Parlamentsmedlemmer stillede 12. oktober 2020 spgsm. E-005571/2020 til Kommissionen en taskforce vedrørende ligestilling. Svar 23. december 2020.

Vist 42 gange.
34 medlemmer af Europa-Parlamentet fra forskellige politiske grupper stillede den 12. oktober 2020 spørgsmül E-005571/2020 om en taskforce vedrørende ligestilling til Europa-Kommissionen, der svarede den 23. december 2020.

Gruppebetegnelser:
I spørgsmület er anført alle spørgernes navne efterfulgt af betegnelsen for den politiske gruppe, de tilhører i parlamentet.
Renew: Renew Europe Group.
S&D: The Progressive Alliance of Socialists and Democrats.
Verts/ALE: The European Free Alliance Greens.
GUE/NGL: Gauche unitaire europĂŠenne (The European United Left)/Nordic Green Left
NI: Non-inscrits. (Uden for grupperne.)
PPE: European Pirate Party. (Hører ind under gruppen “Greens-European Free Alliance (Greens–EFA").
ECR: European Conservatives and Reformists.

Blandt spørgerne var der 1 ud af de 14 danske parlamentsmedlemmer:
Marianne Vind. (Socialdemokratiet).

Ligestillingsudvalget (LIU) har som bilag 39 – Alm. del.
Samling: 2020-21 – kopi af spørgsmĂĽlet og svaret. Link dertil nederst pĂĽ denne side.

* * *
Spørgsmül

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-004735/2020 til Kommissionen jf. forretningsordenens artikel 138

Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan Ĺ tefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), JosĂŠ GusmĂŁo (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragos PĂŽslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa EstarĂ s Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jaroslaw Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Maite PagazaurtundĂşa (Renew), Cindy Franssen (PPE), BenoĂŽt Lutgen (PPE), Estrella DurĂĄ Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka MaxovĂĄ (Renew)

Ifølge Kommissionens formand von der Leyens opgavebeskrivelse til kommissĂŚr med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, vil “en taskforce bestĂĽende af eksperter fra Kommissionens tjenestegrene støtte Dem i Deres arbejde”(1). Denne taskforce bestĂĽr af reprĂŚsentanter for alle Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU’s OptrĂŚden Udadtil og skal sikre en passende integrering af ligestillingsaspektet i alle relevante politikker, der foreslĂĽs af Kommissionen.

Vi blev den 20. november 2019 opmÌrksomme pü en besked pü de sociale medier, hvor kommissÌr Helena Dalli gav meddelelse om det første møde i taskforcen vedrørende ligestilling(2). Vi ved imidlertid ikke, hvad resultatet af det første møde var, eller om taskforcen nogensinde har holdt møde igen, da der ikke findes nogen oplysninger herom pü Kommissionens websted. Derfor vil vi gerne have svar pü følgende spørgsmül:

  1. Har Kommissionen planer om online at offentliggøre alle relevante oplysninger om taskforcen vedrørende ligestilling, herunder, men ikke begrÌnset til, dens medlemmer, arbejdsmetoder, arbejdsplan og mødereferater? Hvis ja, hvornür vil dette ske?
  2. Agter Kommissionen at indbyde civilsamfundsorganisationer, der arbejder for ligestilling, til at deltage og bidrage til arbejdet i denne taskforce?

Noter
  1. https :// ec .europa. eu/ commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf [1. august 2023. Dødt link. Tina Thranesen.]
  2. https://twitter.com/helenadalli/status/1197216616381124609

* * *
Svar
Svar afgivet pĂĽ Europa-Kommissionens vegne af Helena Dalli.

En af de vigtigste prioriteter for Kommissionen er at opbygge en union med lige muligheder, hvilket er afspejlet i formandens afgørelse om at udpege den første kommissĂŚr med ansvar for ligestilling nogensinde. Taskforcen vedrørende ligestilling, der er oprettet med henblik pĂĽ at støtte kommissĂŚren med ansvar for ligestilling i hendes daglige arbejde og er ledet af vicegeneralsekretĂŚren med ansvar for politikkoordinering, er et netvĂŚrk af reprĂŚsentanter fra alle Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU’s OptrĂŚden Udadtil. Ligestillingskoordinatorer, der er udpeget i hvert generaldirektorat, er de vigtigste drivkrĂŚfter i dette netvĂŚrk og sikrer kontakten mellem deres generaldirektorat og taskforcens sekretariat, der er placeret i Kommissionens generalsekretariat.

Taskforcens vigtigste mül er at intensivere Kommissionens arbejde om inklusion og ligestilling uden hensyn til køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bl.a. gennem et styrket samarbejde inden for Kommissionens tjenestegrene. Den spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre en integration af ligestillingshensyn i EU-politikker, -lovgivning og -finansieringsprogrammer. Taskforcen mødes regelmÌssigt i forskellige sammensÌtninger og er i løbende kontakt med kommissÌren med ansvar for ligestillings kabinet.

Kommissionen er forpligtet til at rÌkke ud til og engagere civilsamfundsorganisationer hele tiden ved udformning, gennemførelse og revision af politikker. Deltagelse og dialog med organisationer, der fremmer ligestilling og erfaringer, der er bragt videre fra stedet, er et vÌrktøj til selvstÌndig integration af ligestilling.

VÌrktøjer til integration af ligestilling og andet relevant materiale for taskforcen deles internt i Kommissionen. Ikke desto mindre offentliggør taskforcen endnu ikke oplysninger om europÌiske websteder(1), men har til hensigt at gøre dette i de kommende müneder.

Note
  1. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_da

* * *
Spørgsmület hos Europa-Parlamentet.
Svaret hos Europa-Parlamentet.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.
Svaret hos Folketinget i pdf-format.