge dem rigtigt kan det v√¶re gavnligt at have kendskab til deres oprindelse.

I hvilken sammenhæng blev ordene skabt
Ordet transseksuel blev skabt i sidste halvdel af 1800-tallet af l√¶gen Magnus Hirschfeld, der forskede i seksualitet – herunder og ikke mindst i homoseksualitet. Han fik i sit arbejde kontakt til og fattede interesse for m√¶nd, der i st√łrre eller mindre udstr√¶kning f√łlte sig og kl√¶dte sig som kvinder. Det skal for en ordens skyld n√¶vnes, at han ogs√•, men kun i mindre omfang, fik kontakt til kvinder, der f√łlte sig og kl√¶dte sig som m√¶nd.
Han manglede imidlertid et ord om personer og opfandt/skabte ordet transseksuel.

Ordet transvestit blev dannet p√• et senere tidspunkt som en variation af ordet transsexual, idet nogle l√¶ger fandt ud af, at der var personer, hvor √łnsket om/f√łlelsen af at v√¶re det modsatte k√łn var af mindre grad, og at disse personer i det v√¶sentligste var tilfredse med det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.

Ordene transk√łnnet person, transk√łnnet og transperson er derimod skabt af transorganisationer inden for de seneste √•r, da de fandt, at det i mange sammenh√¶nge var hensigtsm√¶ssigt at have en f√¶llesbetegnelse om transvestisme og transseksualisme.

Transsexual blev oversat/fordansket til transseksuel
For forst√•else af ordet transsexual er det n√łdvendigt at forst√• betydningen og is√¶r den forskellige betydning af de to engelske ord for k√łnsex og gender – og betydningen af det latinske ord trans.

 • Sex er betegnelsen for det k√łn, som en person blev tildelt ved f√łdslen.
 • Gender er betegnelsen for m√•den at vise/udtrykke sit k√łn f.eks. ved valg af t√łj, frisure, makeup, bev√¶gelser, aktiviteter m.v.
  Ordet anvendes hyppigt som for- og slutstavelse i sammensatte ord
 • Trans, der er latinsk, er en forstavelse til andre ord med betydningen: Over til, modsat.

Med forstavelsen “trans” og slutstavelsen “sexual” b√łr det v√¶re let at se, at ordet “transsexual” er betegnelsen om en person, der er modsat det k√łn, p√•g√¶ldende blev tildelt ved f√łdslen – alts√• en mand, der f√łler sig som en kvinde, henholdsvis en kvinde, der f√łler sig som en mand.
Oprindeligt og ud fra de forudsætninger, som gjorde sig gældende på den tid, ordet blev dannet, blev tilstanden vurderet at være seksuelt begrundet.
I dag ved vi, at det ikke er tilf√¶ldet, men at transseksualisme har med k√łnsidentiteten at g√łre.

Imidlertid er der en del som stadig forbinder ordet med en seksuel tilstand.
Derfor er der hos nogle en vis modvilje mod ordet, enten fordi den enkelte ikke selv kender oprindelsen og betydningen af ordet, eller fordi de frygter at andre personer ikke g√łr det, og derfor vil opfatte transseksualisme som noget seksuelt.

Transvestite blev oversat/fordansket til transvestit
Ordet blev som nævnt dannet som en variation af ordet transsexual.
Oprindeligt og igen ud fra de foruds√¶tninger, som gjorde sig g√¶ldende p√• den tid, ordet blev dannet, blev tilstanden vurderet at v√¶re seksuelt begrundet. Det g√łr, at vi i √¶ldre danske ordb√łger og leksika kan se ordet beskrevet som en seksuel tilstand/som seksuelt betinget.
I dag ved vi, at det ikke er tilf√¶ldet. Efterh√•nden er lykkedes at f√• √¶ndret denne opfattelse, s√• transvestit ikke mere betegnes som en seksuel tilstand, men at transvestisme har med k√łnsidentitet at g√łre.

Transgender blev oversat til dansk som transk√łnnet person/transk√łnnet/transperson
Gennem de senere år og i særdeleshed fra omkring 2005 er der internationalt og i Danmark gjort store anstrengelser for at skabe ensartet betydning og anvendelse af de transrelaterede ord.
Et v√¶sentligt resultat af disse anstrengelser er, at ordet transgender er blevet anerkendt som f√¶llesbetegnelse om alle personer, der i st√łrre eller mindre udstr√¶kning f√łler sig som tilh√łrende det modsatte k√łn eller kl√¶der sig som det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.
Transgender er en sammensætning af de to tidligere beskrevne ord Рtrans og gender.
Betydning af de to engelske ord for k√łnsex og gender – volder s√¶dvanligvis ikke de store problemer i engelsk sprogbrug.
P√• dansk har vi ikke to ord for k√łn med hver sin betydning. De to engelske ord – sex og gender – bliver derfor oversat til k√łn, hvilket ofte kan volde forst√•elsesm√¶ssige problemer.

For at bevare ensartethed i forhold til hele den engelsksprogede verden blev transgender p√• dansk oversat til transk√łnnet person/transk√łnnet/transperson.
Afhængig af den sproglige formulering af en tekst kan der vælges mellem at bruge
transk√łnnet person, transk√łnnet eller transperson.

Det er således korrekt at skrive:
 • Der er tale om en transk√łnnet person.
  Det betyder, at personen, der tales om/det drejer sig om, er en person, der i st√łrre eller mindre udstr√¶kning f√łler sig som tilh√łrende det modsatte k√łn eller kl√¶der sig som det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.
 • Der er tale om en transperson.
  Det har samme betydning og er alene en forkortet måde at udtrykke sig på.
 • Selskabet bestod af b√•de m√¶nd og kvinder, hvoraf en enkelt var transk√łnnet, hvilket kun f√• af deltagerne bem√¶rkede.
  Her kan ordet transk√łnnet bruges alene, idet det giver en mere mundret tekst, og fordi, det er un√łdvendigt for forst√•elsen at bruge ordet person.

Transseksuel eller transk√łnnet
Der er nogle, som √łnsker at overs√¶tte det engelske ord transsexual til transk√łnnet, og at ordet transk√łnnet skal erstatte ordet transseksuel og dermed ikke anvendes som en f√¶llesbetegnelse.
En s√•dan overs√¶ttelse og brug vil g√łre, at vi p√• dansk afviger fra hele den engelsksprogede verdens anvendelse og forst√•else af ordenes betydning, hvilket kan volde problemer i internationalt samarbejde. Og s√• er det ikke en korrekt overs√¶ttelse.

Det er ikke en “hellig ko” for mig, om ordet transk√łnnet bliver brugt i stedet for transseksuel. Jeg finder det imidlertid v√¶sentligt, at vi overs√¶tter og bruger ord korrekt, og endnu vigtigere, at der er s√• stor enighed som muligt om brugen og betydningen af ordene.
Med undtagelse af nogle f√• personer, s√• bruges ordet transseksuel som den korrekte overs√¶ttelse af det engelske ord transsexual. Og ordet transk√łnnet anvendes som en f√¶llesbetegnelse.

Afslutning
Nye ord og disses betydning kan ofte volde problemer Рikke mindst, når der er enkelte, som danner sig deres egen betydning af de nye ord uden at sætte sig ind i baggrunden for de nye ords historiske tilblivelse.

Det er mit h√•b, at jeg med denne artikel har bidraget til at skabe st√łrre forst√•else for betydningen af nogle f√• vigtige transrelaterede ord og fjernet noget af forvirringen om ordene og deres betydning.

Engelsk Dansk
Transsexual Transseksuel
Transvestite Transvestit
Transgender Transk√łnnet person/transk√łnnet/transperson
(Fællesbetegnelse om transseksuelle og transvestitter)

Tina Thranesen

Artiklen i pdf-format.
Se ogs√• redeg√łrelsen: Transords betydning hos statslige organisationer, universiteter, politimyndigheder, transforeninger mv. rundt om i verden.